Od 9. do 12. studenog 2016. nastavnici s Odjela za psihologiju sudjelovali su na 24. godišnjoj konferenciji hrvatskih psihologa, koja se održala u Opatiji. Doc. dr. sc. Ljiljana Pačić-Turk bila je članica Programskog odbora u ime Hrvatskog katoličkog sveučilišta, a Hrvatsko katoličko sveučilište se na konferenciji predstavilo s većim brojem aktivnosti:  jednim simpozijem, sedam usmenih izlaganja, sudjelovanjem na tri okrugla stola („Psihodijagnostička sredstva u kliničkoj psihologiji – analiza stanja i procjena potreba“,Specijalizacija psihologa za rad s djecom rane i predškolske dobi: Za i protiv“ i „ Uloga psihologa u obrazovanju zdravstvenih djelatnika“) te jednim poster izlaganjem.

U okviru programa održan je simpozij „Ekonomske teškoće obitelji i dobrobit roditelja i djece“ u kojem su predstavljeni rezultati istraživanja iz projekta „Rad roditelja, ekonomske teškoće obitelji i dobrobit roditelja i djece“, a koji je financiran od HKS-a. Aktivno su sudjelovali s izlaganjima doc. dr. sc. Marina Merkaš, kao voditeljica simpozija, i asistenti Barbara Brdovčak, Maja Anđelinović i Mario Pandžić s HKS-a te prof. dr. sc. Andreja Brajša-Žganec s Instituta Pilar i dr. sc. Ivana Hanzec s Hrvatskih studija Sveučilišta u Zagrebu .

Popis radova na simpoziju:

Povezanost ekonomskog stresa sa zadovoljstvom životom adolescenata: Kako nada i samopoštovanje adolescenata mijenjaju tu povezanost?

Barbara Brdovčak, Marina Merkaš, Marija Šakić Velić i Marijana Matijaš

Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb

 

Povezanost ekonomskog stresa obitelji i antisocijalnog ponašanja adolescenata: Uloga depresivnosti i školske uključenosti adolescenata

Mario Pandžić, Ivana Vrselja, Marina Merkaš i Maja Anđelinović

Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb

 

Uloga roditeljske depresivnosti i kompetentnosti u odnosu između ekonomske prilagodbe obitelji i depresivnosti adolescenata

Maja Anđelinović, Ivana Vrselja, Marina Merkaš i Mario Pandžić

Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb

 

Kvaliteta života roditelja s obzirom na socioekonomski status i socijalnu podršku

Andreja Brajša-Žganec, Ljiljana Kaliterna Lipovčan i Zvjezdana Prizmić Larsen*

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb,  *Washington University, St. Louis, SAD

 

Važnost socioekonomskog statusa obitelji za spremnost djece za školu i ranu školsku prilagodbu

Ivana Hanzec

Hrvatski studiji Sveučilišta u Zagrebu

 

Na koji način obiteljska nestabilnost djeluje na samopoštovanje adolescenata? 

Marina Merkaš         

Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb 

Dio rezultata istog projekta prikazala je i asistentica Marijana Matijaš u sklopu sekcije „Stres u radnom okruženju“ (Marijana Matijaš, Marina Merkaš, Barbara Brdovčak i Dragan Glavaš: Socijalna podrška i autonomija na poslu te sukob radne i obiteljske uloge kao odrednice zadovoljstva poslom kod roditelja).

U okviru konferencije izlaganje su imali i dr. sc. Krunoslav Matešić, doc. dr. sc. Anamarija Bogović, doc. dr. sc. Sandra Nakić Radoš i doc. dr. sc Ljiljana Pačić-Turk, koji su predstavili rezultate istraživanja iz projekta „Povezanost osobina ličnosti s načinima suočavanja sa stresom” koji je financiran od HKS-a (Krunoslav Matešić, Anamarija Bogović, Sandra Nakić Radoš i Ljiljana Pačić-Turk: Povezanost osobina ličnosti s načinima suočavanja sa stresom).

Doc. dr. sc. Ljiljana Pačić-Turk sudjelovala je i s prikazom istraživanja provedenim u suradnji s Klinikom za neurokirurgiju KBC-a Zagreb (Valerija Hauptfeld i Ljiljana Pačić-Turk: Neuropsihologijski deficiti kod bolesnika s dijagnosticiranim glioblastomom) te kao voditeljica sekcije „Klinička neuropsihologija“.

Studentice Zrinka Rajković i Tihana Katić imale su poster izlaganje „Primjena art terapije kod pacijenata s PTSP-om“.

 

 

 

Hrvatsko katoličko sveučilište