Preddiplomski sveučilišni studiji

Natječaj i uvjeti upisa

Svi studijski programi Hrvatskog katoličkog sveučilišta izvode se na osnovi Dopusnica izdanih od Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Za upis na preddiplomske sveučilišne studije HKS-a potrebno je zadovoljiti niže navedene uvjete.

NATJEČAJ za upis u 1. godinu preddiplomskih sveučilišnih studija u jesenskom upisnom roku u akademskoj godini 2020./2021. 

Upisna mjesta Povijest 13 mjesta, Povijest Sociologija dvopredmetni 20 mjesta, Sociologija 5 mjesta, Sestrinstvo izvanredni u kvoti 24+ 3 mjesta i Sestrinstvo izvanredni putem Postani student 3 mjesta.

Važna obavijest za pristupnike koji žele upisati dvopredmetni sveučilišni studij: ako ste se prijavili za upis na dvopredmetni studij Povijest ili Sociologija, ne zaboravite se prijaviti i na drugi dvopredmetni studij!  Potrebno je zadovoljiti uvjete upisa na oba studija – odabrati kombinaciju –  kako biste postali naš student! Sretno! 

Na raspolaganju smo za sva vaša pitanja na studentska.sluzba@unicath.hr 

Sretno! Želimo Vam puno uspjeha! 

 

 

Opći i posebni uvjeti ovisno o studiju
Preddiplomski sveučilišni studij Povijest
Opći uvjeti 
 • završena gimnazija ili četverogodišnja srednja škola u Republici Hrvatskoj ili priznata svjedodžba o završenoj školi u inozemstvu
 • položena državna matura

Rang-lista za upis redovitih studenata na studij Povijest sastavlja se prema uspjehu prijavljenih pristupnika.

Prilikom natjecanja za upis pristupnicima se vrednuje:

 • prosjek svih ocjena iz srednje škole (30,00%)
 • obvezni dio državne mature: Hrvatski jezik – A (30,00%) (pristupnicima državljanima zemalja članica EU koji su završili srednje obrazovanje u EU umjesto Hrvatskog jezika na državnoj maturi priznaje se položen materinski jezik u sklopu njihovog vanjsko vrednovanog završnog ispita)
 • obvezni dio državne mature: Matematika – B (10,00%)
 • obvezni dio državne mature: Strani jezik – A (25,00%)
 • državno natjecanje znanja, kategorija sportaša ili završena još jedna srednja škola (5,00%)

UPISNA KVOTA: kapacitet: 28

Kvota za EU državljane: ukupno 25 (20+5), 20 mjesta s djelomičnom participacijom u troškovima studiranja te 5 mjesta s punom participacijom u troškovima studiranja

Kvota za strane državljane: 1

Pristupnik s pravom prednosti: 1

Kvota za Hrvate izvan Republike Hrvatske: 1

 

Više o preddiplomskom sveučilišnom studiju Povijest na:

http://www.unicath.hr/povijest

KLIKNI i Postani student povijesti!

Preddiplomski sveučilišni studij Povijest - dvopredmetni
Opći uvjeti 
 • završena gimnazija ili četverogodišnja srednja škola u Republici Hrvatskoj ili priznata svjedodžba o završenoj školi u inozemstvu
 • položena državna matura

Rang-lista za upis redovitih studenata na studij Povijest sastavlja se prema uspjehu prijavljenih pristupnika.

Važno: ako ste se prijavili za upis na dvopredmetni studij Povijest ili Sociologija, ne zaboravite se prijaviti i na drugi dvopredmetni studij!  Potrebno je zadovoljiti uvjete upisa na oba studija – odabrati kombinaciju –  kako biste postali naš student! Sretno! 

Prilikom natjecanja za upis pristupnicima se vrednuje:

 • prosjek svih ocjena iz srednje škole (30,00%)
 • obvezni dio državne mature: Hrvatski jezik – A (30,00%) (pristupnicima državljanima zemalja članica EU koji su završili srednje obrazovanje u EU umjesto Hrvatskog jezika na državnoj maturi priznaje se položen materinski jezik u sklopu njihovog vanjsko vrednovanog završnog ispita)
 • obvezni dio državne mature: Matematika – B (10,00%)
 • obvezni dio državne mature: Strani jezik – A (25,00%)
 • državno natjecanje znanja, kategorija sportaša ili završena još jedna srednja škola (5,00%)

UPISNA KVOTA: kapacitet: 28

Kvota za EU državljane: ukupno 25 (20+5), 20 mjesta s djelomičnom participacijom u troškovima studiranja te 5 mjesta s punom participacijom u troškovima studiranja

Kvota za strane državljane: 1

Pristupnik s pravom prednosti: 1

Kvota za Hrvate izvan Republike Hrvatske: 1

 

Više o preddiplomskom sveučilišnom studiju Povijest na:

http://www.unicath.hr/povijest

KLIKNI i Postani student povijesti!

Preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstvo

Sveučilišni studij Sestrinstvo (izvanredni studenti putem aplikacije Postani student)

Opći uvjeti 
 • završena četverogodišnja škola (općeg medicinskog smjera, primaljskog, fizioterapeutskog, farmaceutskog, laboratorijskog, sanitarnog, veterinarskog, zubotehničkog smjera ili smjera medicinskog kozmetičara) ili petogodišnja medicinska škola (općeg medicinskog smjera – prema važećem programu) ili gimnazija
 • položena državna matura
 • psihofizičke sposobnosti za studij (dokaz: potvrda obiteljskog liječnika, liječnika školske medicine ili medicine rada)

Rang-lista za upis  sastavlja se prema uspjehu prijavljenih pristupnika.

Prilikom natjecanja za upis pristupnicima se vrednuje:

 • prosjek svih ocjena iz srednje škole (40,00%)
 • obvezni dio državne mature: Hrvatski jezik – A (25,00%) (pristupnicima državljanima zemalja članica EU koji su završili srednje obrazovanje u EU umjesto Hrvatskog jezika na državnoj maturi priznaje se položen materinski jezik u sklopu njihovog vanjsko vrednovanog završnog ispita)
 • obvezni dio državne mature: Matematika – B (10,00%)
 • obvezni dio državne mature: Strani jezik – A (20,00%)
 • državno natjecanje znanja, kategorija sportaša ili završena još jedna srednja škola (5,00%)

 

UPISNA KVOTA

Preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstvo – izvanredni studenti: kapacitet: 45 (20 + 25)  (20 pristupnika u kvoti putem aplikacije Postani student uz mogućnost proširivanja kvote u slučaju nepopunjavanja unutar kvote 24+, a 25 pristupnika u kvoti 24+)

Kvota za EU državljane: 20  mjesta s punom participacijom u troškovima studiranja

Kvota za 24+: 25 mjesta s punom participacijom u troškovima studiranja (pristupnici koji su srednje obrazovanje u RH završili prije 2010. godine i do 31. siječnja 2020. godine navršili 24 godine života.)

Kvota za strane državljane: 0

Pristupnik s pravom prednosti: 0

Kvota za Hrvate izvan Republike Hrvatske: 0

 

Više o preddiplomskom sveučilišnom studiju Sestrinstvo na:

http://www.unicath.hr/sestrinstvo

KLIKNI i Postani student sestrinstva!

 

Preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstvo u kvoti 24+

Izvanredni sveučilišni studij Sestrinstvo u kvoti 24+

Pravo natjecanja u kvoti 24+ imaju pristupnici koji su srednje obrazovanje u RH završili prije 2010. godine.

Sveučilište će proširiti redovitu upisnu kvotu za broj upisnih mjesta koja su ostala nepopunjena unutar kvote rezervirane za pristupnike starije od 24 godine.

Opći uvjeti 
 • završena srednja četverogodišnja škola (općeg medicinskog smjera, primaljskog, fizioterapeutskog, farmaceutskog, laboratorijskog, sanitarnog, veterinarskog, zubotehničkog smjera ili smjera medicinskog kozmetičara) ili petogodišnja medicinska škola (općeg medicinskog smjera – prema važećem programu) ili gimnazija
 • psihofizičke sposobnosti za studij (dokaz: potvrda obiteljskog liječnika, liječnika školske medicine ili medicine rada)

Rang-lista za upis izvanrednih studenata na studij Sestrinstvo 24+ sastavlja se prema uspjehu prijavljenih pristupnika.

Prilikom natjecanja za upis pristupnicima se vrednuje:

 • opći uspjeh u svim razredima srednje škole (15,00%)
 • prosječna ocjena završnog ispita/mature (5,00%)
 • prosječne ocjene iz svih predmeta koji se odnose na Zdravstvenu njegu u svim razredima srednje škole ili iz predmeta Biologija za gimnaziju i ostale srednje četverogodišnje škole navedene u općim uvjetima koje u programu nemaju predmete iz Zdravstvene njege (20,00%)
 • prosječne ocjene iz predmeta Anatomija, Fiziologija, odnosno Anatomija i fiziologija ili prosječne ocjene ekvivalentnih predmeta (Građa tijela, Funkcija tijela) u svim razredima srednje škole ili predmeta Kemija za gimnaziju (20,00%)
 • prosječne ocjene iz predmeta Kliničke medicine u svim razredima srednje škole, odnosno prosječne ocjene predmeta ekvivalentnih predmetu Klinička medicina (Interna medicina, Neurologija, Infektologija, Kirurgija, Dermatologija, Ginekologija i porodništvo, Pedijatrija, Anesteziologija, Reanimatologija, Ortopedija, Traumatologija, Oftalmologija, Otorinolaringologija, Psihijatrija, Urologija i Fizikalna medicina) ili predmeta Fizika za gimnaziju i ostale srednje četverogodišnje škole navedene u općim uvjetima koje u programu nemaju predmete Kliničke medicine (20,00%)

UPISNA KVOTA

Kvota: 25 mjesta s punom participacijom u troškovima studiranja (pristupnici koji su srednje obrazovanje u RH završili prije 2010. godine).

Kvota za strane državljane: 0

Pristupnik s pravom prednosti: 0

Kvota za Hrvate izvan Republike Hrvatske: 0

NAČIN PRIJAVE

Pristupnici koji se za upis natječu unutar kvote 24+ prijave za upis podnose na Prijavnom obrascu. Prijavni obrazac preuzima se u Službi za studentska pitanja ili na mrežnoj stranici Sveučilišta (u rubrici Upisi). Prijave bez traženih dokumenata neće se razmatrati.

Vašu prijavu možete poslati na e-mail: studentska.sluzba@unicath.hr

Pristupnici koji se za upis preddiplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo u statusu izvanrednog studenta natječu unutar kvote 24+ uz prijavu dostavljaju potrebnu dokumentaciju i to (izvorne dokumente ili ovjerene preslike):

 1. domovnicu;
 2. rodni list;
 3.  svjedodžbe svih razreda srednje škole. Pristupnici koji su srednje obrazovanje završili u obrazovnom sustavu bivše SFRJ i ne posjeduju svjedodžbu za svaki razred zasebno, za svaki razred za koji ne posjeduju svjedodžbu imaju mogućnost prilaganja indeksa;
 4. svjedodžbu o položenoj maturi/završnom radu za pristupnike koji su završili gimnazijski program obrazovanja;
 5. pristupnici koji su srednje obrazovanje završili izvan RH prilažu Rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije;
 6. potvrdu o plaćenom trošku razredbenog postupka u iznosu od 150,00 kuna koji su pristupnici dužni uplatiti na IBAN Hrvatskog katoličkog sveučilišta: HR1123400091110353987, u poziv na broj upisuje se OIB pristupnika, a opis plaćanja: „razredbeni postupak-Sestrinstvo preddiplomski“ te dokaz o uplati dostaviti Sveučilištu putem e-pošte: provjere@unicath.hr do datuma naznačenog u Natječaju.

Pravo upisa na studij pristupnici ostvaruju ovisno o broju postignutih bodova u razredbenom postupku koji se provodi u okviru srednjoškolskog uspjeha i dodatnih uvjeta (provjera).

 

Više o preddiplomskom sveučilišnom studiju Sestrinstvo na:

http://www.unicath.hr/sestrinstvo

 
Preddiplomski sveučilišni studij Sociologija
Opći uvjeti 
 • završena gimnazija ili četverogodišnja srednja škola u Republici Hrvatskoj ili priznata svjedodžba o završenoj školi u inozemstvu
 • položena državna matura

Rang-lista za upis redovitih studenata na studij Sociologija sastavlja se prema uspjehu prijavljenih pristupnika.

Prilikom natjecanja za upis pristupnicima se vrednuje:

 • prosjek svih ocjena iz srednje škole (25,00%)
 • obvezni dio državne mature: Hrvatski jezik – A (25,00%) (pristupnicima državljanima zemalja članica EU koji su završili srednje obrazovanje u EU umjesto Hrvatskog jezika na državnoj maturi priznaje se položen materinski jezik u sklopu njihovog vanjsko vrednovanog završnog ispita)
 • obvezni dio državne mature: Matematika – B (25,00%)
 • obvezni dio državne mature: Strani jezik – A (20,00%)
 • državno natjecanje znanja, kategorija sportaša ili završena još jedna srednja škola (5,00%)

UPISNA KVOTA: kapacitet: 28

Kvota za EU državljane: ukupno 25 (20+5), 20 mjesta s djelomičnom participacijom u troškovima studiranja te 5 mjesta s punom participacijom u troškovima studiranja

Kvota za strane državljane: 1

Pristupnik s pravom prednosti: 1

Kvota za Hrvate izvan Republike Hrvatske: 1

 

Više o preddiplomskom sveučilišnom studiju Sociologija na:

http://www.unicath.hr/sociologija

KLIKNI i Postani student sociologije!

Preddiplomski sveučilišni studij Sociologija - dvopredmetni
Opći uvjeti 
 • završena gimnazija ili četverogodišnja srednja škola u Republici Hrvatskoj ili priznata svjedodžba o završenoj školi u inozemstvu
 • položena državna matura

Rang-lista za upis redovitih studenata na studij sastavlja se prema uspjehu prijavljenih pristupnika.

Važno: ako ste se prijavili za upis na dvopredmetni studij Povijest ili Sociologija, ne zaboravite se prijaviti i na drugi dvopredmetni studij!  Potrebno je zadovoljiti uvjete upisa na oba studija – odabrati kombinaciju –  kako biste postali naš student! Sretno! 

Prilikom natjecanja za upis pristupnicima se vrednuje:

 • prosjek svih ocjena iz srednje škole (25,00%)
 • obvezni dio državne mature: Hrvatski jezik – A (25,00%) (pristupnicima državljanima zemalja članica EU koji su završili srednje obrazovanje u EU umjesto Hrvatskog jezika na državnoj maturi priznaje se položen materinski jezik u sklopu njihovog vanjsko vrednovanog završnog ispita)
 • obvezni dio državne mature: Matematika – B (25,00%)
 • obvezni dio državne mature: Strani jezik – A (20,00%)
 • državno natjecanje znanja, kategorija sportaša ili završena još jedna srednja škola (5,00%)

UPISNA KVOTA: kapacitet: 28

Kvota za EU državljane: ukupno 25 (20+5), 20 mjesta s djelomičnom participacijom u troškovima studiranja te 5 mjesta s punom participacijom u troškovima studiranja

Kvota za strane državljane: 1

Pristupnik s pravom prednosti: 1

Kvota za Hrvate izvan Republike Hrvatske: 1

 

Više o preddiplomskom sveučilišnom studiju Sociologija na:

http://www.unicath.hr/sociologija

KLIKNI i Postani student sociologije!

Kvota za Hrvate izvan Republike Hrvatske

UVJETI UPISA PREDDIPLOMSKOG SVEUČILIŠNOG STUDIJA KOMUNIKOLOGIJA, POVIJEST, POVIJEST (DVOPREDMETNI), PSIHOLOGIJA, SESTRINSTVO, SOCIOLOGIJA I SOCIOLOGIJA (DVOPREDMETNI) ZA HRVATE IZVAN REPUBLIKE HRVATSKE

Pristupnici unutar kvote Hrvati izvan Republike Hrvatske su (sukladno čl. 2. Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske (NN 124/11, 16/12):

  • pripadnici hrvatske manjine u europskim državama (u Republici Austriji, Republici Srbiji, Republici Sloveniji, Slovačkoj Republici, Rumunjskoj, Republici Makedoniji, Mađarskoj, Talijanskoj Republici, Crnoj Gori, Češkoj Republici, Republici Kosovo i Republici Bugarskoj) i
  • Hrvatski iseljenici u prekomorskim i europskim državama i njihovi potomci.
  •  
  • Opći uvjeti
   • završena srednja škola (ekvivalent razini 4.2. HKO: gimnazijsko srednjoškolsko obrazovanje; četverogodišnje i petogodišnje strukovno srednjoškolsko obrazovanje);
   • pristupnici koji su srednjoškolsko obrazovanje završili izvan Republike Hrvatske nisu obavezni polagati ispite državne mature u Republici Hrvatskoj
   • poznavanje hrvatskog jezika
   1. Dodatni uvjeti
   • prijeđen prag na pristupnom intervjuu
   • prijeđen prag na testu apstraktnog mišljenja (TAM) – samo za studij psihologije

Ocjene iz srednje škole: 35 %

Pristupni intervju: 35 %

Druga postignuća (10 % za svako drugo postignuće: još jedna srednja škola, državna matura, test apstraktnog mišljenja i/ili drugo): 30 %

Prijave za upis na studij za pristupnike unutar kvote za Hrvate izvan Republike Hrvatske dostavljaju se putem e-pošte: studentska.sluzba@unicath.hr (skenirani dokumenti) ili putem Službe za studentska pitanja na Sveučilištu: Hrvatsko katoličko sveučilište, Ilica 242, Zagreb, do datuma naznačenog u Natječaju.

Pristupnici za upis na preddiplomske sveučilišne studije dužni su najkasnije do 24. lipnja 2020. godine dostaviti Sveučilištu dokaz o uplati troškova razredbenog postupka.

 Dokaz o uplati troškova razredbenog postupka  moguće je dostaviti:

– putem e-pošte na: dodatne.provjere@unicath.hr – u obliku dokumenta u pdf ili jpg formatu;

– putem Službe za studentska pitanja na adresi: Ilica 242 (ulaz iz Domobranske ulice), 10000

Zagreb, Republika Hrvatska, radnim danom od 8 do 16 sati.

Pristupnici koji se za upis natječu unutar kvote za Hrvate izvan Republike Hrvatske, prijave za upis podnose na Prijavnom obrascu  koji se preuzima u Službi za studentska pitanja Sveučilišta ili na mrežnoj stranici Sveučilišta (u rubrici Upisi). Prijave za upis  razmatrat će se uz priloženu potrebnu dokumentaciju i to:

   1. potvrdu o pripadnosti hrvatskom narodu izdanu od Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike;
   2. dokaz o državljanstvu pod kojim se pristupnik prijavljuje (ovjerena preslika putovnice ili osobne iskaznice za strane državljane);
   3. dokaz o završetku svih razreda srednje škole;
   4. završnu svjedodžbu srednjeg obrazovanja (ekvivalent razini 4.2. HKO: gimnazijsko srednjoškolsko obrazovanje; četverogodišnje i petogodišnje strukovno srednjoškolsko obrazovanje);
   5. potvrdu o položenom ispitu na državnoj maturi u domicilnoj državi (ako je ima);
   6. potvrdu o priznavanju inozemne srednjoškolske kvalifikacije koju izdaje Agencija za odgoj i obrazovanje RH ili potvrdu o pokrenutom postupku priznavanja inozemne srednjoškolske kvalifikacije (postupak priznavanja inozemne srednjoškolske kvalifikacije u potpunosti je odvojen od postupka prijave na studij);
   7. potvrdu o poznavanju hrvatskog jezika (ako je ima);
   8. motivacijskog pisma na hrvatskom jeziku;
   9. životopis na hrvatskom jeziku.

Napomena: priloženi dokument na stranom jeziku treba biti preveden i ovjeren kod ovlaštenog sudskog tumača (osim ako je dokument na srpskoj ili crnogorskoj latinici).

Upisna kvota predviđa 1 upisno mjesto za svaki redoviti studij (Komunikologija, Povijest, Psihologija, Sestrinstvo i Sociologija).

Više o kvoti za Hrvate izvan Republike Hrvatske:

https://hrvatiizvanrh.gov.hr/

Razredbeni postupak

Prijavite studij u 2 koraka!  (prijava će biti uvažena ako ste ispunili uvjete navedene pod točkama 1. i 2.)

1. KORAK – prijavite se putem aplikacije Postani student najkasnije do 6. rujna 2020. do 23:59 sati. 

2. KORAK – uplatite i dostavite dokaz o uplati troškova razredbenog postupka na e-mail dodatne.provjere@unicath.hr najkasnije do 6. rujna 2020. do 23:59 sati!

Dostava dokaza o uplati je obavezna i nakon propisanog roka NEĆE biti uvažena!

Primjere ispunjenih uplatnica za pojedini studij možete pronaći na mrežnoj poveznici: Predlošci uplatnica

Troškove dodatnih provjera moguće je platiti: u pošti, općom uplatnicom, Internet bankarstvom, u banci ili drugdje.

Dokaz o uplati moguće je dostaviti:

1. Putem e-pošte na dodatne.provjere@unicath.hr
Prilikom slanja, molimo Vas u naslov  upišite ime i prezime pristupnika.
Dokaz o uplati (u pdf, jpg ili nekom sličnom formatu) dodajte u privitak.

Nakon što zaprimimo Vašu poruku dobit ćete automatski odgovor o tome da je zaprimljen. Obavezno provjerite jeste li uspješno dostavili dokaz sukladno uvjetima Natječaja.

Molimo Vas da na dodatne.provjere@unicath.hr ne šaljete upite o upisima jer na njih neće biti odgovoreno.
Sve upite vezane uz upise šaljite na: studentska.sluzba@unicath.hr

2. U Službi za studentska pitanja, u sjedištu Sveučilišta, Ilica 242 (ulaz iz Domobranske), u Zagrebu

Prijave za upis i razredbeni postupak za upis na preddiplomski sveučilišni studij  Sestrinstvo u statusu izvanrednog studenta za pristupnike koji se za upis natječu unutar kvote 24+ zaprimaju se putem Službe za studentska pitanja na Sveučilištu, Ilica 242, Zagreb do datuma naznačenog u Natječaju. Pristupnici koji se za upis natječu unutar kvote 24+ prijave za upis podnose na Prijavnom obrascu. Prijavni obrazac preuzima se u Službi za studentska pitanja ili na mrežnoj stranici Sveučilišta (u rubrici Upisi). Prijave bez traženih dokumenata neće se razmatrati.

Prijave za upis na studij za pristupnike unutar kvote za Hrvate izvan Republike Hrvatske dostavljaju se na: studentska.sluzba@unicath.hr (skenirani dokumenti) ili putem Službe za studentska pitanja na Sveučilištu: Hrvatsko katoličko sveučilište, Ilica 242, Zagreb, do datuma naznačenog u Natječaju.

Klikom na naziv studija otvaraju se raspisani koraci s datumima i uputama.

Povijest/Povijest dvopredmetni

 • prijave na preddiplomske sveučilišne studije vrše se putem aplikacije Postani student najkasnije do 6. rujna 2020. do 23:59 sati
 • dostava dokaza o uplati troška razredbenog postupka putem dodatne.provjere@unicath.hr najkasnije do 6. rujna 2020. do 23:59 sati
 • Važno: ako ste se prijavili za upis na dvopredmetni studij Povijest ili Sociologija, ne zaboravite se prijaviti i na drugi dvopredmetni studij!  Potrebno je zadovoljiti uvjete upisa na oba studija – odabrati kombinaciju –  kako biste postali naš student! Sretno! 

Sestrinstvo izvanredni putem Postani student

 • prijave na preddiplomski sveučilišni studij vrši se putem aplikacije Postani student najkasnije do 6. rujna 2020. do 23:59 sati
 • dostava dokaza o uplati troška razredbenog postupka putem dodatne.provjere@unicath.hr najkasnije do 6. rujna 2020. do 23:59 sati
 

Sestrinstvo izvanredni u kvoti 24+

 • Važni datumi!
  • Prijave na studij – najkasnije do 6. rujna 2020. do 23:59 sati
  • dostava dokaza o uplati troška razredbenog postupka putem dodatne.provjere@unicath.hr najkasnije do 6. rujna 2020. do 23:59 sati

  Upisna kvota: 3

  Prijave za upis na preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstvo 24+ (izvanredni studij) dostavljaju se putem e-maila studentska.sluzba@unicath.hr te Službe za studentska pitanja radnim danom od 9 do 13 sati. Prijava se odvija putem Prijavnog obrasca

  • uz Prijavni obrazac prilažu se sljedeći dokumenti (izvorni dokumenti ili ovjerene preslike):
     1. domovnicu
     2. rodni list
     3. svjedodžbe svih razreda srednje škole. Pristupnici koji su srednje obrazovanje završili u obrazovnom sustavu bivše SFRJ i ne posjeduju svjedodžbu za svaki razred zasebno, za svaki razred za koji ne posjeduju svjedodžbu imaju mogućnost prilaganja indeksa
     4. svjedodžbu o položenoj maturi/završnom radu za pristupnike koji su završili gimnazijski program obrazovanja
     5. pristupnici koji su srednje obrazovanje završili izvan RH prilažu Rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije
     6. potvrdu o plaćenom trošku razredbenog postupka – dodatni uvjeti (provjera) u iznosu od 150,00 kuna

  Dokaz o uplati  – dostaviti uz prijavu ili najkasnije do 24. lipnja 2020. godine putem Službe za studentska pitanja radnim danom od 9 do 13 sati ili na dodatne.provjere@unicath.hr

  Naknadno  – privremena rang-lista pristupnika koji su ostvarili pravo upisa – oznaka pristupnika sadržava prvo slovo imena te prva tri slova prezimenadostupna je na poveznici

  Privremena rang-lista preddiplomski Sestrinstvo u kvoti 24+

  24 sata nakon objave rezultata podnošenje prigovora – OSOBNO – putem Službe za studentska pitanja u sjedištu Sveučilišta

  Naknadno  – konačna rang-lista pristupnika koji su ostvarili pravo upisa – oznaka pristupnika sadržava prvo slovo imena te prva tri slova prezimenadostupna je na poveznici

Konačna rang-lista preddiplomski Sestrinstvo u kvoti 24+

Naknadno  – UPISI na preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstvo 24+ (izvanredni studij) u sjedištu Sveučilišta

 

Sociologija/Sociologija dvopredmetni

 • Prijave na preddiplomske sveučilišne studije vrše se putem aplikacije Postani student najkasnije do 6. rujna 2020. do 23:59 sati
 • dostava dokaza o uplati troška razredbenog postupka putem dodatne.provjere@unicath.hr najkasnije do 6. rujna 2020. do 23:59 sati
 • Važno: ako ste se prijavili za upis na dvopredmetni studij Povijest ili Sociologija, ne zaboravite se prijaviti i na drugi dvopredmetni studij!  Potrebno je zadovoljiti uvjete upisa na oba studija – odabrati kombinaciju –  kako biste postali naš student! Sretno! 
 •  
 

Hrvati izvan Republike Hrvatske

 • Prijave za upis na studij  i dokaz o uplati troškova razredbenog postupka za pristupnike unutar kvote za Hrvate izvan Republike Hrvatske možete dostaviti: putem e-pošte: studentska.sluzba@unicath.hr (skenirani dokumenti) ili putem Službe za studentska pitanja: Ilica 242 (ulaz iz Domobranske ulice), 10000 Zagreb, Republika Hrvatska, za sve preddiplomske sveučilišne studije najkasnije do 6. rujna 2020. do 23:59 sati, radnim danom u vremenu od 8 do 16 sati.
 • Pristupnici koji se za upis natječu unutar kvote za Hrvate izvan Republike Hrvatske, prijave za upis podnose na Prijavnom obrascu koji se preuzima u Službi za studentska pitanja ili na mrežnoj stranici Sveučilišta (u rubrici Upisi). Prijave bez traženih dokumenata neće se razmatrati. Prijavi je potrebno priložiti:
 1. potvrda o pripadnosti hrvatskom narodu pribavljena od Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike;
 2. dokaz o državljanstvu pod kojim se pristupnik prijavljuje (ovjerena preslika putovnice ili osobne iskaznice za strane državljane);
 3. dokaz o završetku svih razreda srednje škole;
 4. završna svjedodžba srednjeg obrazovanja (ekvivalent razini 4.2. HKO: gimnazijsko srednjoškolsko obrazovanje; četverogodišnje i petogodišnje strukovno srednjoškolsko obrazovanje);
 5. potvrda o položenom ispitu na državnoj maturi u domicilnoj državi (ako je ima);
 6. potvrda o priznavanju inozemne srednjoškolske kvalifikacije koju izdaje Agencija za odgoj i obrazovanje RH ili potvrda o pokrenutom postupku priznavanja inozemne srednjoškolske kvalifikacije (postupak priznavanja inozemne srednjoškolske kvalifikacije u potpunosti je odvojen od postupka prijave na studij);
 7. potvrda o poznavanju hrvatskog jezika (ako je ima);
 8. motivacijsko pismo na hrvatskom jeziku;
 9. životopis na hrvatskom jeziku
 10. dokaz o uplati troška razredbenog postupka
 • Napomena: dokument na stranom jeziku treba biti preveden i ovjeren kod ovlaštenog sudskog tumača (osim ako je dokument na srpskoj ili bosanskoj latinici).

 

UPISI na preddiplomske sveučilišne studije bit će tijekom rujna 2020. u sjedištu Sveučilišta, Ilica 242 (ulaz iz Domobranske) u Zagrebu.

Pristupnik koji ne pristupi upisima prema navedenom rasporedu, gubi pravo upisa! Raspored će pravovremeno biti objavljen ovdje.

Na upis treba ponijeti:

 1. sve dokumente potrebne za upis, popis možete pronaći niže na poveznici: http://www.unicath.hr/upisi/preddiplomski-sveucilisni-studiji
 2. masku i vlastitu kemijsku olovku
 3. pristupnici za upis na preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstvo obavezno ponijeti dokaz o psihofizičkoj sposobnosti za studij (liječničku potvrdu)

Troškovi – primjere uplatnica možete pronaći niže.

 1. Pristupnici koji su ostvarili pravo upisa od 1. do 20. upisnog mjesta donose dokaz o uplati troškova upisa u visini od 700,00 kn
 2. Pristupnici koji su ostvarili pravo upisa od 21. do 25. upisnog mjesta donose dokaz o uplati troškova upisa u visini od 300,00 kn i dokaz o uplati obroka participacije u troškovima studiranja (participacija može biti plaćena odjednom, u dva ili deset jednakih obroka)
 3. Pristupnici koji su ostvarili pravo upisa u statusu izvanrednog studenta donose dokaz o uplati troškova upisa u visini od 300,00 kn i dokaz o uplati obroka participacije u troškovima studiranja (participacija može biti plaćena odjednom, u dva ili deset jednakih obroka)

Ljubazno Vas molimo, ako ste u mogućnosti, a zbog zaštite svojeg i tuđeg zdravlja, da uplatu izvršite PRIJE dolaska na upise, te prilikom upisa donesete potvrdu o plaćenim troškovima.

Pristupnici koji nisu u mogućnosti sami pristupiti upisu, mogu za upis putem punomoći ovlastiti i drugu osobu. Punomoć za upis mora biti ovjerena kod javnog bilježnika, a nositelj punomoći mora biti punoljetna osoba.
Sastavni dio upisnog postupka je i potpisivanje ugovora između pristupnika – budućeg studenta i Hrvatskog katoličkog sveučilišta. U skladu s time, svi pristupnici koji u trenutku upisa na Hrvatsko katoličko sveučilište nisu punoljetni, upisu moraju pristupiti u pratnji jednog od roditelja ili zakonskog skrbnika.

Prilikom upisa potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

 • osobnu iskaznicu (na uvid)
 • potvrdu o OIB-u (ukoliko nije naveden na osobnoj iskaznici)
 • rodni list (samo za maloljetne pristupnike, u originalu)
 • 1 fotografiju (3,5 cm x 4,5 cm)
 • pristupnici upisu na studije Sestrinstvo (redovni i izvanredni) dužni su dostaviti dokaz o psihofizičkoj sposobnosti za studij (liječničku potvrdu)
 • pristupnici koji su srednju školu završili izvan Republike Hrvatske prilažu Rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije; inozemnu obrazovnu kvalifikaciju i svjedodžbe sva četiri razreda srednje škole
 • dokaz o uplati troškova upisa
  • pristupnici redoviti studenti 1. do 20. mjesta u iznosu od 700,00 kn
  • prilikom uplaćivanja troška upisa uplatnicu popunite prema niže priloženom predlošku:

 

  • pristupnici redoviti studenti od 21. do 25. mjesta i izvanredni studenti u iznosu od 300,00 kn
  • prilikom uplaćivanja troška upisa uplatnicu popunite prema niže priloženom predlošku:

 • dokaz o uplati pune participacije u troškovima studiranja – pristupnici redoviti studenti od 21. do 25. mjesta i izvanredni studenti 
  Pristupnici koji se upisuju uz plaćanje pune participacije u troškovima studiranja (svi izvanredni studenti i pristupnici redoviti studenti koji su na konačnoj rang-listi za upis na željeni studij Sveučilišta zauzeli mjesto od 41. do 45., a nisu pristupnici s pravom prednosti pri upisu), prilikom upisa dužni su priložiti i dokaz o uplati pune participacije u troškovima studiranja. Više o iznosu u rubrici Troškovi studiranja/Redoviti studenti od 41. do 45. mjesta ili Troškovi studiranja/Izvanredni studenti

Troškovi studiranja uplaćuju se na IBAN račun Hrvatskog katoličkog sveučilišta: HR1123400091110353987, u poziv na broj upisuje se OIB pristupnika; opis plaćanja: Troškovi studiranja – naziv studija koji upisuju.

Prilikom uplaćivanja troškova studiranja uplatnicu popunite prema niže priloženom predlošku s obzirom na odabrani model plaćanja:

 

Troškovi studiranja

Više informacija o troškovima studiranja možete pronaći niže.

Redoviti studenti koji su na konačnoj rang-listi za upis ostvarili plasman od 1. do 40. mjesta plaćaju djelomičnu participaciju u troškovima studiranja prema linearnom modelu.

 • pri upisu u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija studenti plaćaju samo 700,00 kn za troškove upisa
 • pri upisu u II. i III. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija studenti plaćaju 300,00 kn troškova upisa te djelomičnu participaciju u troškovima studiranja koja ovisi o akademskom uspjehu u prošloj akademskoj godini. Djelomična participacija kreće se od 0,00 kn  (za 10% najboljih studenata na godini) do otprilike  3.000,00 kn za studente na posljednjem mjestu rang-liste 
 • pri ponovnom upisu iste godine studija, studenti plaćaju prema broju ECTS bodova koje su stekli prethodne godine studija (od 4.100,00 kn do 9.000,00 kn) te 300,00 kn troškove upisa.

Za studente koji redovito upisuju višu godinu studija, a slabijeg su socioekonomskog statusa ili dolaze iz sustava alternativne skrbi ili iz mnogobrojnih obitelji te sukladno utvrđenim drugim kriterijima, Sveučilište može podmiriti iznos djelomične participacije u troškovima studiranja.

Odluka o visini participacije studenata u troškovima studiranja

Redoviti studenti koji su na konačnoj rang-listi za upis ostvarili plasman od 1. do 20. mjesta plaćaju djelomičnu participaciju u troškovima studiranja prema linearnom modelu.

 • pri upisu u I. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija studenti plaćaju samo 700,00 kn za troškove upisa
 • pri upisu u II. i III. godinu preddiplomskog sveučilišnog studija studenti plaćaju 300,00 kn troškova upisa te djelomičnu participaciju u troškovima studiranja koja ovisi o akademskom uspjehu u prošloj akademskoj godini. Djelomična participacija kreće se od 0,00 kn  (za 10% najboljih studenata na godini) do otprilike  1.700,00 kn za studente na posljednjem mjestu rang-liste 
 • pri ponovnom upisu iste godine studija, studenti plaćaju prema broju ECTS bodova koje su stekli prethodne godine studija (od 4.100,00 kn do 9.000,00 kn) te 300,00 kn troškove upisa.

Za studente koji redovito upisuju višu godinu studija, a slabijeg su socioekonomskog statusa ili dolaze iz sustava alternativne skrbi ili iz mnogobrojnih obitelji te sukladno utvrđenim drugim kriterijima, Sveučilište može podmiriti iznos djelomične participacije u troškovima studiranja. 

Odluka o visini participacije studenata u troškovima studiranja

Redoviti studenti koji su na konačnoj rang-listi za upis ostvarili plasman od 41. do 45. mjesta plaćaju puni iznos participacije u troškovima studiranja.

Pri upisu svake godine studija studenti plaćaju 300,00 kn za troškove upisa te iznos pune participacije u troškovima studiranja. 

Za redovite studente koji će se na preddiplomske sveučilišne studije upisati u ak. god. 2020./2021. puna participacija u troškovima studiranja iznosi:

 • Preddiplomski sveučilišni studij Komunikologija: 14.000,00 kn
 • Preddiplomski sveučilišni studij Psihologija: 14.000,00 kn

Punu participaciju u troškovima studiranja za svaku godinu studija studenti mogu platiti odjednom ili obročno.

a)      Jednokratno – iznos od 14.000,00 kn po godini studija prilikom upisa u svaku godinu studija.

b)      Obročno 
Redoviti studenti koji plaćaju iznos pune participacije u troškovima studiranja, a rangirani su unutar 10% najboljih studenata na svojoj studijskoj godini mogu biti oslobođeni plaćanja troškova pune participacije u cijelosti za tekuću akademsku godinu.

Odluka o visini participacije studenata u troškovima studiranja

Redoviti studenti koji su na konačnoj rang-listi za upis ostvarili plasman od 21. do 25. mjesta plaćaju puni iznos participacije u troškovima studiranja.

Pri upisu svake godine studija studenti plaćaju 300,00 kn za troškove upisa te iznos pune participacije u troškovima studiranja. 

Za redovite studente koji će se na preddiplomske sveučilišne studije upisati u ak. god. 2020./2021. puna participacija u troškovima studiranja iznosi:

 • Preddiplomski sveučilišni studij Povijest: 9.000,00 kn
 • Preddiplomski sveučilišni studij Povijest dvopredmetni: 9.000,00 kn
 • Preddiplomski sveučilišni studij Sociologija: 9.000,00 kn
 • Preddiplomski sveučilišni studij Sociologija dvopredmetni: 9.000,00 kn

Punu participaciju u troškovima studiranja za svaku godinu studija studenti mogu platiti odjednom ili obročno.

a)      Jednokratno – iznos od 9.000,00 kn po godini studija prilikom upisa u svaku godinu studija.

b)      Obročno 
Redoviti studenti koji plaćaju iznos pune participacije u troškovima studiranja, a rangirani su unutar 10% najboljih studenata na svojoj studijskoj godini mogu biti oslobođeni plaćanja troškova pune participacije u cijelosti za tekuću akademsku godinu.

 Odluka o visini participacije studenata u troškovima studiranja

Izvanredni studenti preddiplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo pri upisu svake godine studija plaćaju 300,00 kn za troškove upisa te 9.000,00 kn pune participacije u troškovima studiranja za svaku godinu studija.

Punu participaciju u troškovima studiranja za svaku godinu studija studenti mogu platiti:

a)      Jednokratno – iznos od 9.000,00 kn po godini studija prilikom upisa u svaku godinu studija.

b)      Obročno 

Odluka o visini participacije studenata u troškovima studiranja

Ovisno o potrebama i dinamici studiranja uz plaćanje upisa u godinu studija i participacije ili plaćanja troškova studiranja studenti plaćaju razne studentske naknade.

Odluka o visini troškova i naknada

Letak_ djelomična participacija_2020

 

Niste pronašli sve informacije koje ste tražili?

Obratite nam se osobno u Službi za studentska pitanja na adresi Sveučilišta, Ilica 242, Zagreb

ili telefonom na broj 01/3706-610

ili pošaljite svoj upit na e-mail adresu studentska.sluzba@unicath.hr

Kontakti

Služba za studentska pitanja
e-mail:
studentska.sluzba@unicath.hr

tel: + 385 (0)1 3706 610

Centrala
e-mail: info@unicath.hr

tel: + 385 (0)1 3706 600

 

Korisni linkovi

Putem niže priloženih linkova možete saznati više o studijima, načinu natjecanja za upis na visoka učilišta kroz Nacionalni informacijski sustav prijave na visoka učilišta (NISpVU) i Nacionalni informacijski sustav prijava na diplomske studije (NISpDS) i pristupiti ostalim informacijama koje bi Vam mogle biti od koristi u postupku natjecanja za upis na visoko učilište u Republici Hrvatskoj:

https://www.studij.hr

https://www.postani-student.hr

https://diplomski.studij.hr

https://pretinac.gov.hr

https://www.ncvvo.hr