Prorektor za međunarodnu suradnju Hrvatskog katoličkog sveučilišta prof. dr. sc. Emilio Marin u novom broju glasnika Hrvatskog diplomatskog kluba. Više na linku.