Diplomski sveučilišni studiji

Natječaj i uvjeti upisa

Svi studijski programi Hrvatskog katoličkog sveučilišta izvode se na osnovi Dopusnica izdanih od Ministarstva znanosti i obrazovanja.

Za upis na diplomske sveučilišne studije HKS-a potrebno je zadovoljiti opće i posebne uvjete.

Iz natječaja izdvajamo najvažnije informacije za pojedine studije:

Diplomski sveučilišni studij Komunikologija

Uvjeti upisa 

Rang-lista za upis redovitih studenata na diplomski sveučilišni studij Komunikologija: usmjerenje Znanstveno istraživanje medija i odnosi s javnošću i usmjerenje Interkulturalna komunikacija i novinarstvo sastavlja se prema uspjehu prijavljenih pristupnika.

Prilikom natjecanja za upis pristupnicima se vrednuje:

 • završen preddiplomski sveučilišni studij komunikologije
 • završen dvopredmetni preddiplomski sveučilišni studij komunikologije – utvrđuju se dodatni uvjeti pod kojima pristupnik može upisati studij
 • završen preddiplomski sveučilišni studij iz drugih društvenih ili humanističkih znanosti u slučaju nepopunjenosti ukupne upisne kvote – pristupnik je dužan dostaviti ovjerene preslike studijskog programa i izvedbenog plana nastave studijskog programa koji je završio u svrhu utvrđivanja dodatnih uvjeta do propisanog roka (5. 9. 2018.)
  • Razlika između studijskih programa niža od 35 ECTS bodova – pristupniku se utvrđuju dodatni uvjeti.
  • Razlika između studijskih programa viša od 35 ECTS bodova – pristupnik se upućuje na upis u Program razlikovne godine.
 • završen integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz drugih društvenih ili humanističkih znanosti u slučaju nepopunjenosti ukupne upisne kvote – pristupnik je dužan dostaviti ovjerene preslike studijskog programa i izvedbenog plana nastave studijskog programa koji je završio u svrhu utvrđivanja dodatnih uvjeta do propisanog roka (5. 9. 2018.)
  • Razlika između studijskih programa niža od 35 ECTS bodova – pristupniku se utvrđuju dodatni uvjeti.
  • Razlika između studijskih programa viša od 35 ECTS bodova – pristupnik se upućuje na upis u Program razlikovne godine.
 • težinski prosjek ocjena najmanje 3,0 (60%)
 • težinski prosjek ocjena manji od 3,0 – molba uz barem dvije preporuke predmetnih nastavnika koje se dostavljaju zaključno s terminom pristupanja motivacijskom razgovoru
 • prijeđen prag na dodatnoj provjeri – motivacijskom razgovoru (40%)

Upisna kvota predviđa 45 mjesta (40 mjesta s djelomičnom participacijom u troškovima studiranja te 5 mjesta s punom participacijom u troškovima studiranja) za EU državljane i 1 mjesto za pristupnika s pravom prednosti.

Više o diplomskom sveučilišnom studiju Komunikologija: usmjerenje Znanstveno istraživanje medija i odnosi s javnošću i usmjerenje Interkulturalna komunikacija i novinarstvo na:

http://www.unicath.hr/komunikologija

Uvjeti upisa dostupni su i preko poveznice:
https://diplomski.studij.hr

Diplomski sveučilišni studij Povijest

Uvjeti upisa 

Rang-lista za upis redovitih studenata na diplomski sveučilišni studij Povijest: usmjerenje Stari vijek i srednji vijek i usmjerenje Suvremena povijest sastavlja se prema uspjehu prijavljenih pristupnika.

Prilikom natjecanja za upis pristupnicima se vrednuje:

 • završen preddiplomski sveučilišni studij povijesti – moguće utvrđivanje dodatnih uvjeta
 • završen dvopredmetni preddiplomski sveučilišni studij povijesti – moguće utvrđivanje dodatnih uvjeta
 • završen preddiplomski sveučilišni studij iz drugih društvenih ili humanističkih znanosti u slučaju nepopunjenosti ukupne upisne kvote – pristupnik je dužan dostaviti ovjerene preslike studijskog programa i izvedbenog plana nastave studijskog programa te dopunsku ispravu o studiju, odnosno, ovjereni prijepis ocjena koji je završio u svrhu utvrđivanja dodatnih uvjeta do propisanog roka (5. 9. 2018.)
  • Razlika između studijskih programa niža od 25 ECTS bodova – pristupniku se utvrđuju dodatni uvjeti.
  • Razlika između studijskih programa viša od 25 ECTS bodova – pristupnik se upućuje na upis u Program razlikovne godine.
 • završen integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij iz drugih društvenih ili humanističkih znanosti u slučaju nepopunjenosti ukupne upisne kvote – pristupnik je dužan dostaviti ovjerene preslike studijskog programa i izvedbenog plana nastave studijskog programa te dopunsku ispravu o studiju, odnosno, ovjereni prijepis ocjena koji je završio u svrhu utvrđivanja dodatnih uvjeta do propisanog roka (5. 9. 2018.)
  • Razlika između studijskih programa niža od 25 ECTS bodova – pristupniku se utvrđuju dodatni uvjeti.
  • Razlika između studijskih programa viša od 25 ECTS bodova – pristupnik se upućuje na upis u Program razlikovne godine.
 • težinski prosjek ocjena najmanje 3,0 (70%)
 • težinski prosjek ocjena manji od 3,0 – molba uz najmanje dvije preporuke predmetnih nastavnika koje se dostavljaju zaključno s terminom pristupanja motivacijskom razgovoru
 • prijeđen prag na dodatnoj provjeri – motivacijskom razgovoru (30%)

Upisna kvota predviđa 45 mjesta (40 mjesta s djelomičnom participacijom u troškovima studiranja te 5 mjesta s punom participacijom u troškovima studiranja) za EU državljane, 1 mjesto za strane državljane i 1 mjesto za pristupnika s pravom prednosti.

Više o diplomskom sveučilišnom studiju Povijest: usmjerenje Stari vijek i srednji vijek i usmjerenje Suvremena povijest na:

http://www.unicath.hr/povijest

Uvjeti upisa dostupni su i preko poveznice:
https://diplomski.studij.hr

Diplomski sveučilišni studij Psihologija

Uvjeti upisa 

Rang-lista za upis redovitih studenata na diplomski sveučilišni studij Psihologija sastavlja se prema uspjehu prijavljenih pristupnika.

Prilikom natjecanja za upis pristupnicima se vrednuje:

 • završen preddiplomski sveučilišni studij kojim se stječe naziv sveučilišni prvostupnik/prvostupnica (baccalareus/baccalaurea) psihologije
  • Pristupnici koji preddiplomski sveučilišni studij psihologije nisu završili na Hrvatskom katoličkom sveučilištu – moguće utvrđivanje razlikovnih ispita.
  • Propisani razlikovni ispiti za pristupnike koji preddiplomski sveučilišni studija psihologije nisu završili na Hrvatskom katoličkom sveučilištu do vrijednosti 35 ECTS bodova – moguć upis uz obvezu polaganja razlikovnih ispita do završetka studija.
  • Propisani razlikovni ispiti za pristupnike koji preddiplomski sveučilišni studij psihologije nisu završili na Hrvatskom katoličkom sveučilištu u vrijednosti većoj od 35 ECTS bodova – pristupnik se neće moći ravnopravno natjecati u razredbenom postupku.
 • težinski prosjek ocjena najmanje 3,5 (70%)
 • težinski prosjek ocjena manji od 3,5 – molba i dvije preporuke predmetnih nastavnika koje se dostavljaju zaključno s terminom pristupanja pristupnom intervjuu
 • prijeđen prag na dodatnoj provjeri – pristupnom intervjuu (30%)

Upisna kvota predviđa 45 mjesta (40 mjesta s djelomičnom participacijom u troškovima studiranja te 5 mjesta s punom participacijom u troškovima studiranja) za EU državljane, 1 mjesto za strane državljane i 1 mjesto za pristupnika s pravom prednosti.

Više o diplomskom sveučilišnom studiju Psihologija na:

http://www.unicath.hr/psihologija

Uvjeti upisa dostupni su i preko poveznice:
https://diplomski.studij.hr

Diplomski sveučilišni studij Sestrinstvo

Uvjeti upisa 

Rang-lista za upis izvanrednih studenata na diplomski sveučilišni studij Sestrinstvo sastavlja se prema uspjehu prijavljenih pristupnika.

Prilikom natjecanja za upis pristupnicima se vrednuje:

 • završen preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstvo ili preddiplomski sveučilišni studij Primaljstvo
  • Pristupnici koji su ostvarili pravo upisa dužni su do završetka studija položiti razlikovne predmete – Uvod u teologiju, Socijalni nauk Crkve i Uvod u bioetiku.
 • završen preddiplomski stručni studij Sestrinstvo ili preddiplomski stručni studij Primaljstvo
  • Pristupnici koji su ostvarili pravo upisa dužni su do završetka studija položiti razlikovne predmete – Uvod u teologiju, Socijalni nauk Crkve i Uvod u bioetiku te razlikovne predmete Istraživanje u sestrinstvu i Zdravstveni odgoj s metodama učenja i poučavanja.
 • prosjek ocjena najmanje 3,0 (70%)
 • prosjek ocjena manji od 3,0 – molba uz najmanje dvije preporuke osoba izabrane u znanstveno-nastavno zvanje koje se dostavljaju zaključno s terminom pristupanja pristupnom intervjuu
 • dokaz o posebnim postignućima – dostaviti do propisanog roka (5. 9. 2018.) (10%)
 • prijeđen prag na dodatnoj provjeri – pristupnom intervjuu (20%)

Upisna kvota predviđa 45 mjesta s punom participacijom u troškovima studiranja za EU državljane, 1 mjesto za strane državljane i 1 mjesto za pristupnika s pravom prednosti.

Više o diplomskom sveučilišnom studiju Sestrinstvo na:

http://www.unicath.hr/sestrinstvo

Uvjeti upisa dostupni su i preko poveznice:
https://diplomski.studij.hr

Diplomski sveučilišni studij Sociologija

Uvjeti upisa 

Rang-lista za upis redovitih studenata na diplomski sveučilišni studij Sociologija: Upravljanje i javne politike sastavlja se prema uspjehu prijavljenih pristupnika.

Prilikom natjecanja za upis pristupnicima se vrednuje:

 • završen preddiplomski sveučilišni studij sociologije
 • završen dvopredmetni preddiplomski sveučilišni studij sociologije – moguće utvrđivanje dodatnih uvjeta
 • završen preddiplomski sveučilišni ili stručni studij iz drugih društvenih ili humanističkih znanosti u slučaju nepopunjenosti ukupne upisne kvote
  • Razlika između studijskih programa niža od 30 ECTS bodova – pristupniku se utvrđuju dodatni uvjeti.
  • Razlika između studijskih programa viša od 30 ECTS bodova – pristupnik se upućuje na upis u Program razlikovne godine.
 • završen integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili stručni studij iz drugih društvenih ili humanističkih znanosti u slučaju nepopunjenosti ukupne upisne kvote
  • Razlika između studijskih programa niža od 30 ECTS bodova – pristupniku se utvrđuju dodatni uvjeti.
  • Razlika između studijskih programa viša od 30 ECTS bodova – pristupnik se upućuje na upis u Program razlikovne godine.
 • težinski prosjek ocjena najmanje 3,0 (60%)
 • težinski prosjek ocjena manji od 3,0 – molba i najmanje dvije preporuke predmetnih nastavnika koje se dostavljaju zaključno s terminom pristupanja motivacijskom razgovoru
 • prijeđen prag na dodatnoj provjeri – motivacijskom razgovoru (40%)

Upisna kvota predviđa 45 mjesta (40 mjesta s djelomičnom participacijom u troškovima studiranja te 5 mjesta s punom participacijom u troškovima studiranja) za EU državljane, 1 mjesto za strane državljane i 1 mjesto za pristupnika s pravom prednosti.

Više o diplomskom sveučilišnom studiju Sociologija: Upravljanje i javne politike na:

http://www.unicath.hr/sociologija

Uvjeti upisa dostupni su i preko poveznice:
https://diplomski.studij.hr

Razredbeni postupak

RAZREDBENI POSTUPAK

Prijavite studij u 2 koraka!

1. KORAK – prijaviti studij kroz aplikaciju Nacionalni informacijski sustav prijava na diplomske studije do 15. rujna 2018. godine!

Pristupnik je dužan prijaviti studij putem Nacionalnog informacijskog sustava prijava na diplomske studije (NISpDS) kojemu se pristupa preko sustava e-Građani od 2. srpnja 2018. u 10:00 sati do 15. rujna 2018. u 23:59 sati.  

Pazite! Prijava nije dovršena!

2. KORAK – uplatiti i dostaviti dokaz o uplati troškova dodatnih provjera do 15. rujna 2018. godine!

Kako bi prijava na studij bila potpuna, potrebno je uplatiti troškove dodatnih provjera (150 kn za sve studije) i obavezno dostaviti dokaz o uplati do istog datuma odnosno do 15. rujna 2018. godine do 23:59! Prijava se neće uvažiti ako nije uplaćen i dostavljen dokaz o uplati troškova dodatnih provjera.

Primjere ispunjenih uplatnica za pojedini studij možete pronaći na mrežnoj poveznici: Predlošci uplatnica za plaćanje dodatnih provjera

Troškove dodatnih provjera moguće je platiti:

 1. U pošti, općom uplatnicom, Internet bankarstvom, u banci ili drugdje
 2. Uplatom na blagajni Sveučilišta u računovodstvu, Ilica 242 (ulaz iz Domobranske), u Zagrebu,  radnim danom od 9:00 do 11:00 i 13:00 do 15:00 sati.

Dokaz o uplati (ako niste platili na blagajni Sveučilišta) moguće je dostaviti:

1. E-mailom
Na e-mail dodatne.provjere@unicath.hr
Prilikom slanja e-maila, molimo Vas u naslov e-maila upišite ime i prezime pristupnika.
Dokaz o uplati (u pdf, jpg ili nekom sličnom formatu) dodajte u privitak.

Nakon što zaprimimo Vaš e-mail dobit ćete automatski odgovor o tome da je zaprimljen. Na tu poruku nije potrebno odgovarati.

Molimo Vas da na e-mail dodatne.provjere@unicath.hr ne šaljete upite o upisima jer na njih neće biti odgovoreno. Sve upite vezane uz upise šaljite na e-mail adresu: studentska.sluzba@unicath.hr

 

2. U Službi za studentska pitanja, na adresi sjedišta Sveučilišta, Ilica 242 (ulaz iz Domobranske), u Zagrebu, od 9:00 do 13:00 sati.

 

Klikom na naziv studija otvaraju se raspisani koraci s datumima i uputama.

Komunikologija

Važni datumi!

5. rujna 2018. godine

 • rok za dostavljanje dokumentacije Središnjem prijavnom uredu
 • rok za dostavljanje dokumentacije za utvrđivanje dodatnih uvjeta
 • rok za dostavljanje dokumentacije za priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije 

Zahtjev za akademsko priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije

15. rujna 2018. godine

 • rok za prijavu studija kroz aplikaciju NISpDS kojemu se pristupa preko sustava e-Građani
 • rok za dostavljanje dokaza o uplati troškova dodatnih provjera

24. i 25. rujna 2018. godine

nakon 25. rujna 2018. godine

 • objavljivanje rezultata motivacijskih razgovora – rezultati će biti objavljeni u aplikaciji NISpDS i na oglasnoj ploči Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

24 sata nakon objave rezultata

 • rok za ulaganje prigovora na rezultate razredbenog postupka (dodatne provjere) – podnosi se osobno nadležnom Povjerenstvu za provođenje postupka upisa u 1. godinu diplomskog sveučilišnog studija u pisanom obliku putem Službe za studentska pitanja Hrvatskog katoličkog sveučilišta 24 sata nakon objavljivanja rezultata svake dodatne provjere na oglasnoj ploči Hrvatskog katoličkog sveučilišta i u aplikaciji NISpDS 

 

Povijest

Važni datumi!

5. rujna 2018. godine

 • rok za dostavljanje dokumentacije Središnjem prijavnom uredu
 • rok za dostavljanje dokumentacije za utvrđivanje dodatnih uvjeta
 • rok za dostavljanje dokumentacije za priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije 

Zahtjev za akademsko priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije

15. rujna 2018. godine

 • rok za prijavu studija kroz aplikaciju NISpDS kojemu se pristupa preko sustava e-Građani
 • rok za dostavljanje dokaza o uplati troškova dodatnih provjera

24. rujna 2018. godine

nakon 25. rujna 2018. godine

 • objavljivanje rezultata motivacijskih razgovora – rezultati će biti objavljeni u aplikaciji NISpDS i na oglasnoj ploči Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

24 sata nakon objave rezultata

 • rok za ulaganje prigovora na rezultate razredbenog postupka (dodatne provjere) – podnosi se osobno nadležnom Povjerenstvu za provođenje postupka upisa u 1. godinu diplomskog sveučilišnog studija u pisanom obliku putem Službe za studentska pitanja Hrvatskog katoličkog sveučilišta 24 sata nakon objavljivanja rezultata svake dodatne provjere na oglasnoj ploči Hrvatskog katoličkog sveučilišta i u aplikaciji NISpDS 

Psihologija

Važni datumi!

5. rujna 2018. godine

 • rok za dostavljanje dokumentacije Središnjem prijavnom uredu
 • rok za dostavljanje dokumentacije za utvrđivanje dodatnih uvjeta
 • rok za dostavljanje dokumentacije za priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije 

Zahtjev za akademsko priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije

15. rujna 2018. godine

 • rok za prijavu studija kroz aplikaciju NISpDS kojemu se pristupa preko sustava e-Građani
 • rok za dostavljanje dokaza o uplati troškova dodatnih provjera

24. rujna 2018. godine

nakon 25. rujna 2018. godine

 • objavljivanje rezultata pristupnog intervjua – rezultati će biti objavljeni u aplikaciji NISpDS i na oglasnoj ploči Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

24 sata nakon objave rezultata

 • rok za ulaganje prigovora na rezultate razredbenog postupka (dodatne provjere) – podnosi se osobno nadležnom Povjerenstvu za provođenje postupka upisa u 1. godinu diplomskog sveučilišnog studija u pisanom obliku putem Službe za studentska pitanja Hrvatskog katoličkog sveučilišta 24 sata nakon objavljivanja rezultata svake dodatne provjere na oglasnoj ploči Hrvatskog katoličkog sveučilišta i u aplikaciji NISpDS 

Sestrinstvo

Važni datumi!

5. rujna 2018. godine

 • rok za dostavljanje dokumentacije Središnjem prijavnom uredu
 • rok za dostavljanje dokumentacije za utvrđivanje dodatnih uvjeta
 • rok za dostavljanje dokumentacije za priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije 

Zahtjev za akademsko priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije

15. rujna 2018. godine

 • rok za prijavu studija kroz aplikaciju NISpDS kojemu se pristupa preko sustava e-Građani
 • rok za dostavljanje dokaza o uplati troškova dodatnih provjera

24. i 25. rujna 2018. godine

nakon 25. rujna 2018. godine

 • objavljivanje rezultata pristupnog intervjua – rezultati će biti objavljeni u aplikaciji NISpDS i na oglasnoj ploči Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

24 sata nakon objave rezultata

 • rok za ulaganje prigovora na rezultate razredbenog postupka (dodatne provjere) – podnosi se osobno nadležnom Povjerenstvu za provođenje postupka upisa u 1. godinu diplomskog sveučilišnog studija u pisanom obliku putem Službe za studentska pitanja Hrvatskog katoličkog sveučilišta 24 sata nakon objavljivanja rezultata svake dodatne provjere na oglasnoj ploči Hrvatskog katoličkog sveučilišta i u aplikaciji NISpDS 

 

Sociologija

Važni datumi!

5. rujna 2018. godine

 • rok za dostavljanje dokumentacije Središnjem prijavnom uredu
 • rok za dostavljanje dokumentacije za utvrđivanje dodatnih uvjeta
 • rok za dostavljanje dokumentacije za priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije 

Zahtjev za akademsko priznavanje inozemne visokoškolske kvalifikacije

15. rujna 2018. godine

 • rok za prijavu studija kroz aplikaciju NISpDS kojemu se pristupa preko sustava e-Građani
 • rok za dostavljanje dokaza o uplati troškova dodatnih provjera

24. i 25. rujna 2018. godine

nakon 25. rujna 2018. godine

 • objavljivanje rezultata motivacijskih razgovora – rezultati će biti objavljeni u aplikaciji NISpDS i na oglasnoj ploči Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

24 sata nakon objave rezultata

 • rok za ulaganje prigovora na rezultate razredbenog postupka (dodatne provjere) – podnosi se osobno nadležnom Povjerenstvu za provođenje postupka upisa u 1. godinu diplomskog sveučilišnog studija u pisanom obliku putem Službe za studentska pitanja Hrvatskog katoličkog sveučilišta 24 sata nakon objavljivanja rezultata svake dodatne provjere na oglasnoj ploči Hrvatskog katoličkog sveučilišta i u aplikaciji NISpDS 

Točan datum i raspored pristupanja upisima za pristupnike koji su stekli pravo upisa bit će objavljeni u ovoj rubrici.
Hrvatsko katoličko sveučilište zadržava pravo promjene objavljenih termina, stoga molimo pristupnike da redovito prate obavijesti.

Pristupnik koji ne pristupi upisima prema navedenom rasporedu, gubi pravo upisa.

Pristupnici koji nisu u mogućnosti sami pristupiti upisu, mogu za upis putem punomoći ovlastiti i drugu osobu. Punomoć za upis mora biti ovjerena kod javnog bilježnika, a nositelj punomoći mora biti punoljetna osoba.
Sastavni dio upisnog postupka je i potpisivanje ugovora između pristupnika – budućeg studenta i Hrvatskog katoličkog sveučilišta. U skladu s time, svi pristupnici koji u trenutku upisa na Hrvatsko katoličko sveučilište nisu punoljetni, upisu moraju pristupiti u pratnji jednog od roditelja ili zakonskog skrbnika.

Prilikom upisa potrebno je priložiti sljedeće dokumente:

 • osobnu iskaznicu (na uvid)
 • presliku osobne iskaznice
 • potvrdu o OIB-u (ukoliko nije naveden na osobnoj iskaznici)
 • 1 fotografiju (4 cm x 6 cm)
 • dokaz o uplati troškova upisa
  • pristupnici redoviti studenti od 1. do 40. mjesta u iznosu od 700,00 kn
  • prilikom uplaćivanja troška upisa uplatnicu popunite prema niže priloženom predlošku:

  • pristupnici redoviti studenti od 41. do 45. mjesta i izvanredni studenti u iznosu od 300,00 kn
  • prilikom uplaćivanja troška upisa uplatnicu popunite prema niže priloženom predlošku:

 • dokaz o uplati pune participacije u troškovima studiranja – pristupnici redoviti studenti od 41. do 45. mjesta i izvanredni studenti 
  Pristupnici koji se upisuju uz plaćanje pune participacije u troškovima studiranja (svi izvanredni studenti i pristupnici redoviti studenti koji su na konačnoj rang-listi za upis na željeni studij Sveučilišta zauzeli mjesto od 41. do 45., a nisu pristupnici s pravom prednosti pri upisu), prilikom upisa dužni su priložiti i dokaz o uplati pune participacije u troškovima studiranja. Više o iznosu u rubrici Troškovi studiranja/Redoviti studenti od 41. do 45. mjesta ili Troškovi studiranja/Izvanredni studenti

Troškovi studiranja uplaćuju se na IBAN račun Hrvatskog katoličkog sveučilišta: HR1123400091110353987, u poziv na broj upisuje se OIB pristupnika; opis plaćanja: Troškovi studiranja – naziv studija koji upisuju. 

Prilikom uplaćivanja troškova studiranja uplatnicu popunite prema niže priloženom predlošku s obzirom na odabrani model plaćanja:

 

Troškovi studiranja

Više informacija o troškovima studiranja možete pronaći niže:

 

Redoviti studenti koji su na konačnoj rang-listi za upis ostvarili plasman od 1. do 40. mjesta plaćaju djelomičnu participaciju u troškovima studiranja prema linearnom modelu.

 • pri upisu u I. godinu diplomskog sveučilišnog studija studenti plaćaju samo 700,00 kn za troškove upisa
 • pri upisu u II. godinu studija diplomskog sveučilišnog studija studenti plaćaju 300,00 kn troškova upisa te djelomičnu participaciju u troškovima studiranja koja ovisi o akademskom uspjehu u prošloj akademskoj godini. Djelomična participacija kreće se od 0,00 kn (za 10% najboljih studenta na godini) do otprilike 3.000,00 kn za studente na posljednjem mjestu rang-liste
 • pri ponovnom upisu iste godine studija studenti plaćaju prema broju ECTS bodova koje su stekli prethodne godine studija (od 4.100,00 kn do 9.000,00 kn) te 300,00 kn troškove upisa.

Za redovite studente koji ispunjavaju uvjete (socioekonomski kriterij, demografski kriterij i drugi kriteriji) Sveučilište snosi plaćanje participacije troškova studiranja po linearnom modelu.

Odluka – troškovi studiranja za studente koji upisuju studije HKS-a u ak. god. 2019./2020.

Redoviti studenti koji su na konačnoj rang-listi za upis ostvarili plasman od 41. do 45. mjesta plaćaju puni iznos participacije u troškovima studiranja.

Pri upisu svake godine studija studenti plaćaju 300,00 kn za troškove upisa te iznos pune participacije u troškovima studiranja. 

Za redovite studente koji će se na diplomske sveučilišne studije upisati u ak. god. 2018./2019. puna participacija u troškovima studiranja iznosi:

 • Diplomski sveučilišni studij Komunikologija: 14.000,00 kn
 • Diplomski sveučilišni studij Povijest: 9.000,00 kn
 • Diplomski sveučilišni studij Psihologija: 14.000,00 kn
 • Diplomski sveučilišni studij Sociologija: 9.000,00 kn

Punu participaciju u troškovima studiranja za svaku godinu studija studenti mogu platiti odjednom ili u ratama.

a)      Jednokratno – iznos od 9.000,00 kn/14.000,00 kn po godini studija prilikom upisa u svaku godinu studija.

b)      Obročno u dva jednaka iznosa –  4.500,00 kn/7.000,00 kn prilikom upisa u svaku godinu studija, 4.500,00 kn/7.000,00 kn, a do početka ljetnog semestra svake godine studija.

c)      Obročno u deset jednakih iznosa – prvi iznos od  900,00 kn/1.400,00 kn prilikom upisa u svaku godinu studija, drugi iznos od 900,00 kn/1.400,00 kn do 15. studenog svake godine studija te svaki sljedeći iznos od 900,00 kn/1.400,00 kn do 15. dana u mjesecu.

Redoviti studenti koji plaćaju iznos pune participacije u troškovima studiranja, a rangirani su unutar 10% najboljih studenata na svojoj studijskoj godini mogu biti oslobođeni plaćanja troškova pune participacije u cijelosti za tekuću akademsku godinu.

Odluka – troškovi studiranja za studente koji upisuju studije HKS-a u ak. god. 2019./2020.

Izvanredni studenti diplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo pri upisu svake godine studija plaćaju 300,00 kn za troškove upisa te 15.000,00 kn pune participacije u troškovima studiranja za svaku godinu studija.

Punu participaciju u troškovima studiranja za svaku godinu studija studenti mogu platiti:

a)      Jednokratno – iznos od 15.000,00 kn po godini studija prilikom upisa u svaku godinu studija.

b)      Obročno u dva jednaka iznosa –  7.500,00 kn prilikom upisa u svaku godinu studija, 7.500,00 kn do početka ljetnog semestra svake godine studija.

c)      Obročno u deset jednakih iznosa – prvi iznos od  1.500,00 kn prilikom upisa u svaku godinu studija, drugi iznos od 1.500,00 kn do 15. studenog svake godine studija te svaki sljedeći iznos od 1.500,00 kn do 15. dana u mjesecu.

Odluka – troškovi studiranja za studente koji upisuju studije HKS-a u ak. god. 2019./2020.

Ovisno o potrebama i dinamici studiranja moguće je da studenti uz plaćanje upisa u godinu studija, participacije ili plaćanja troškova studiranja budu obveznici plaćanja neke od studentskih naknada.

Odluka o visini troškova i naknada za akademsku godinu 2018.-2019

Niste pronašli sve informacije koje ste tražili?

Obratite nam se osobno u Službi za studentska pitanja na adresi Sveučilišta, Ilica 242, Zagreb

ili telefonom na broj 01/3706-610

ili pošaljite svoj upit na e-mail adresu studentska.sluzba@unicath.hr

Kontakt

e-mail:
studentska.sluzba@unicath.hr

tel: + 385 (0)1 3706 610

Korisni linkovi

Putem niže priloženih linkova možete saznati više o studijima, načinu natjecanja za upis na visoka učilišta kroz Nacionalni informacijski sustav prijave na visoka učilišta (NISpVU) i Nacionalni informacijski sustav prijava na diplomske studije (NISpDS) i pristupiti ostalim informacijama koje bi Vam mogle biti od koristi u postupku natjecanja za upis na visoko učilište u Republici Hrvatskoj:

https://www.studij.hr

https://www.postani-student.hr

https://diplomski.studij.hr

https://pretinac.gov.hr

https://www.ncvvo.hr