Hrvatsko katoličko sveučilište objavljuje

NATJEČAJ

za izvođenje Programa za stjecanje kompetencija nastavnika

 

Program za stjecanje kompetencija nastavnika i kompetencija za rad u odgojno-obrazovnoj ustanovi (pedagoško-psihološko-didaktičko-metodičko obrazovanje) je visokoobrazovni program za stjecanje kompetencija nastavnika i za rad u odgojno-obrazovnoj ustanovi.

Minimalni koeficijent opterećenja polaznika je 60 ECTS bodova, koji odgovara trajanju izvođenja Programa u pravilu jednu akademsku godinu.

U Program za stjecanje kompetencija nastavnika mogu se prijaviti osobe koje ispunjavaju uvjete iz čl. 105. Zakona o odgoju i obrazovanju u osnovnoj i srednjoj školi.

Prijave se mogu dostaviti putem e-mail na adresu: p_n@unicath.hr.

Prijava treba sadržavati osnovne podatke o polazniku, a prijavni obrazac pristupnici mogu preuzeti na mrežnoj stranici Sveučilišta www.unicath.hr. u rubrici Cjeloživotno učenje.

Rok za podnošenje prijava je do 29. veljače 2016. godine. Nakon isteka roka za podnošenje prijava pristupnici će biti obaviješteni o terminu upisa i početku izvođenja Programa putem telefona ili e-maila.

Školarina iznosi 7.000,00 kn, a trošak upisa 400,00 kn. Trošak upisa naplaćuje se u cijelosti pri upisu, a iznos školarine može se platiti obročno, prvi iznos školarine (3.500,00 kn) uplaćuje se pri upisu, a preostali iznos (3.500,00 kn) do završetka izvođenja Programa.

Uz prijavu je potrebno priložiti:

  1. a) dokaz o državljanstvu (original ili ovjerena preslika),
  2. b) rodni list (original ili ovjerena preslika),
  3. c) potvrda ili diploma o završenom studiju ili svjedodžba o odgovarajućoj stručnoj spremi (original ili ovjerena preslika).

Za upis su potrebne:

  1. a) dvije fotografije (4×6 cm),
  2. b) preslik osobne iskaznice,
  3. c) dokaz o uplati troškova upisa na IBAN račun Hrvatskog katoličkog sveučilišta: HR1123400091110353987, u poziv na broj upisuje se OIB pristupnika, opis plaćanja: Trošak upisa-PNB-5,
  4. d) dokaz o uplati školarine (ukupno ili obročno) na IBAN račun Hrvatskog katoličkog sveučilišta: HR1123400091110353987, u poziv na broj upisuje se OIB pristupnika, opis plaćanja: Školarina-PNB-5.

Realizacija Programa počet će po formiranju skupine od 35 polaznika.

Preuzmi prijavni obrazac.

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište