HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE

Klasa: 602-04/15-01/02
Urbroj: 498-05-15-21

 

Zagreb, 8. prosinca 2015.

 

Sukladno Zakonu o studentskom zboru i studentskim organizacijama, Statutu Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Statuta Studentskog zbora Hrvatskog katoličkog sveučilišta, Studentski zbor  Hrvatskog katoličkog sveučilišta raspisuje

JAVNI POZIV
za studentskog pravobranitelja/icu

Pozivaju se studenti/ice preddiplomskih i diplomskih sveučilišnih studija (povijesti, psihologije, sociologije i komunikologije) Hrvatskog katoličkog sveučilišta u statusu redovitog studenta/ice, a koji nisu članovi Studentskog zbora da se prijave za izbor studentskogpravobranitelja/icu.

 

Studentski pravobranitelj:

– prima pritužbe studenata koje se odnose na njihova prava i raspravlja o njima s nadležnim tijelima Sveučilišta,

– savjetuje studente o načinu ostvarivanja njihovih prava,

– može sudjelovati u stegovnim postupcima protiv studenata radi zaštite njihovih prava,

– sudjeluje na sjednicama Studentskog zbora bez prava glasa,

– obavlja druge poslove utvrđene općim aktom Sveučilišta.

 

Prijava treba sadržavati:

  • potvrdu o statusu redovitog studenta
  • životopis

 

Prijave se zaprimaju do 21. prosinca 2015. godine na elektronsku adresu Studentskog zbora (studentski.zbor@unicath.hr).

Predsjednica
Studentskog zbora Hrvatskog katoličkog sveučilišta

Nikolina Vuković

 

Hrvatsko katoličko sveučilište