Diplomski studij sociologije

Diplomski studij sociologije nudi stjecanje potpunih profesionalnih znanja i vještina nužnih za rad sociologa i njegovo daljnje znanstveno usavršavanje. Uspješno svladavanje ovog dijela profesionalnog osposobljavanja za posao sociologa traži stjecanje minimalno 120 ECTS bodova tijekom diplomskog studija.

U ovom dijelu studijskog programa studentima se nude sva teorijska i metodološka znanja te se traži stjecanje profesionalnih i specifičnih vještina koje su sastavni dio suvremene profesionalne izobrazbe sociologa. Sukladno procjenama o potrebama aktualnog društvenog konteksta, tržišta rada i najnovijih tendencija u promišljanju obrazovanja magistara sociologije studentima je ponuđen program Sveučilišnog diplomskog studija sociologije: Upravljanje i javne politike. Uz zajedničke temeljne predmete koji su nužni u postizanju tog cilja i koje trebaju s uspjehom završiti svi, studentima se nudi sloboda odabira izbornih predmeta iz pojedinih skupina predmeta, kako bi time stekli iscrpnija znanja, razvili potrebne kompetencije i vještine u području sociologije naselja, teritorija i okoliša, upravljanja i javnih politika, iz područja socijalne etike te iz područja koja pokrivaju pojedina teorijska ili metodologijska područja sociologije.


Studijski program diplomskog sveučilišnog studija Sociologija nalazi se na linku.


Trajanje studija: 4 semestara


Akademski naziv koji se stječe završetkom studija:
Završetak diplomskog studija sociologije ostvaruje se nakon dodatnoga dvogodišnjeg studija (3+2), nakon čega student postaje magistar-ra sociologije. Student time stječe diplomu visoke stručne spreme.


 

Obavijesti studentima

Konzultacije

Raspored konzultacija izvođača nastave za zimski semestar akademske godine 2018./2019. možete preuzeti OVDJE.

Satnica

Satnicu HKS-a možete preuzeti OVDJE