Objava o sukobu interesa

U skladu s odredbom članka 80. stavak 2. točka 1. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16) i Odluke Ustavnog suda Republike Hrvatske (NN 13/14), objavljuje se popis gospodarskih subjekata s kojima je Sveučilište u sukobu interesa.

To su:

  1. Spinor consulting d.o.o., Đuke Begovića 9, 10000 Zagreb, OIB: 65889142554