U Kristu je nada za novu Europu„Isus Krist, živući u svojoj Crkvi, izvor je nade za Europu“ – poruka puna pouzdanja, iz apostolske pobudnice „Ecclesia in Europa“, koju je prije deset godina objavio Ivan Pavao II., pokazuje se proročkom i vrlo aktualnom. Čini se, naime, da se taj kontinent nalazi u razdoblju izgubljenosti i gubitka nade. U ovo vrijeme krize, brojni se građani, naime, osjećaju dezorijentirani i razočarani nacionalnim i međunarodnim ustanovama. 
U Europi 2013. godine kao da je veći val nesigurnosti nego želja za budućnošću. Ali, ova kriza, koja nije samo gospodarska, nego je i kulturalna, antropološka, etička i duhovna, prigoda je da se Europa rastereti od praktičnoga agnosticizma i vjerskoga ravnodušja, te ponovno odluči o svojoj budućnosti u susretu s Osobom i porukom Isusa Krista, kako stoji u pobudnici „Ecclesia in Europa“. 
Upravo je povodom 10. obljetnice spomenutoga dokumenta, u karmelićanskom samostanu u Bukureštu od 12. do 15. lipnja održan susret glasnogovornika i medijskih djelatnika europskih Crkvi. U dokumentu koji je objavljen 17. lipnja, Vijeće je europskih biskupskih konferencija (CCEE) iznijelo glavne zaključke sa skupa. Glavni je izazov shvatiti tko je danas u Europi čovjek i kamo ide – istaknuto je u priopćenju. Kako Katolička Crkva može biti uz njega, pomažući mu uklopiti evanđeosku poruku u njegovo svakodnevno iskustvo, i predlažući mu, novim riječima i suvremenim sredstvima, pa i na području komunikacije, osobu Isusa i vrijednosti sadržane u Njegovu Evanđelju – stoji među ostalim u dokumentu. Brojni su se predavači na skupu osvrnuli na isto tako brojne teme, među kojima je bilo i pojavljivanje takozvanih „novih prava“, te izazovi koje postavlja teorija roda i eutanazija. 

Tekst preuzet s internetske stranice Radio Vatikana http://hr.radiovaticana.va/news/2013/06/20/u_kristu_je_nada_za_novu_europu/cro-703447

 

Hrvatsko katoličko sveučilište