Preddiplomski studij sociologije

Preddiplomski studij sociologije služi upoznavanju studenata s različitim područjima sociologije, proučavanju pojedinih sadržaja iz sociologiji bliskih znanstvenih disciplina, te je također namijenjen stjecanju nužnih znanja, kompetencija i vještina potrebnih za diplomski studij sociologije.

U preddiplomskom studiju od studenta se traži stjecanje minimalno 180 ECTS bodova.

Studijski program preddiplomskog sveučilišnog studija Sociologija nalazi se na linku.

Ako studenti-ice odluče na ovoj razini završiti svoje obrazovanje, osposobljeni su za poslove i radne zadatke u kojima se, među ostalim, traže znanja i vještine kao što su:

  • metodološka istraživačka znanja temeljne razine;
  • sposobnost osmišljavanja jednostavnijih programa i projekata;
  • vještine razumijevanja stručne literature;
  • sposobnost pisanja stručnih istraživačkih izvještaja;
  • vještine primjene statističkih računalnih paketa i sl.

Akademski naziv koji se stječe završetkom studija:
Završetkom preddiplomskog studija stječe se akademski naziv prvostupnik/prvostupnica struke (baccalaureus/baccalaurea).


Trajanje studija:  6 semestara


Uvjeti upisa na studij

Buduće studente i sve zainteresirane za studij sociologije na Hrvatskom katoličkom sveučilištu preporučamo da prate informacije o upisima  na mrežnim stranicama Hrvatskog katoličkog sveučilišta i na portalu Postani student.


Uvjeti upisa u višu godinu studija i ponavljanje godine

Uvjeti upisa u višu godinu studija sukladni su članku 72. Pravilnika o studijima i studiranju, a uvjeti ponavljanja godine sukladni su članku 73. istog Pravilnika.


Sveučilišnim preddiplomskim studijskim programom sociologije propisani su i dodatni uvjeti za upis u višu godinu studija. Za upis druge godine studija neophodno je položiti sljedeće predmete:

1. Uvod u sociologiju
2. Uvod u akademski studij
3. Uvod u metode društvenih istraživanja 
4. Klasične sociološke teorije
5. Uvod u analizu modernog društva
6. Inferencijalna statistika

 

Za upis treće godine studija neophodno je položiti sljedeće predmete:

1. Suvremene sociološke teorije I
2. Suvremene sociološke teorije II
3. Kvantitativna metodologija
4. Modeli analize varijacije

 

Obavijesti studentima

Konzultacije

Raspored konzultacija izvođača nastave za zimski semestar akademske godine 2018./2019. možete preuzeti OVDJE.

Satnica

Satnicu HKS-a možete preuzeti OVDJE