Televizijska emisija u produkciji Splitsko-makarske nadbiskupije “Vidljivi tragovi” urednice Katarine Bitange 22. rujna 2015.  izvjestila je o potpisivanju sporazuma o suradnji Hrvatskoga katoličkog sveučilišta i Sveučilišta Panteon Assas – Paris II.   koje je upriličeno 16. rujna 2015. godine u zgradi Splitsko-makarske nadbiskupije u Splitu.

 

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište