HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE
Ilica 242
10000 Zagreb

KLASA: 100-01/19-03/02
URBROJ: 498-03-02-01-01/4-20-05

Zagreb, 8. siječnja 2020. godine

Na temelju članka 55. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta – pročišćeni tekst i Pravilnika o ustroju i o radu, rektor prof. dr. sc. Željko Tanjić donosi

ODLUKU O DJELOMIČNOJ OBUSTAVI PROVEDBE POSTUPKA NATJEČAJA

I.
Djelomično se obustavlja provedba postupka Natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 109/2019 od 13. studenoga 2019. godine, na mrežnim stranicama Hrvatskog katoličkog sveučilišta i biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, za prijam na radno mjesto pod točkom:
1. Javni službenik na radnom mjestu I. vrste – stručni suradnik (Stručni suradnik) u Uredu prorektora na određeno vrijeme (zamjena za odsutnog zaposlenika) s punim radnim vremenom – 1 izvršitelj.

II.
Postupak provedbe natječaja za prijam na radno mjesto iz točke I. ove Odluke obustavlja se zbog promijenjenih okolnosti nakon objave Natječaja.

III.
Ova Odluka će biti objavljena na mrežnim stranicama Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

REKTOR

prof. dr. sc. Željko Tanjić

Dostaviti:
1. Ured za odnose s javnošću
2. Odjel za pravne i kadrovske poslove