Predavanje „Kršćanska sadašnjost u aktualnom društvenom i kulturnom kontekstu – Vjerska kultura u našim suvremenim medijima komuniciranja – poželjne perspektive djelovanja KS-a” na znanstvenom kolokviju uz proslavu 50. obljetnice KS-a održao je doc. dr. sc. Krunoslav Novak. 
„Razmišljati danas o Kršćanskoj sadašnjosti zasigurno pretpostavlja vratiti se na njezine početke i razvoj koji su obilježili prije svega profesori Josip Turčinović, Tomislav Šagi-Bunić i Vjekoslav Bajsić kao i mnogi suradnici koji su nastojali i nastoje promicati misao Drugoga vatikanskoga sabora u crkvenu i opće društvenu javnost, tražeći načina da otvore prostor promišljanja o Bogu, o životu pojedinca i zajednice u aktualnim okolnostima društvenih dinamika”, rekao je uvodno dr. Novak te istaknuo kako je izvanredno iskustvo zastati nad djelom KS-a u kojoj su njezini utemeljitelji prepoznavali znakove vremena, nastojeći biti otvoreni Duhu Božjemu da bi očuvali onaj put misli koja ih drži nazidane na Božju Riječ i u zajedništvu Crkve. „Premda je to vrijeme bilo obilježeno različitim osporavanjima, kada se osvrnemo na pola stoljeća djelovanja KS-a, ne možemo osporiti važnost i nezaobilaznost te institucije i njezine uloge u promicanju teološke misli kroz knjige i časopise, izdanjima Biblije i liturgijskih knjiga, katehetskih pomagala, te u nastojanju evangelizacije kulture”, rekao je dr. Novak. 
„Ne zatvarajući, nego naprotiv otvarajući oči pred problemima, izazovima i poteškoćama na koje društvo nailazi, u aktualnim prilikama i pitanjima koje postavlja suvremeni čovjek, neophodno je ustrajati u pronalaženju konstruktivne platforme za održavanje postojećih i pokretanje novih oblika dijaloga koji se temelji na poštivanju ljudske osobe i temeljnih ljudskih prava. Kako bi argumenti koji proizlaze iz perspektive kršćanske antropologije mogli biti razumljivi i današnjem društvu, važno je govoriti jezikom i sredstvima razumljivim današnjem svijetu. Razmišljajući o platformama za dijalog u kontekstu medija i društva, važno je uočiti da promjene koje se događaju jesu trajni proces. Kada kažemo da su se svijet i društvo promijenili, velikim dijelom potaknuti novim oblicima komunikacije, moramo precizirati ne samo da su se promijenili nego da se oni ne prestaju mijenjati”, rekao je dr. Novak te ustvrdio kako je KS sigurno jedna od platforma koja ima potencijala nastaviti dijalog koji je započela i vodila proteklih pola stoljeća, ali i produbiti područja dijaloga i dostupnost do čovjeka koristeći još više suvremene mogućnosti koje su još neiskorištene. „Kada kažem da KS ima potencijala biti snažna platforma za dijalog, onda na prvome mjestu promatram njezinu ulogu u prošlim zahtjevnim vremenima u kojima su njezini djelatnici i suradnici pronalazili prostora i načina da teološka misao dopre do ljudi različitih razina. I danas KS svojim izdanjima ustraje na tome putu. No, često se govori da KS nije samo izdavačka kuća, nego premda danas ne nosi to u svojem nazivu i dalje ostaje Centar za koncilska istraživanja, dokumentaciju i informacije. KS to i dalje nastoji u kontekstu Teoloških četvrtaka koji se i danas organiziraju. Čini mi se da bogato izdavaštvo i okupljanje teologa i zainteresiranih vjernika laika treba i dalje biti ustrajni put djelovanja KS-a. Ostaje dojam kao da se sve manje u praksi kateheze, od djece i mladih pa i u katehezi drugih životnih dobi govori o Drugom vatikanskom saboru, iz kojega proizlazi ‘Novo lice Crkve'”, rekao je predavač. 
Doc. dr. sc. Krunoslav Novak dao je i neke konkretne prijedloge prema suvremenim medijima komuniciranja. Jedan od njih je pokretanje aplikacije preko koje bi bio dostupan cjelovit Časoslov, Biblija i drugi liturgijski tekstovi što bi omogućilo pristup sadržajima koji bi mnogima, posebno mlađim generacijama svećenika i laika mogao biti zanimljiv. Iznio je prijedlog emitiranja uživo tribine „Teološki četvrtak” što bi otvorilo prostor i onima koji ne mogu nazočiti na postavljanje pitanja i sudjelovanje u raspravi. Rekao je da i tiskana izdanja poput Kane, mogu napraviti korak prema konvergentnim tendencijama medija.