Select Page

Raspored nastave

Raspored u ljetnom semestru ak. g. 2020./2021. – Odjel za sestrinstvo

Objavljeno 22.2.2021. 

Raspored za ljetni semestar akademske godine 2020./2021. za preddiplomski sveučilišni studij Odjel za sestrinstvo 1. godina preuzmite na poveznici

Raspored za ljetni semestar akademske godine 2020./2021. za preddiplomski sveučilišni studij Odjel za sestrinstvo 2. godina preuzmite na poveznici

Raspored za ljetni semestar akademske godine 2020./2021. za preddiplomski sveučilišni studij Odjel za sestrinstvo 3. godina preuzmite na poveznici

Raspored za ljetni semestar akademske godine 2020./2021. za diplomski sveučilišni studij Odjel za sestrinstvo preuzmite na poveznici

Raspored u ljetnom semestru ak. g. 2020./2021. –
Odjel za povijest, Odjel za psihologiju, Odjel za sociologiju i Odjel za komunikologiju

Objavljeno: 22. veljače 2021.
Raspored za ljetni semestar akademske godine 2020./2021. za studente povijesti, psihologije, sociologije i komunikologije preuzmite na poveznici.

 

 

Raspored u zimskom semestru ak. g. 2020./2021. – Odjel za sestrinstvo

Objavljeno 29.9.2020. (osvježeno 24.11.2020.)

Raspored za zimski semestar akademske godine 2020./2021. za preddiplomski sveučilišni studij Odjel za sestrinstvo 1. godina preuzmite na linku (osvježeno 20.11.2020.)

Raspored za zimski semestar akademske godine 2020./2021. za preddiplomski sveučilišni studij Odjel za sestrinstvo 2. godina preuzmite na linku (osvježeno 23.11.2020.)

Raspored za zimski semestar akademske godine 2020./2021. za preddiplomski sveučilišni studij Odjel za sestrinstvo 3. godina preuzmite na linku (osvježeno 24.11.2020.)

Raspored za zimski semestar akademske godine 2020./2021. za diplomski sveučilišni studij Odjel za sestrinstvo preuzmite na linku (osvježeno 20.11.2020.)


Raspored u zimskom semestru ak. g. 2020./2021. –
Odjel za povijest, Odejl za psihologiju, Odjel za sociologiju i Odjel za komunikologiju

Objavljeno 27. 9. 2020.

Raspored za zimski semestar akademske godine 2020./2021. za studente povijesti, komunikologije, psihologije i sociologije  preuzmite na poveznici. (osvježeno 1.10.2020.)
Ako uz predmet u rasporedu nije navedena predavaonica u kojoj se izvodi nastava će se izvoditi na daljinu.