Na KBF-u u Splitu, od 20-21. listopada 2016. održavat će se međunarodni, znanstveni teološki simpozij na temu „Vjera u medijima – mediji u vjeri“. Na simpoziju će sudjelovati priznati međunarodni i domaći stručnjaci s teoloških učilišta u Rimu, iz vatikanskog dikasterija, domaćih teoloških i humanističkih fakulteta iz Splita, Zagreba i Osijeka.

Tom prigodom izv. prof. dr. sc. Jerko Valković održat će predavanje (Crkveni) mediji – izazov teološko-pastoralnom promišljanju i djelovanju.

| Program | Knjižica sažetaka

Više informacija na linku

 

Hrvatsko katoličko sveučilište