U izdanju izdavačke kuće Mozaik knjiga objavljena je monografija „Katolička crkva u Hrvatskoj“ u izradi koje su svojim autorskim prilozima sudjelovala i trojica nastavnika s Hrvatskog katoličkog sveučilišta – izv. prof. dr. sc. Hrvoje Kekez s Odjela za povijest, izv. prof. dr. sc. Luka Šešo sa Odjela za sociologiju i doc. dr. sc. Zoran Turza s Katedre za teologiju.

Riječ je o popularno-stručnoj monografiji kojoj je cilj bio predstaviti različite aspekte doprinosa Katoličke crkve u hrvatskome narodu, kako u prošlosti, tako i u suvremenosti, tj. široj čitalačkoj publici predočiti na jednostavan i jezgrovit način dosege današnje znanosti, kako historiografije i etnologije, tako i teologije i povijesti umjetnosti.

Tako je izv. prof. dr. sc. Kekez ukratko predstavio prošlost Katoličke crkve na hrvatskim povijesnim prostorima i prikazao kroz formu životopisa hrvatske svetce, blaženike i važnije prelate. Izv. prof. dr. sc. Šešo je prikazao bogatstvo hrvatskih narodnih običaja prateći liturgijsku godinu, dok je doc. dr. sc. Turza predstavio važnija hrvatska svetišta i današnju organizaciju Katoličke crkve u Republici Hrvatskoj, tj. prikazao je pojedine biskupije i nadbiskupije.

Na knjizi je također svojim prilogom sudjelovala i dr. sc. Josipa Alviž s Odsjeka za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu koja je prikazala sakralnu, poglavito graditeljsku baštinu u Hrvatskoj. Knjiga je bogato ukrašena brojnim ilustracijama koje su uspješno popratile sam tekst, te je za nadati se da će knjiga doživjeti dobar odjek u široj čitalačkoj publici kojoj je prvenstveno i namijenjena.