Voditelji odobrenih znanstvenih projekata s rektorom Tanjićem i prorektorom Štefančićem

Voditelji odobrenih znanstvenih projekata s rektorom Tanjićem i prorektorom Štefančićem

 

U utorak 22. 12. 2016. godine predstavljeni su znanstveni projekti koje će Hrvatsko katoličko sveučilište financirati u 2016. godini.

Nakon raspisanog Natječaja uslijedio je proces odabira projekta. Odbor za znanost je nakon evaluacije Etičkog povjerenstva predložio rektoru prof. dr. sc. Željku Tanjiću projekte koji su potom odobreni rektorovom Odlukom.

Voditelji projekata predstavili su okupljenim prorektorima, nastavnicima, studentima i Rektoru projekte, obrazlažući ciljeve projekata, njihovo trajanje i predstavljajući timove koji će na projektima surađivati.

Prorektor za znanost izv. prof. dr. sc. Hrvoje Štefančić, čija je ovo bila inicijativa, u svom uvodnom govoru obrazložio je da su ovi projekti važni za razvoj sveučilišne zajednice, a njihov je cilj intenziviranje znanstvenog razvitka zaposlenih nastavnika te uključivanje značajnog broja nastavnika u znanstveno-nastavnim i suradničkim zvanjima u izgradnju Sveučilišta s istraživačkim obilježjem. Uz to projekti su važni i za međunarodnu reakriditaciju našeg Sveučilišta.

Prorektor Štefančić je zahvalio svima koji su se prijavili na natječaj, Etičkom povjerenstvu i Odboru za znanost koji su sudjelovali u pregledu i odabiru projekata  te je na kraju zahvalio voditeljima projekata na inovativnom pristupu novim znanstvenim postignućima koji bi se mogli  ostvariti ovim projektima.

 

Voditelji i odobreni projekti za financiranje u 2016.:

dr. sc. Hrvoje Kekez

dr. sc. Hrvoje Kekez

Porijeklo, strukture i percepcije društvenih elita hrvatskoga srednjeg i ranog novoga vijeka

dr. sc. Maja Jazvinšćak Jembrek

dr. sc. Maja Jazvinšćak Jembrek

Mehanizam neuroprotektivnog djelovanja zolpidema u uvjetima oksidacijskoj stresa izazvanog visokim koncentracijama glutamata

dr. sc. Marina Merkaš

dr. sc. Marina Merkaš

Rad roditelja, ekonomske teškoće obitelji i dobrobit roditelja i djece

dr. sc. Mihaela Vranić

dr. sc. Mihaela Vranić

Studija utjecaja karakteristika različitih oblika nastavnih materijala na proces učenja

dr. sc. Jasminka Štefulj

dr. sc. Jasminka Štefulj

Regulacija gena za serotoninski prijenosnik u humanoj posteljici i uspostava biobanke za daljnja istraživanja

 

dr. sc. Krunoslav Matešić

dr. sc. Krunoslav Matešić

Povezanost osobina ličnosti s načinima suočavanja sa stresom

dr. sc. Ivan Balabanić

dr. sc. Ivan Balabanić

Populizam, mladi i mediji

Na kraju se okupljenima obratio prof. dr. sc. Željko Tanjić, rektor Sveučilišta, istaknuvši u svom govoru da je glavni cilj ovakvih natječaja jačanje interdisciplinarnosti i otvaranje horizonta za razvoj zajedničkih djelatnosti. Rektor je  zahvalio prorektoru Štefančiću na njegovoj inicijativi za pokretanje natječaja, Etičkom povjerenstvu i Odboru za znanost kao i svima koji su sudjelovali u provođenju Natječaja. Rektor je pozvao sve okupljene nastavnike i suradnike da se prijavljuju na natječaje, traže sredstva za financiranje i iz drugih dostupnih izvora, istaknuvši da je  znanstvena djelatnost važna za našu mladu sveučilišnu zajednicu i njezino etabliranje u znanstvenom svijetu.

 

Hrvatsko katoličko sveučilište