HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE
Ilica 242
10000 Zagreb

KLASA: 100-01/19-03/02
URBROJ: 498-03-02-01-01/4-19-02

Zagreb, 7. studenoga 2019. godine

Na temelju članka 55. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta – pročišćeni tekst i Pravilnika o ustroju i o radu, rektor prof. dr. sc. Željko Tanjić donosi

ODLUKU
O DJELOMIČNOJ OBUSTAVI PROVEDBE POSTUPKA NATJEČAJA

I.
Djelomično se obustavlja provedba postupka Natječaja objavljenog u Narodnim novinama broj 67/2019 od 12. srpnja 2019. godine, na mrežnim stranicama Hrvatskog katoličkog sveučilišta i biltenu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, za prijam na radno mjesta pod točkom:
2. (37.) Javni službenik na položaju I. vrste – voditelj odjeljka, voditelj referade i voditelj ostalih ustrojstvenih jedinica/Voditelj Odjela za pravne i kadrovske poslove u Službi za pravne, kadrovske i opće poslove; Odjel za pravne i kadrovske poslove na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci – 1 izvršitelj.

II.
Postupak provedbe natječaja za prijam na radno mjesto iz točke I. ove Odluke obustavlja se budući da u postupku nije odabran niti jedan prijavljeni kandidat.

III.
Ova Odluka će biti objavljena na mrežnim stranicama Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

IV.
Ova Odluka stupa na snagu danom donošenja.

REKTOR

prof. dr. sc. Željko Tanjić
Dostaviti:
1. Ured za odnose s javnošću
2. Odjel za pravne i kadrovske poslove

 

Odluku možete pogledati na poveznici.