U četvrtak 10. ožujka 2016. u 8:15 sati slavimo svetu misu u našoj Sveučilišnoj kapeli na nakanu proglašenja bl. Alojzija kard. Stepinca svetim. 

Radujemo se zajedništu u svetoj euharistiji!

 

Hrvatsko katoličko sveučilište