Sandra Nakić Radoš konfenrecija FFZG

Doc. dr. sc. Sandra Nakić Radoš s Odjela za psihologiju Hrvatskog katoličkog sveučilišta na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu u sklopu konferencije “37th STAR Stress and Anxiety Conference”, održala je izlaganje pod naslovom “Anxiety during pregnancy and postpartum”.

 

Hrvatsko katoličko sveučilište