U petak 11. ožujka 2016. sklopljen je Sporazum o uvjetima, postupku prijave i rangiranju kandidata za upis na diplomske studijske programe Sveučilišta između Agencije za znanost i visoko obrazovanje i Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Sklapanjem ovog sporazuma Sveučilište je pristupilo grupi visokih učilišta u RH koja upis na diplomske studije počinju provoditi kroz Nacionalni informacijski sustav prijave na diplomske studijske programe (NISpDS). Sam je sustav osmislila i izradila Agencija za znanost i visoko obrazovanje. Prošle je godine prošao fazu testiranja i od ove godine kroz njega brojna visoka učilišta u RH počinju provoditi upise na svoje diplomske studije.

NISpDS sustav je sustav sličan Nacionalnom informacijskom sustavu prijave na visoka učilišta (NISpVU) kroz koji se posljednjih godina provode upisi na preddiplomske studije na visokim učilištima u RH, a glavna mu je namjera postupak upisa na visoka učilišta učiniti bržim i jednostavnijim, kako za same pristupnike tako i za visoka učilišta.

 

Darko Štaudinger, prof.
Tajnik Sveučilišta

 

Hrvatsko katoličko sveučilište