Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina

Natječaj i uvjeti upisa

Svi studijski programi Hrvatskog katoličkog sveučilišta izvode se na temelju Dopusnica izdanih od Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Za upis na integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina Hrvatskog katoličkog sveučilišta, potrebno je zadovoljiti  opće i dodatne uvjete koje možete pročitati u Natječaju za upis u 1. godinu preddiplomskih sveučilišnih studija i u 1. godinu integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Medicina u ljetnom upisnom roku u akademskoj godini 2022./2023.

Ako biste imali pitanja, nakon što pročitate Natječaj i uvjete, možete nam pisati na:  studentska.sluzba@unicath.hr

Želimo Vam puno uspjeha!

 

 

Opći i dodatni uvjeti upisa
Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina

Opći uvjeti

  • završena gimnazija ili četverogodišnja srednja škola u Republici Hrvatskoj, odnosno priznata svjedodžba o završenoj školi u inozemstvu
  • pohađanje Biologije, Fizike i Kemije najmanje dvije godine tijekom srednjoškolskog obrazovanja
  • prilikom upisa pristupnik je dužan dostaviti dokaz o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za studij, izdan isključivo od službe za školsku medicinu pri zavodima za javno zdravstvo u RH, ne stariji od 6 mjeseci, obrazac možete preuzeti OVDJE
  • potpisana izjava pristupnika da ne boluje od psihičkih bolesti koje bi omele studij medicine, a koje su nepoznate liječniku školske medicine. Izjavu možete preuzeti OVDJE
  • položena državna matura

Dodatni uvjeti

 • prijeđen prag na pristupnom intervjuu

Prilikom natjecanja za upis pristupnicima se vrednuje:

 • prosjek svih ocjena iz srednje škole (10,00 %)
 • obvezni dio državne mature: Hrvatski jezik – A (0,00 %) (pristupnicima državljanima zemalja članica EU koji su završili srednje obrazovanje u EU umjesto Hrvatskog jezika na državnoj maturi priznaje se položen materinski jezik u sklopu njihovog vanjsko vrednovanog završnog ispita)
 • obvezni dio državne mature: Matematika – A (0,00 %)
 • obvezni dio državne mature: Strani jezik – A (0,00%)
 • izborni dio državne mature:

Kemija (25,00%)

Fizika (25,00%)

Biologija (25,00%)

 • pristupni intervju – HKS – Medicina (15,00 %)

 

UPISNA KVOTA

Upisna kvota za EU državljane: ukupno 40

Upisna kvota za strane državljane: 1

Pristupnik s pravom prednosti: 1

Upisna kvota za Hrvate izvan Republike Hrvatske: 1

Kapacitet: 43

Više o integriranom preddiplomskom i diplomskom sveučilišnom studiju Medicina možete pročitati na: www.unicath.hr/medicina

KLIKNI i postani student medicine!

Kvota za Hrvate izvan Republike Hrvatske
 1. Opći uvjeti
 • završena srednja škola (ekvivalent razini 4.2. HKO: gimnazijsko srednjoškolsko obrazovanje; četverogodišnje i petogodišnje strukovno srednjoškolsko obrazovanje);
 • pristupnici koji su srednjoškolsko obrazovanje završili izvan Republike Hrvatske nisu obavezni polagati ispite državne mature u Republici Hrvatskoj
 • poznavanje hrvatskog jezika
 1. Dodatni uvjeti
 • prijeđen prag na pristupnom intervjuu
 • prilikom upisa pristupnik je dužan dostaviti dokaz o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za studij, izdan isključivo od službe za školsku medicinu pri zavodima za javno zdravstvo u RH, ne stariji od 6 mjeseci, obrazac možete preuzeti OVDJE
 • potpisana izjava pristupnika da ne boluje od psihičkih bolesti koje bi omele studij medicine, a koje su nepoznate liječniku školske medicine. Izjavu možete preuzeti OVDJE

Ocjene iz srednje škole: 35 %

Pristupni intervju: 35 %

Druga postignuća (10 % za svako drugo postignuće: još jedna srednja škola, državna matura, test apstraktnog mišljenja i/ili drugo): 30 %

Ocjene iz srednje škole: 35 %

Pristupni intervju: 35 %

Druga postignuća (10 % za svako drugo postignuće: još jedna srednja škola, državna matura ili drugo): 30 %

Prijave za upis na studij za pristupnike unutar kvote za Hrvate izvan Republike Hrvatske dostavljaju se putem e-pošte: studentska.sluzba@unicath.hr (skenirani dokumenti) ili putem Službe za studentska pitanja na Sveučilištu: Hrvatsko katoličko sveučilište, Ilica 242, Zagreb od 1. veljače 2022. godine, a najkasnije do 24. lipnja 2022. godine do 23:59 sati.

Pristupnici unutar upisne kvote za Hrvate izvan Republike Hrvatske su (sukladno čl. 2. Zakona o odnosima Republike Hrvatske s Hrvatima izvan Republike Hrvatske (Narodne novine, broj 124/11, 16/12):

 • pripadnici hrvatske manjine u europskim državama (u Republici Austriji, Republici Srbiji, Republici Sloveniji, Slovačkoj Republici, Rumunjskoj, Republici Makedoniji, Mađarskoj, Talijanskoj Republici, Crnoj Gori, Češkoj Republici, Republici Kosovo i Republici Bugarskoj) i
 • hrvatski iseljenici u prekomorskim i europskim državama i njihovi potomci.

Razredbeni postupak za upis studenata u I. godinu integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Medicina u akademskoj godini 2022./2023. provodi se u ljetnom upisnom roku te u jesenskom upisnom roku, ukoliko nakon završenih upisa u ljetnom upisnom roku ostane slobodnih upisnih mjesta. Razredbeni postupak za upis studenata u jesenskom upisnom roku bit će objavljen pod istim ili novim uvjetima koje će Odlukom utvrditi Senat Sveučilišta.

Pristupnici za upis dužni su dostaviti Sveučilištu dokaz o uplati administrativnog troška prijave studija.

 Dokaz o uplati administrativnog troška prijave upisa pristupnici mogu dostaviti putem:

 • e-pošte na: dodatne.provjere@unicath.hr – u obliku dokumenta u pdf ili jpg formatu;
 • Službe za studentska pitanja u sjedištu Sveučilišta: Hrvatsko katoličko sveučilište, Ilica 242 (ulaz iz Domobranske ulice), 10000 Zagreb, Republika Hrvatska
 • uplatom na blagajni Sveučilišta radnim danom od 8:30 do 14:30 sati

 Pristupnici koji se za upis natječu unutar kvote za Hrvate izvan Republike Hrvatske, prijave za upis podnose na Prijavnom obrascu  koji se  može preuzeti  OVDJE   ili u Službi za studentska pitanja Sveučilišta. Prijave za upis  razmatrat će se uz priloženu potrebnu dokumentaciju i to:

   1. potvrdu o pripadnosti hrvatskom narodu izdanu od Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske;
   2. dokaz o državljanstvu pod kojim se pristupnik prijavljuje (ovjerena preslika putovnice ili osobne iskaznice za strane državljane);
   3. dokaz o završetku svih razreda srednje škole;
   4. završnu svjedodžbu srednjeg obrazovanja (ekvivalent razini 4.2. HKO: gimnazijsko srednjoškolsko obrazovanje; četverogodišnje i petogodišnje strukovno srednjoškolsko obrazovanje);
   5. potvrdu o položenom ispitu na državnoj maturi u domicilnoj državi (ako je ima);
   6. potvrdu o priznavanju inozemne srednjoškolske kvalifikacije koju izdaje Agencija za odgoj i obrazovanje RH ili potvrdu o pokrenutom postupku priznavanja inozemne srednjoškolske kvalifikacije (postupak priznavanja inozemne srednjoškolske kvalifikacije u potpunosti je odvojen od postupka prijave na studij);
   7. potvrdu o poznavanju hrvatskog jezika (ako je ima);
   8. motivacijsko pismo na hrvatskom jeziku;
   9. životopis na hrvatskom jeziku.

Napomena: priloženi dokument na stranom jeziku treba biti preveden i ovjeren kod ovlaštenog sudskog tumača (osim ako je dokument na srpskoj ili crnogorskoj latinici).

Upisna kvota predviđa po jedno (1) upisno mjesto u ljetnom upisnom roku  na svaki preddiplomski sveučilišni studij (izuzev izvanrednog studija Sestrinstvo ) te na integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina.

Više o kvoti za Hrvate izvan Republike Hrvatske:

https://hrvatiizvanrh.gov.hr/

Razredbeni postupak

Prijavite studij!  (prijava će biti uvažena ako ste ispunili uvjete navedene pod točkama 1. i 2.):

 1. KORAK – prijavite se putem aplikacije Postani student. Pazite na datume krajnjeg roka prijava! Pazite da prilikom prijave upišete ISPRAVNU adresu e-pošte!

Rok za prijavu studija putem Postani student: od 1. veljače 2022. do 24. lipnja 2022. do 23:59 sati.

Kvota Hrvati izvan RH rok za prijavu studija (putem e-pošte: studentska.sluzba@unicath.hr ili u Službi za studentska pitanja u sjedištu Sveučilišta): od 1. veljače do 24. lipnja 2022. godine!

 1. KORAK – uplatite i dostavite dokaz o uplati administrativnog troška prijave upisa putem e-pošte na dodatne.provjere@unicath.hr ili putem Službe za  studentska pitanja u sjedištu Sveučilišta, Ilica 242, Zagreb, radnim danom od 8 do 16 sati (ulaz s dvorišne strane zgrade) najkasnije do 24. lipnja 2022. godine do 23:59 sati!

Dostava dokaza o uplati administrativnog troška prijave upisa je obavezna i nakon 24. lipnja 2022. iza 23:59 sati  NEĆE biti uvažena!

Administrativni trošak prijave upisa za jednu ili više kombinacija:

 • prijava na studij Medicine iznosi 250,00 kuna
 • prijava na studij Medicine i studij Psihologije 250,00 + 250,00 kuna
 • prijava na studij Medicine, studij Psihologije i još jedan preddiplomski studij 250,00 + 250,00 + 150,00;
 • prijava na studij Medicine, studij Psihologije i još dva ili više studija 250,00 + 250,00 + 150,00 + 50,00 + 50,00…
 • prijava na studij Medicine i još jedan ili više studija (osim Psihologije) 250,00 + 150,00 + 50,00 + 50,00…

Primjer ispunjene uplatnice možete pronaći na mrežnoj poveznici: Predložak uplatnice

Administrativni trošak prijave upisa moguće je platiti: u pošti, općom uplatnicom, Internet bankarstvom, u banci ili drugdje.

Dokaz o uplati  moguće je dostaviti:

 1. Putem e-pošte na dodatne.provjere@unicath.hr
  Prilikom slanja putem e-pošte, molimo Vas u naslov  upišite ime i prezime pristupnika.
  Dokaz o uplati (u pdf, jpg ili nekom sličnom formatu) dodajte u privitak.

Nakon što zaprimimo Vašu poruku dobit ćete automatski odgovor  da je e-pošta zaprimljena. Obavezno provjerite jeste li uspješno dostavili dokaz sukladno uvjetima Natječaja.

Molimo Vas da na dodatne.provjere@unicath.hr ne šaljete upite o upisima jer na njih neće biti odgovoreno.
Sve upite vezane uz upise molimo šaljite na: studentska.sluzba@unicath.hr

 1. U Službi za studentska pitanja, u sjedištu Sveučilišta, Ilica 242 (ulaz iz Domobranske), Zagreb, radnim danom od 8 do 16 sati do 24. lipnja 2022. godine 

Prijave za upis na studij za pristupnike unutar kvote za Hrvate izvan Republike Hrvatske dostavljaju se na: studentska.sluzba@unicath.hr (skenirani dokumenti uz popunjeni Prijavni obrazac)  ili putem Službe za studentska pitanja  u sjedištu Sveučilišta: Hrvatsko katoličko sveučilište, Ilica 242, Zagreb, do 24. lipnja 2022. godine 

Klikom na naziv studija otvaraju se raspisani koraci s datumima i uputama.

 

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina

RASPORED PRISTUPNIH INTERVJUA – MEDICINA  za sve pristupnike koji su ispunili prethodne uvjete:

RASPORED PRISTUPNIH INTERVJUA – MEDICINA – VIŠESTRUKE PRIJAVE

 • izvršili prijavu  na integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina putem aplikacije Postani student  – najkasnije do 24. lipnja 2022.  godine
 • izvršili prijavu na integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina u Kvoti Hrvati izvan RH putem studentska.sluzba@unicath.hr ili osobno u Službi za studentska pitanja u sjedištu Sveučilišta najkasnije do 24. lipnja 2022. godine
 • dostavili dokaz o uplati administrativnog troška prijave upisa najkasnije do 24. lipnja 2022. godine do 23:59 sati  putem dodatne.provjere@unicath.hr 

 

 • Rok za ulaganje prigovora na rezultate razredbenog postupka (pristupnog intervjua) – podnosi se osobno Sveučilišnom povjerenstvu za upise u pisanom obliku putem Službe za studentska pitanja u sjedištu Sveučilišta: Hrvatsko katoličko sveučilište, Ilica 242, 10000 Zagreb, Republika Hrvatska u roku 24 sata nakon objavljivanja rezultata u aplikaciji Postani student  i objave na mrežnoj stranici Sveučilišta (Kvota Hrvati izvan RH).
 

Hrvati izvan Republike Hrvatske

 • raspored pristupanja dodatnim provjerama (pristupnom intervjuu) bit će objavljen OVDJE za sve pristupnike koji su ispunili prethodne uvjete:

 

 • izvršili prijavu na integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina u Kvoti Hrvati izvan RH putem studentska.sluzba@unicath.hr ili osobno u Službi za studentska pitanja u sjedištu Sveučilišta najkasnije do 24. lipnja 2022. godine
 • dostavili dokaz o uplati administrativnog troška prijave upisa najkasnije do 24. lipnja 2022. godine do 23:59 sati  putem dodatne.provjere@unicath.hr 

REZULTATI PRISTUPNIH INTERVJUA_ KVOTA HRVATI IZVAN RH

RANG-LISTA PRISTUPNIKA ZA UPIS (MEDICINA) U AKADEMSKOJ GODINI 2022./2023. U KVOTI HRVATI IZVAN RH

 • Prijave za upis na studij  i dokaz o uplati troškova razredbenog postupka za pristupnike unutar kvote za Hrvate izvan Republike Hrvatske možete dostaviti: putem e-pošte: studentska.sluzba@unicath.hr(skenirani dokumenti) ili putem Službe za studentska pitanja: Ilica 242 (ulaz iz Domobranske ulice), 10000 Zagreb, Republika Hrvatska, za sve preddiplomske sveučilišne studije najkasnije do 24. lipnja 2022. godine, radnim danom  od 8 do 16 sati
 • Pristupnici koji se za upis natječu unutar kvote za Hrvate izvan Republike Hrvatske, prijave za upis podnose na Prijavnom obrascu koji se može preuzeti ovdje ili u Službi za studentska pitanja. Prijave za upis razmatrat će se samo ako je priložena sva potrebna dokumentacija, i to:
  1. prijavni obrazac
  2. potvrda o pripadnosti hrvatskom narodu izdana od Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike;
  3. dokaz o državljanstvu pod kojim se pristupnik prijavljuje (ovjerena preslika putovnice ili osobne iskaznice za strane državljane);
  4. dokaz o završetku svih razreda srednje škole;
  5. završna svjedodžba srednjeg obrazovanja (ekvivalent razini 4.2. HKO: gimnazijsko srednjoškolsko obrazovanje; četverogodišnje i petogodišnje strukovno srednjoškolsko obrazovanje);
  6. potvrda o položenom ispitu na državnoj maturi u domicilnoj državi (ako je ima);
  7. potvrda o priznavanju inozemne srednjoškolske kvalifikacije koju izdaje Agencija za odgoj i obrazovanje RH ili potvrdu o pokrenutom postupku priznavanja inozemne srednjoškolske kvalifikacije (postupak priznavanja inozemne srednjoškolske kvalifikacije u potpunosti je odvojen od postupka prijave na studij);
  8. potvrda o poznavanju hrvatskog jezika (ako je ima);
  9. motivacijsko pismo na hrvatskom jeziku;
  10. životopis na hrvatskom jeziku;
  11. dokaz o uplati troškova razredbenog postupka (pristupnog intervjua).
 • Napomena: dokument na stranom jeziku treba biti preveden i ovjeren kod ovlaštenog sudskog tumača (osim ako je dokument na srpskoj ili bosanskoj latinici).

UPISI na  integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina bit će 20. srpnja 2022. godine od 8 do 12 sati NA DALJINU!

Molimo Vas da pripremite sve potrebne dokumente – pazite na ispravan format jer ćete dokumente učitavati!

Korisničke podatke zaprimit ćete na adresu e-pošte koju ste ostavili u Postani student-u!

Upis ćete moći izvršiti putem računala ili mobitela.

Pristupnik koji ne pristupi upisu na daljinu u naznačenom roku, odnosno ne iskoristi pravo na upis u roku u kojem je to pravo stekao (20. srpnja 2022. od 8 do 12 sati), gubi pravo upisa.

Za upis na daljinu molimo pripremite sljedeće dokumente – pazite na format!  (iste će biti potrebno učitati):
1. fotografiju u digitalnom obliku (za izradu studentske iskaznice) jpg.
2.vlastoručni potpis u digitalnom obliku (detaljne upute bit će objašnjene tijekom postupka upisa) jpg.
3. dokaz o uplati troškova upisa i participacije u troškovima studiranja (primjere uplatnice možete pronaći niže) pdf.
4.  dokaz o zdravstvenim i psihofizičkim sposobnostima za studij, izdan isključivo od službe za školsku medicinu pri zavodima za javno zdravstvo u RH, ne stariji od 6 mjeseci. Obrazac možete preuzeti  ovdje (odnosi se na pristupnike za upis na integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina) pdf.
5. potpisanu izjavu pristupnika da ne boluje od psihičkih bolesti koje bi omele studij medicine, a koje su nepoznate liječniku školske medicine. Izjavu možete pronaći ovdje (odnosi se na pristupnike za upis na integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina) pdf.
6. pristupnici koji su srednju školu završili izvan Republike Hrvatske prilažu Rješenje o priznavanju inozemne obrazovne kvalifikacije pdf.

Troškovi

Troškovi studiranja uplaćuju se na IBAN račun Hrvatskog katoličkog sveučilišta: HR1123400091110353987, u poziv na broj upisuje se OIB pristupnika; opis plaćanja: Troškovi studiranja – naziv studija koji upisuju.

Pristupnici koji su ostvarili pravo upisa od 1. do 40 upisnog mjesta  te pristupnici u okviru upisne kvote za strane državljane, Hrvate izvan Republike Hrvatske ili kao pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti, donose dokaz o uplati troškova upisa u visini od 300,00 kn i dokaz o uplati jednog ili više obroka djelomične participacije u troškovima studiranja (participacija može biti plaćena odjednom ili obročno) pdf.

Predložak uplatnice:

 • prilikom uplaćivanja troška upisa uplatnicu popunite prema niže priloženom predlošku:

 • dokaz o uplati jedne ili više rata djelomične participacije u troškovima studiranja pdf.
 • Prilikom uplaćivanja troškova studiranja uplatnicu popunite prema niže priloženom predlošku s obzirom na odabrani model plaćanja:

 

 

 

 

 

 

 

 

Troškovi studiranja

Troškovi studiranja redovnih i izvanrednih studenata

Troškovi redovito upisanih studenata na Hrvatskom katoličkom sveučilištu financiraju se iz Državnog proračuna RH, Osnivača – Zagrebačke nadbiskupije, donatora, ostalih izvora i participacije studenata u troškovima studiranja (puna ili djelomična participacija) sukladno Odluci o uvjetima upisa, objavljenog Natječaja te Odluke o visini participacije studenata u troškovima studiranja. Studenti pri upisu na studij potpisuju ugovor o načinu studiranja i Izjavu o participiranju u troškovima studiranja.

Trošak izvanrednog studija studenti snose sami iz vlastitih ili drugih sredstava ili participiraju u troškovima studiranja sukladno odluci Senata o visini participacije studenata u troškovima studiranja koju snose izvanredni studenti. Izvanredni studenti pri upisu na studij potpisuju ugovor o načinu studiranja i izjavu o participiranju u troškovima studiranja.

Mogućnost kreditiranja studenata: POSEBNA PONUDA PBZ  namijenjena je plaćanju školarine, ovisno o smjeru/studiju ili troškovima studiranja (smještaj, prehrana, prijevoz i sl.). PBZ Educa kredit može se realizirati u kunama ili eurima te bez naknade za obradu kreditnog zahtjeva.

Više informacija o troškovima studiranja možete pronaći ovdje:

Redovni studenti koji upisuju I. godinu preddiplomskog i diplomskog integriranog sveučilišnog studija Medicina rangirani od 1. do 40. upisnog mjesta, te studenti u okviru upisne kvote za strane državljane, za Hrvate izvan Republike Hrvatske ili kao pristupnici koji ostvaruju pravo prednosti djelomično participiraju u troškovima studiranja  sukladno Odluci o visini participacije studenata u troškovima studiranja i sukladno potpisanom Ugovoru o plaćanju troškova studiranja. Djelomičnu participaciju u troškovima studiranja moguće je za jednu godinu studija podmiriti u cijelosti ili obročno.

Ponavljanje godine studija  i ponavljanje završne godine studija regulirano je Odlukom o visini participacije studenata u troškovima studiranja

Odluka o visini participacije studenata u troškovima studiranja

Ovisno o potrebama i dinamici studiranja uz plaćanje upisnine za svaku godinu studija  i  djelomične  participacije u troškovima studiranja,  Odlukom o visini troškova i naknada (uplata) propisane su razne studentske naknade.

Odluka o visini troškova i naknada

Letak participacija redoviti studenti – Medicina

 

 

Niste pronašli sve informacije koje ste tražili?

Obratite nam se osobno u Službi za studentska pitanja na adresi Sveučilišta, Ilica 242, Zagreb

ili telefonom na broj 01/3706-610

ili pošaljite svoj upit na e-mail adresu studentska.sluzba@unicath.hr

Kontakti

Služba za studentska pitanja
e-mail:
studentska.sluzba@unicath.hr

tel: + 385 (0)1 3706 610

Centrala
e-mail: info@unicath.hr

tel: + 385 (0)1 3706 600

 

Korisni linkovi

Putem niže priloženih linkova možete saznati više o studijima, načinu natjecanja za upis na visoka učilišta kroz Nacionalni informacijski sustav prijave na visoka učilišta (NISpVU) i Nacionalni informacijski sustav prijava na diplomske studije (NISpDS) i pristupiti ostalim informacijama koje bi Vam mogle biti od koristi u postupku natjecanja za upis na visoko učilište u Republici Hrvatskoj:

https://www.studij.hr

https://www.postani-student.hr

https://diplomski.studij.hr

https://pretinac.gov.hr

https://www.ncvvo.hr