Poslijediplomski sveučilišni studiji

Natječaj i uvjeti upisa

 

Poslijediplomski sveučilišni studiji Povijest i Sociologija: vrijednosti, identitet i društvene promjene u hrvatskome društvu Hrvatskoga katoličkoga sveučilišta izvode se na osnovi Dopusnica izdanih od Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Za upis na poslijediplomske sveučilišne studije Hrvatskoga katoličkoga sveučilišta potrebno je zadovoljiti opće i posebne uvjete.

Iz natječaja izdvajamo najvažnije informacije za pojedine studije:

 

Povijest

Općenito o programu i opis programa poslijediplomskog sveučilišnog studija Povijest možete pronaći na ovoj poveznici.

Uvjeti upisa pristupnika na poslijediplomski sveučilišni studij Povijest jesu:

 • završen diplomski sveučilišni studij povijesti ili završen srodni diplomski sveučilišni studij uz propisane razlikovne predmete i dodatne uvjete;
 • ostvaren težinski prosjek ocjena diplomskoga sveučilišnoga studija, i to najmanje 4,0. Ako je pristupnik ostvario težinski prosjek ocjena na diplomskome sveučilišnome studiju manji od navedenoga, pristupnik je dužan dostaviti dvije preporuke sveučilišnih nastavnika ili uglednih znanstvenika koji su upoznati s akademskim postignućima pristupnika.

 

Uz dokaze o zadovoljavanju navedenih uvjeta pristupnik je dužan dostaviti:

 • pismo namjere u kojem navodi jasno izraženu želju i razloge za istraživanjem određenoga polja, okvirni prijedlog teme doktorske disertacije i motivaciju za upis na poslijediplomski sveučilišni studij Povijest,
 • životopis,
 • potvrdno pismo u kojem mentor s popisne liste mentora , uz obrazloženje daje svoj pristanak za mentorstvo.

S pristupnikom se tijekom postupka upisa obavlja:

 • motivacijski razgovor (motivacija, poznavanje stranih jezika bitnih za studij i informacijska pismenost) i to prema rasporedu koji se objavljuje na mrežnoj stranici Sveučilišta www.unicath.hr
Sociologija

Općenito o programu i opis programa poslijediplomskog sveučilišnog studija Sociologija: vrijednosti, identiteti društvene promjene u hrvatskome društvu možete pronaći na ovoj poveznici.

Uvjeti upisa pristupnika na poslijediplomski  sveučilišni studij Sociologija: vrijednosti, identiteti društvene promjene u hrvatskome društvu jesu:

 • završen:
  • diplomski sveučilišni studij sociologije s najmanje 120 ECTS bodova i stečenim akademskim nazivom magistar ili magistra sociologije;
  • studij sociologije i stečena titula diplomiranoga sociologa prije uvođenja Bolonjskoga sustava 2005. godine;
  • preddiplomski sveučilišni studij, diplomski sveučilišni studij ili poslijediplomski znanstveni magistarski studij prije uvođenja Bolonjskoga sustava 2005. godine iz područja drugih znanosti uz dodatne uvjete (razlikovni predmeti);
 • prosjek ocjena tijekom preddiplomske i diplomske razine studija ili tijekom studija minimalno 3,5. Ako je pristupnik ostvario prosjek ocjena na preddiplomskoj i diplomskoj razini ili tijekom studija manji od 3,5 pristupnik je dužan dostaviti dvije preporuke sveučilišnih nastavnika ili uglednih znanstvenika koji su upoznati s akademskim postignućima pristupnika, odnosno objavljen barem jedan znanstveni ili stručni rad u relevantnoj publikaciji, te priložiti dokaz znanstvene i stručne aktivnosti (izlaganje na stručnim i znanstvenim skupovima, sudjelovanje u stručnim i znanstvenim projektima, itd.) kojima pristupnici iskazuju motiviranost za upis na poslijediplomski sveučilišni studij sociologije i stručnu kompetentnost.

Uz dokaze o zadovoljavanju navedenih uvjeta pristupnik je dužan dostaviti pismo namjere u kojem navodi jasno izraženu želju i razloge (motivaciju) za upis na poslijediplomski studij Sociologija: vrijednost, identitet i društvene promjene u hrvatskome društvu, istraživanjem određenoga polja.

S pristupnikom se tijekom postupka upisa obavlja: motivacijski razgovor (motivacija, poznavanje stranih jezika bitnih za studij i informacijska pismenost) i to prema rasporedu koji se objavljuje na mrežnoj stranici Sveučilišta www.unicath.hr.

Razredbeni postupak

 

Obavijesti o postupku prijava i upisa studenata na poslijediplomske sveučilišne (doktorske) studije u akademskoj godini 2019./2020. uskoro će biti dostupne.

Obavijesti o postupku prijava i upisa studenata na poslijediplomske sveučilišne (doktorske) studije u akademskoj godini 2019./2020. uskoro će biti dostupne.

Troškovi studiranja

 

Ukupan iznos troškova studiranja (školarina) studenta u skladu sa studijskim programom poslijediplomskoga sveučilišnoga studija Povijest i Odlukom Senata o visini troškova studiranja na poslijediplomskome sveučilišnome studiju Povijest KLASA: 602-04/18-05/04, URBROJ: 498-02-18-09 iznosi 7.500,00 kuna po semestru, odnosno ukupno 45.000,00 kuna za tri (3) godine studija od upisane godine do završetka studija uz dodatne troškove obrane doktorskoga rada.

Iznos troškova studiranja iz stavka 1. po semestru uplaćuje se na IBAN račun Hrvatskoga katoličkoga sveučilišta: HR1123400091110353987, u poziv na broj upisuje se OIB pristupnika, a opis plaćanja: „Povijest – poslijediplomski“ ili na blagajni Sveučilišta.

Ukupan iznos troškova studiranja (školarina) studenta u skladu sa studijskim programom poslijediplomskoga sveučilišnoga studija  Sociologija: vrijednost, identiteti društvene promjene u hrvatskome društvu i Odlukom Senata o visini troškova studiranja na poslijediplomskome sveučilišnome studiju Sociologija: vrijednost, identitet i društvene promjene u hrvatskome društvu KLASA: 602-04/18-05/04, URBROJ: 498-02-18-10 iznosi 8.000,00 kuna po semestru, odnosno ukupno 48.000,00 kuna za tri (3) godine studija od upisane godine do završetka studija

Iznos troškova studiranja iz stavka 1. po semestru uplaćuje se na IBAN račun Hrvatskoga katoličkoga sveučilišta: HR1123400091110353987, u poziv na broj upisuje se OIB pristupnika, a opis plaćanja: „Sociologija – poslijediplomski “ ili na blagajni Sveučilišta. 

Kontakti

Služba za studentska pitanja
e-mail:
studentska.sluzba@unicath.hr

tel: + 385 (0)1 3706 610

Informacije i upiti za doktorske studije: 
e-mail: doktorskistudiji@unicath.hr

tel: + 385 (0)1 3706 610

Korisni linkovi

Putem niže priloženih linkova možete saznati više o studijima, načinu natjecanja za upis na visoka učilišta kroz Nacionalni informacijski sustav prijave na visoka učilišta (NISpVU) i Nacionalni informacijski sustav prijava na diplomske studije (NISpDS) i pristupiti ostalim informacijama koje bi Vam mogle biti od koristi u postupku natjecanja za upis na visoko učilište u Republici Hrvatskoj:

https://www.studij.hr

https://www.postani-student.hr

https://diplomski.studij.hr

https://pretinac.gov.hr

https://www.ncvvo.hr