Asistentica Odjela za psihologiju, Marijana Matijaš, sudjelovala je na međunarodnoj konferenciji 19th EAWOP Congress: Working for the greater good koja se održavala u Torinu u Italiji od 29. svibnja do 1. lipnja 2019. godine.  Riječ je o jednoj od najvećih konferencija u području psihologije rada i organizacijske psihologije na kojoj je sudjelovalo više od 2000 znanstvenika i stručnjaka. U okviru konferencije asistentica Matijaš prezentirala je dva poster izlaganja. Izlaganje pod nazivom “I’m a Working Father, and I’ve Just Had a Baby”: The Role of Work-Family Conflict in Depressive Symptoms (autori: Marijana Matijaš, Barbara Lovrić, Sandra Nakić Radoš, Maja Anđelinović) proizašlo je iz projekta Mentalno zdravlje roditelja i kontekstualni čimbenici kao odrednice povezivanja roditelja s dojenčetom (HKS-2018-4) voditeljice  doc. dr. sc. Sandre Nakić Radoš. Također, prezentiran je i poster na temu Students’ Locus of Control and Concerns about Completion of Schooling: Does Career Adaptability Play a Role? (autori: Marijana Matijaš, Sandra Nakić Radoš, Barbara Brdovčak).