U srijedu 18. prosinca 2019. godine na 42. sjednici Senata Hrvatskog katoličkog sveučilišta rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta prof. dr. sc. Željko Tanjić imenovao je nove studentske predstavnike u Senatu. Na samom početku 42. sjednice Rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta je zahvalio studentici Odjela za povijest Mireli Lončar i studentu Odjela za psihologiju Anti Ivišiću na njihovim angažmanima koja su ostvarili kao članovi Senata. a čime su pridonijeli radu i razvoja Sveučilišta.

Nakon prigodne zahvale Rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta prof. dr. sc. Željko Tanjić imenovao je nove članove studentskih predstavnika u Senatu. Mirelu i Antu su tako zamijenili kao predstavnik preddiplomskih sveučilišnih studija Hrvoje Barić, student treće godine Odjela za povijest, za predstavnika studenata diplomskih sveučilišnih studija Hrvatskog katoličkog sveučilišta izabran je Matija Vinković, student 1. godine diplomskog sveučilišnog studija Povijest, usmjerenje Suvremena povijest i za predstavnika studenata poslijediplomskih sveučilišnih studija Hrvatskog katoličkog sveučilišta izabrana je Nika Đuho, studentica 2. godine poslijediplomskog sveučilišnog studija Sociologija: vrijednosti, identitet i društvene promjene u hrvatskome društvu. Svi predstavnici izabrani su na mandat od dvije godine te im u ime akademske zajednice želimo puno Božjeg blagoslova.