Preddiplomski sveučilišni studiji

Natječaj i uvjeti upisa

Svi studijski programi Hrvatskog katoličkog sveučilišta izvode se na osnovi Dopusnica izdanih od Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Za upis na preddiplomske sveučilišne studije HKS-a potrebno je zadovoljiti opće i posebne uvjete.

Iz NATJEČAJA izdvajamo najvažnije informacije za pojedine studije:

 

Opći i posebni uvjeti ovisno o studiju
Preddiplomski sveučilišni studij Povijest
Opći uvjeti 
 • završena gimnazija ili četverogodišnja srednja škola u Republici Hrvatskoj ili priznata svjedodžba o završenoj školi u inozemstvu
 • položena državna matura
Dodatni uvjeti
 • prijeđen prag na pismenom razumijevanju – Primjer testa – Pogledajte primjer pismenog razumijevanja za upis na studij povijest. Kao što vidite, nisu potrebne nikakve pripreme!
 • prijeđen prag na pristupnom intervjuu

Rang-lista za upis redovitih studenata na studij Povijest sastavlja se prema uspjehu prijavljenih pristupnika. 

Prilikom natjecanja za upis pristupnicima se vrednuje:

 • prosjek svih ocjena iz srednje škole (15,00%)
 • obvezni dio državne mature: Hrvatski jezik – A (15,00%)
 • obvezni dio državne mature: Matematika – B (10,00%)
 • obvezni dio državne mature: Strani jezik – A (15,00%)
 • izborni dio državne mature: Povijest (5,00%) – nije obvezan
 • pismeno razumijevanje (20,00%)
 • pristupni intervju – prijeđen prag na dodatnoj provjeri (15,00%)
 • državno natjecanje znanja, kategorija sportaša ili završena još jedna srednja škola (5,00%)

Upisna kvota predviđa 45 mjesta (40 mjesta s djelomičnom participacijom u troškovima studiranja te 5 mjesta s punom participacijom u troškovima studiranja) za EU državljane, 1 mjesto za strane državljane, 1 mjesto za pristupnika s pravom prednosti i 1 mjesto za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Više o preddiplomskom sveučilišnom studiju Povijest na:

http://www.unicath.hr/povijest

KLIKNI i Postani student povijesti!

Preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstvo

Izvanredni sveučilišni studij Sestrinstvo 

Opći uvjeti 
 • završena četverogodišnja škola u Republici Hrvatskoj ili priznata svjedodžba o završenoj školi u inozemstvu (općeg medicinskog smjera, primaljskog, fizioterapeutskog, farmaceutskog, laboratorijskog, sanitarnog, veterinarskog, zubotehničkog smjera ili smjera medicinskog kozmetičara ili petogodišnja medicinska škola (općeg medicinskog smjera – prema važećem programu) ili gimnazija
 • psihofizičke sposobnosti za studij (dokaz: potvrda obiteljskog liječnika, liječnika školske medicine ili medicine rada)
Dodatni uvjeti
 • prijeđen prag na pristupnom intervjuu

Rang-lista za upis redovitih i izvanrednih studenata na studij Sestrinstvo sastavlja se prema uspjehu prijavljenih pristupnika. 

Prilikom natjecanja za upis pristupnicima se vrednuje:

 • prosjek svih ocjena iz srednje škole (30,00%)
 • obvezni dio državne mature: Hrvatski jezik – A (10,00%)
 • obvezni dio državne mature: Matematika – B (10,00%)
 • obvezni dio državne mature: Strani jezik – A (10,00%)
 • izborni dio državne mature: jedan od tri predmeta – Biologija ili Kemija ili Fizika (10,00%)
 • pristupni intervju – prijeđen prag na dodatnoj provjeri (15,00%)
 • državno natjecanje znanja, kategorija sportaša ili završena još jedna srednja škola (5,00%)

Više o preddiplomskom sveučilišnom studiju Sestrinstvo na:

http://www.unicath.hr/sestrinstvo

KLIKNI i Postani student sestrinstva!

 

Preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstvo u kvoti 24+

Izvanredni sveučilišni studij Sestrinstvo u kvoti 24+

Pravo natjecanja u kvoti 24+ imaju pristupnici koji su srednje obrazovanje u RH završili prije 2010. godine i do 31. siječnja 2017. godine navršili 24 godine života.

Opći uvjeti 
 • završena četverogodišnja škola u Republici Hrvatskoj ili priznata svjedodžba o završenoj školi u inozemstvu (općeg medicinskog smjera, primaljskog, fizioterapeutskog, farmaceutskog, laboratorijskog, sanitarnog, veterinarskog, zubotehničkog smjera ili smjera medicinskog kozmetičara ili petogodišnja medicinska škola (općeg medicinskog smjera – prema važećem programu) ili gimnazija
 • psihofizičke sposobnosti za studij (dokaz: potvrda obiteljskog liječnika, liječnika školske medicine ili medicine rada)
Dodatni uvjeti
 • prijeđen prag na pristupnom intervjuu

Rang-lista za upis izvanrednih studenata na studij Sestrinstvo 24+ sastavlja se prema uspjehu prijavljenih pristupnika. 

Prilikom natjecanja za upis pristupnicima se vrednuje:

 • opći uspjeh u svim razredima srednje škole (15,00%)
 • prosječna ocjena završnog ispita/mature (5,00%)
 • prosječne ocjene iz svih predmeta koji se odnose na Zdravstvenu njegu u svim razredima srednje škole ili iz predmeta Biologija za gimnaziju i ostale srednje četverogodišnje škole navedene u općim uvjetima koje u programu nemaju predmete iz Zdravstvene njege (20,00%)
 • prosječne ocjene iz predmeta Anatomija, Fiziologija, odnosno Anatomija i fiziologija ili prosječne ocjene ekvivalentnih predmeta (Građa tijela, Funkcija tijela) u svim razredima srednje škole ili predmeta Kemija za gimnaziju (20,00%)
 • prosječne ocjene iz predmeta Kliničke medicine u svim razredima srednje škole, odnosno prosječne ocjene predmeta ekvivalentnih predmetu Klinička medicina (Interna medicina, Neurologija, Infektologija, Kirurgija, Dermatologija, Ginekologija i porodništvo, Pedijatrija, Anesteziologija, Reanimatologija, Ortopedija, Traumatologija, Oftalmologija, Otorinolaringologija, Psihijatrija, Urologija i Fizikalna medicina) ili predmeta Fizika za gimnaziju i ostale srednje četverogodišnje škole navedene u općim uvjetima koje u programu nemaju predmete Kliničke medicine (20,00%)
 • pristupni intervju – prijeđen prag na dodatnoj provjeri (20,00%)

Upisna kvota predviđa 40 mjesta za EU državljane. 

Više o preddiplomskom sveučilišnom studiju Sestrinstvo na:

http://www.unicath.hr/sestrinstvo

 
Preddiplomski sveučilišni studij Sociologija
Opći uvjeti 
 • završena gimnazija ili četverogodišnja srednja škola u Republici Hrvatskoj ili priznata svjedodžba o završenoj školi u inozemstvu
 • položena državna matura
Dodatni uvjeti
 • prijeđen prag na pristupnom intervjuu

Rang-lista za upis redovitih studenata na studij Sociologija sastavlja se prema uspjehu prijavljenih pristupnika. 

Prilikom natjecanja za upis pristupnicima se vrednuje:

 • prosjek svih ocjena iz srednje škole (10,00%)
 • obvezni dio državne mature: Hrvatski jezik – A (25,00%)
 • obvezni dio državne mature: Matematika – B (25,00%)
 • obvezni dio državne mature: Strani jezik – A (20,00%)
 • pristupni intervju – prijeđen prag na dodatnoj provjeri (15,00%)
 • državno natjecanje znanja, kategorija sportaša ili završena još jedna srednja škola (5,00%)

Upisna kvota predviđa 45 mjesta (40 mjesta s djelomičnom participacijom u troškovima studiranja te 5 mjesta s punom participacijom u troškovima studiranja) za EU državljane, 1 mjesto za strane državljane, 1 mjesto za pristupnika s pravom prednosti i 1 mjesto za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Više o preddiplomskom sveučilišnom studiju Sociologija na:

http://www.unicath.hr/sociologija

KLIKNI i Postani student sociologije!

Kvota za Hrvate izvan Republike Hrvatske

Prijave za upis na studij za pristupnike unutar kvote za Hrvate izvan Republike Hrvatske dostavljaju se na e-mail adresu: studentska.sluzba@unicath.hr (skenirani dokumenti) ili putem Službe za studentska pitanja u sjedištu Sveučilišta: Hrvatsko katoličko sveučilište, Ilica 242, Zagreb, do 23. lipnja 2019. godine od ponedjeljka do petka u vremenu od 9 do 13 sati.

Pristupnici koji se za upis natječu unutar kvote za Hrvate izvan Republike Hrvatske, prijave za upis podnose na prijavnom obrascu koji se preuzima u Službi za studentska pitanja ili na mrežnoj stranici Sveučilišta (u rubrici Upisi). Prijave bez traženih dokumenata neće se razmatrati:

 1. potvrda o pripadnosti hrvatskom narodu izdana od Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike;
 2. dokaz o državljanstvu pod kojim se pristupnik prijavljuje (ovjerena preslika putovnice ili osobne iskaznice za strane državljane);
 3. dokaz o završetku svih razreda srednje škole;
 4. završna svjedodžba srednjeg obrazovanja (ekvivalent razini 4.2. HKO: gimnazijsko srednjoškolsko obrazovanje; četverogodišnje i petogodišnje strukovno srednjoškolsko obrazovanje);
 5. potvrda o položenom ispitu na državnoj maturi u domicilnoj državi (ako je ima);
 6. potvrda o priznavanju inozemne srednjoškolske kvalifikacije koju izdaje Agencija za odgoj i obrazovanje RH ili potvrdu o pokrenutom postupku priznavanja inozemne srednjoškolske kvalifikacije (postupak priznavanja inozemne srednjoškolske kvalifikacije u potpunosti je odvojen od postupka prijave na studij);
 7. potvrda o poznavanju hrvatskog jezika (ako je ima);
 8. motivacijsko pismo na hrvatskom jeziku;
 9. životopis na hrvatskom jeziku.

Napomena: dokument na stranom jeziku treba biti preveden i ovjeren kod ovlaštenog sudskog tumača (osim ako je dokument na srpskoj ili bosanskoj latinici).

Upisna kvota predviđa 1 upisno mjesto za svaki redoviti studij (Komunikologija, Povijest, Psihologija, Sestrinstvo i Sociologija).

Više o kvoti za Hrvate izvan Republike Hrvatske:

https://hrvatiizvanrh.gov.hr/

Razredbeni postupak

Prijavite studij u 2 koraka!

1. KORAK – prijaviti putem e-pošte: studentska.sluzba@unicath.hr ili u Službi za studentska pitanja u sjedištu Sveučilišta 25. rujna 2019. do 12 sati putem prijavnog obrasca uz dodatnu dokumentaciju

Prijavni obrazac

2. KORAK – uplatiti i dostaviti dokaz o uplati troškova dodatnih provjera do  25. rujna 2019. do 12 sati

Kako bi prijava na studij bila potpuna, potrebno je uplatiti troškove dodatnih provjera (150 kn za studije Povijest, Sestrinstvo i Sociologija) i obavezno dostaviti dokaz o uplati do 25. rujna2019. godine do 12 sati! Prijava neće biti uvažena ako nije uplaćen i dostavljen dokaz o uplati troškova dodatnih provjera.

Primjere ispunjenih uplatnica za pojedini studij možete pronaći na mrežnoj poveznici: Predlošci uplatnica

Troškove dodatnih provjera moguće je platiti:

 1. U pošti, općom uplatnicom, Internet bankarstvom, u banci ili drugdje
 2. Uplatom na blagajni Sveučilišta u računovodstvu, Ilica 242 (ulaz iz Domobranske), u Zagrebu,  radnim danom od 9:00 do 11:00 i 13:00 do 15:00 sati, izuzevši vremensko razdoblje od 22. srpnja do 16. kolovoza 2019. godine.

Dokaz o uplati (ako niste platili na blagajni Sveučilišta) moguće je dostaviti:

1. E-mailom
Na e-mail dodatne.provjere@unicath.hr
Prilikom slanja e-maila, molimo Vas u naslov e-maila upišite ime i prezime pristupnika.
Dokaz o uplati (u pdf, jpg ili nekom sličnom formatu) dodajte u privitak.

Nakon što zaprimimo Vaš e-mail dobit ćete automatski odgovor o tome da je zaprimljen. Obavezno provjerite jeste li uspješno dostavili dokaz sukladno uvjetima Natječaja. 

Molimo Vas da na e-mail dodatne.provjere@unicath.hr ne šaljete upite o upisima jer na njih neće biti odgovoreno. Sve upite vezane uz upise šaljite na e-mail adresu: studentska.sluzba@unicath.hr

 

2. U Službi za studentska pitanja, na adresi sjedišta Sveučilišta, Ilica 242 (ulaz iz Domobranske), u Zagrebu

 

Klikom na naziv studija otvaraju se raspisani koraci s datumima i uputama.

Povijest

Važni datumi!

 •  
 • pismeno razumijevanje  26. rujna 2019. u 11 sati, predavaonica 8 u prizemlju
 • pristupni intervju 26. rujna 2019. u 14,  ured 107, 1. kat

 • objavljivanje rezultata razredbenog postupka – rezultati će biti objavljeni  na mrežnoj stranici Sveučilišta  26. rujna 2019. godine
 •  
 • rok za ulaganje prigovora na rezultate razredbenog postupka (dodatne provjere) – podnosi se osobno nadležnom Povjerenstvu za provođenje postupka upisa u 1. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija u pisanom obliku putem Službe za studentska pitanja Hrvatskog katoličkog sveučilišta 24 sata nakon objavljivanja rezultata svake dodatne provjere na oglasnoj ploči Hrvatskog katoličkog sveučilišta i u aplikaciji Postani student 24 sata nakon objave rezultata
 

Sestrinstvo

 

Važni datumi!

 •  
 • pristupni intervjui održat će se 26. rujna 2019.u 9:30 sati, ured 207, 2. kat

 

 • objavljivanje rezultata razredbenog postupka – rezultati će biti objavljeni na mrežnoj stranici Sveučilišta 26. rujna 2019.
 •  
 • rok za ulaganje prigovora na rezultate razredbenog postupka (dodatne provjere) – podnosi se osobno nadležnom Povjerenstvu za provođenje postupka upisa u 1. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija u pisanom obliku putem Službe za studentska pitanja Hrvatskog katoličkog sveučilišta 24 sata nakon objavljivanja rezultata svake dodatne provjere na oglasnoj ploči Hrvatskog katoličkog sveučilišta i u aplikaciji Postani student 24 sata nakon objave rezultata

Sestrinstvo 24+

 

Važni datumi!

26. rujna 2019.

 • rok za prijavu studija putem Prijavnog obrasca
 • uz prijavni obrazac prilažu se sljedeći dokumenti (izvorni dokumenti ili ovjerene preslike):

    1. domovnicu
    2. rodni list
    3. svjedodžbe svih razreda srednje škole. Pristupnici koji su srednje obrazovanje završili u obrazovnom sustavu bivše SFRJ i ne posjeduju svjedodžbu za svaki razred zasebno, za svaki razred za koji ne posjeduju svjedodžbu imaju mogućnost prilaganja indeksa
    4. svjedodžbu o položenoj maturi/završnom radu za pristupnike koji su završili gimnazijski program obrazovanja
    5. pristupnici koji su srednje obrazovanje završili izvan RH prilažu Rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije
    6. potvrdu o plaćenom trošku razredbenog postupka – dodatni uvjeti (provjera) u iznosu od 150,00 kuna

   24 sata nakon objave rezultata

   • rok za ulaganje prigovora na rezultate razredbenog postupka (dodatne provjere) – podnosi se osobno nadležnom Povjerenstvu za provođenje postupka upisa u 1. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija u pisanom obliku putem Službe za studentska pitanja Hrvatskog katoličkog sveučilišta 24 sata nakon objavljivanja rezultata svake dodatne provjere na oglasnoj ploči Hrvatskog katoličkog sveučilišta i mrežnim stranicama.
 

Sociologija

Važni datumi!

   

 • pristupni intervjui 26. rujna 2019. u 10 sati, ured 103, 1. kat
 • objavljivanje rezultata razredbenog postupka – rezultati će biti objavljeni na mrežnoj stranici Sveučilišta 26. rujna 2019.
 •  
 • rok za ulaganje prigovora na rezultate razredbenog postupka (dodatne provjere) – podnosi se osobno nadležnom Povjerenstvu za provođenje postupka upisa u 1. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija u pisanom obliku putem Službe za studentska pitanja Hrvatskog katoličkog sveučilišta 24 sata nakon objavljivanja rezultata svake dodatne provjere na oglasnoj ploči Hrvatskog katoličkog sveučilišta i u aplikaciji Postani student 24 sata nakon objave rezultata

 

Upisi na sve preddiplomske sveučilišne studije održat će se u ponedjeljak 30. rujna 2019. godine u predavaonici broj 1 (1. kat lijevo). 

Potvrda o statusu studenta – pristupnici koji se upišu na studij mogu zatražiti potvrdu na Studomatu koji se nalazi u prizemlju desno i ovjerenu je podići u Službi za studentska pitanja.

Pristupnik koji ne pristupi upisima prema navedenom rasporedu, gubi pravo upisa.

Pristupnici koji nisu u mogućnosti sami pristupiti upisu, mogu za upis putem punomoći ovlastiti i drugu osobu. Punomoć za upis mora biti ovjerena kod javnog bilježnika, a nositelj punomoći mora biti punoljetna osoba.
Sastavni dio upisnog postupka je i potpisivanje ugovora između pristupnika – budućeg studenta i Hrvatskog katoličkog sveučilišta. U skladu s time, svi pristupnici koji u trenutku upisa na Hrvatsko katoličko sveučilište nisu punoljetni, upisu moraju pristupiti u pratnji jednog od roditelja ili zakonskog skrbnika.

Prilikom upisa potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

 • osobnu iskaznicu (na uvid)
 • potvrdu o OIB-u (ukoliko nije naveden na osobnoj iskaznici)
 • rodni list (samo za maloljetne pristupnike, u originalu)
 • 1 fotografiju (3,5 cm x 4,5 cm)
 • pristupnici upisu na studije Sestrinstvo (redovni i izvanredni) dužni su dostaviti dokaz o psihofizičkoj sposobnosti za studij (liječničku potvrdu)
 • pristupnici koji su srednju školu završili izvan Republike Hrvatske prilažu Rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije; inozemnu obrazovnu kvalifikaciju i svjedodžbe sva četiri razreda srednje škole
 • dokaz o uplati troškova upisa
  • pristupnici redoviti studenti od 1. do 40. mjesta u iznosu od 700,00 kn
  • prilikom uplaćivanja troška upisa uplatnicu popunite prema niže priloženom predlošku:

 

  • pristupnici redoviti studenti od 41. do 45. mjesta i izvanredni studenti u iznosu od 300,00 kn
  • prilikom uplaćivanja troška upisa uplatnicu popunite prema niže priloženom predlošku:

 • dokaz o uplati pune participacije u troškovima studiranja – pristupnici redoviti studenti od 41. do 45. mjesta i izvanredni studenti 
  Pristupnici koji se upisuju uz plaćanje pune participacije u troškovima studiranja (svi izvanredni studenti i pristupnici redoviti studenti koji su na konačnoj rang-listi za upis na željeni studij Sveučilišta zauzeli mjesto od 41. do 45., a nisu pristupnici s pravom prednosti pri upisu), prilikom upisa dužni su priložiti i dokaz o uplati pune participacije u troškovima studiranja. Više o iznosu u rubrici Troškovi studiranja/Redoviti studenti od 41. do 45. mjesta ili Troškovi studiranja/Izvanredni studenti

Troškovi studiranja uplaćuju se na IBAN račun Hrvatskog katoličkog sveučilišta: HR1123400091110353987, u poziv na broj upisuje se OIB pristupnika; opis plaćanja: Troškovi studiranja – naziv studija koji upisuju. 

Prilikom uplaćivanja troškova studiranja uplatnicu popunite prema niže priloženom predlošku s obzirom na odabrani model plaćanja:

 

Troškovi studiranja

Više informacija o troškovima studiranja možete pronaći niže.

Redoviti studenti koji su na konačnoj rang-listi za upis ostvarili plasman od 1. do 40. mjesta plaćaju djelomičnu participaciju u troškovima studiranja prema linearnom modelu.

 • pri upisu u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija studenti plaćaju samo 700,00 kn za troškove upisa
 • pri upisu u II. i III. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija studenti plaćaju 300,00 kn troškova upisa te djelomičnu participaciju u troškovima studiranja koja ovisi o akademskom uspjehu u prošloj akademskoj godini. Djelomična participacija kreće se od 0,00 kn  (za 10% najboljih studenata na godini) do otprilike  3.000,00 kn za studente na posljednjem mjestu rang-liste 
 • pri ponovnom upisu iste godine studija, studenti plaćaju prema broju ECTS bodova koje su stekli prethodne godine studija (od 400,00 kn do 9.000,00 kn) te 300,00 kn troškove upisa.

Za studente koji redovito upisuju višu godinu studija, a slabijeg su socioekonomskog statusa ili dolaze iz sustava alternativne skrbi ili iz mnogobrojnih obitelji te sukladno utvrđenim drugim kriterijima, Sveučilište može podmiriti iznos djelomične participacije u troškovima studiranja. 

Odluka – troškovi studiranja za studente koji upisuju studije HKS-a u ak. god. 2019./2020.

Letak – Participacija u troškovima studiranja za redovite studente 2019./2020.

Redoviti studenti koji su na konačnoj rang-listi za upis ostvarili plasman od 41. do 45. mjesta plaćaju puni iznos participacije u troškovima studiranja.

Pri upisu svake godine studija studenti plaćaju 300,00 kn za troškove upisa te iznos pune participacije u troškovima studiranja. 

Za redovite studente koji će se na preddiplomske sveučilišne studije upisati u ak. god. 2018./2019. puna participacija u troškovima studiranja iznosi:

 • Preddiplomski sveučilišni studij Komunikologija: 14.000,00 kn
 • Preddiplomski sveučilišni studij Povijest: 9.000,00 kn
 • Preddiplomski sveučilišni studij Psihologija: 14.000,00 kn
 • Preddiplomski sveučilišni studij Sociologija: 9.000,00 kn

 

Punu participaciju u troškovima studiranja za svaku godinu studija studenti mogu platiti odjednom ili u ratama.

a)      Jednokratno – iznos od 9.000,00 kn/14.000,00 kn po godini studija prilikom upisa u svaku godinu studija.

b)      Obročno u dva jednaka iznosa –  4.500,00 kn/7.000,00 kn prilikom upisa u zimski semestar i 4.500,00 kn/7.000,00 kn prilikom upisa u ljetni semestar svake godine studija.

Redoviti studenti koji plaćaju iznos pune participacije u troškovima studiranja, a rangirani su unutar 10% najboljih studenata na svojoj studijskoj godini mogu biti oslobođeni plaćanja troškova pune participacije u cijelosti za tekuću akademsku godinu.

Odluka – troškovi studiranja za studente koji upisuju studije HKS-a u ak. god. 2019./2020.

Letak – Participacija u troškovima studiranja za redovite studente 2019./2020.

Izvanredni studenti preddiplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo pri upisu svake godine studija plaćaju 300,00 kn za troškove upisa te 9.000,00 kn pune participacije u troškovima studiranja za svaku godinu studija.

Punu participaciju u troškovima studiranja za svaku godinu studija studenti mogu platiti:

a)      Jednokratno – iznos od 9.000,00 kn po godini studija prilikom upisa u svaku godinu studija.

b)      Obročno u dva jednaka iznosa – 4.500,00 kn prilikom upisa u zimski semestar i 4.500,00 kn prilikom upisa u ljetni semestar svake godine studija.

Odluka – troškovi studiranja za studente koji upisuju studije HKS-a u ak. god. 2019./2020.

Ovisno o potrebama i dinamici studiranja uz plaćanje upisa u godinu studija i participacije ili plaćanja troškova studiranja studenti plaćaju razne studentske naknade.

Odluka o visini troškova i naknada za akademsku godinu 2018.-2019

Niste pronašli sve informacije koje ste tražili?

Obratite nam se osobno u Službi za studentska pitanja na adresi Sveučilišta, Ilica 242, Zagreb

ili telefonom na broj 01/3706-610

ili pošaljite svoj upit na e-mail adresu studentska.sluzba@unicath.hr

Kontakti

Služba za studentska pitanja
e-mail:
studentska.sluzba@unicath.hr

tel: + 385 (0)1 3706 610

Centrala
e-mail: info@unicath.hr

tel: + 385 (0)1 3706 600

 

Korisni linkovi

Putem niže priloženih linkova možete saznati više o studijima, načinu natjecanja za upis na visoka učilišta kroz Nacionalni informacijski sustav prijave na visoka učilišta (NISpVU) i Nacionalni informacijski sustav prijava na diplomske studije (NISpDS) i pristupiti ostalim informacijama koje bi Vam mogle biti od koristi u postupku natjecanja za upis na visoko učilište u Republici Hrvatskoj:

https://www.studij.hr

https://www.postani-student.hr

https://diplomski.studij.hr

https://pretinac.gov.hr

https://www.ncvvo.hr