U četvrtak 22. 12. 2016. godine predstavljeni su znanstveni projekti koje će Hrvatsko katoličko sveučilište financirati u 2017. godini.

Nakon raspisanog Natječaja uslijedio je proces odabira projekta. Odbor za znanost je nakon evaluacije Etičkog povjerenstva predložio rektoru prof. dr. sc. Željku Tanjiću projekte koji su potom odobreni rektorovom Odlukom.

Voditelji projekata predstavili su okupljenim prorektorima, nastavnicima, studentima i Rektoru projekte, obrazlažući ciljeve projekata, njihovo trajanje i predstavljajući timove koji će na projektima surađivati.

Prorektor za znanost izv. prof. dr. sc. Hrvoje Štefančić, čija je ovo bila inicijativa, u svom uvodnom govoru obrazložio je da su ovi projekti važni za razvoj sveučilišne zajednice, a njihov je cilj intenziviranje znanstvenog razvitka zaposlenih nastavnika te uključivanje značajnog broja nastavnika u znanstveno-nastavnim i suradničkim zvanjima u izgradnju Sveučilišta s istraživačkim obilježjem. 

Prorektor Štefančić je zahvalio svima koji su se prijavili na natječaj, Etičkom povjerenstvu i Odboru za znanost koji su sudjelovali u pregledu i odabiru projekata  te je na kraju zahvalio voditeljima projekata na inovativnom pristupu novim znanstvenim postignućima koji bi se mogli  ostvariti ovim projektima.

 

 

Ime i prezime predlagatelja

Naziv projekta

 

1.

izv. prof. dr. sc. Jerko Valković

Vjerska tematika u hrvatskome medijskom prostoru

 

2.

doc. dr. sc. Ana Tikvica Luetić

Uloga ultrazvuka kao komplementarne metode u tehnologiji prirodne prokreacije i sličnih neinvazivnih metoda poboljšanja plodnosti

 

3.

prof. dr. sc. Roberto Antolović

Utjecaj glijadinskih frakcija na rast probiotičkih bakterija iz roda Lactobacillus i njihova adhezija na epitelne stanice karcinoma kolona u in vitro uvjetima

 

4.

doc. dr. sc. Dario Sambunjak

Religioznost, svjetonazor i stavovi prema osjetljivim pitanjima palijativne skrbi među studentima preddiplomskih studija na dva hrvatska sveučilišta

 

5.

doc. dr. sc. Jasminka Štefulj

Povezanost majčinog emocionalnog stanja u trudnoći i placentarne metilacije DNA gena uključenih u regulaciju serotoninske signalizacije

 

6.

doc. dr. sc. Hrvoje Kekez

Percepcije hrvatskih, slavonskih i dalmatinskih elita u kasnom srednjem i ranom novom vijeku

 

7.

doc. dr. sc. Luka Šešo

Drugost kao društvena i kulturna odrednica hrvatske prošlosti

 

 

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište