Odjel za sociologiju – riječ Pročelnika

roko misetic

 

 

izv. prof. dr. sc. Roko Mišetić
Pročelnik Odjela za sociologiju

Od nastanka prvih sveučilišta u srednjovjekovnoj Europi, do danas, institucije visokog obrazovanja razvijaju se i mijenjaju, tražeći što bolji model organizacije studija, ali i potvrđujući svoju ulogu u širem društvu. Danas, u vremenu globalizacije, izazovi su sve veći, a društvena odgovornost znanosti sve izraženija, pa možemo reći da se danas veliki broj sveučilišta u svijetu transformira, a u vremenu promjene i izazova posebno se mnogo očekuje od društvenih i humanističkih znanosti.

Nekoliko je aspekata transformacije društva u cjelini, na koje znanost, a osobito sociologija kao temeljna znanost o društvu, trebaju dati odgovore. U tehnološkom aspektu možemo pratiti promjene koje u sve pore života donose informacijske i komunikacijske tehnologije, robotika i niz inovacija kojima se mijenja način života, naš odnos prema društvu, prostoru i vremenu u kojem živimo. U socijalnom aspektu pred nama su pitanja koja izravno utječu na naš pojam humanosti, a podrazumijevaju niz procesa objedinjenih u pojmu „demografske promjene“ među kojima se ističu problem starenja populacije, intenziviranja pokretljivosti populacije, migracija na lokalnoj i na globalnoj razini, zatim globalno siromaštvo i niz pitanja koji dotiču temu kvalitete života, nejednakosti, kulturnih razlika, socijalne isključenosti i drugo.

Studirati danas sociologiju, na Hrvatskom katoličkom sveučilištu, znači stalno pronicati u ova pitanja, tražiti odgovore na njih otvarajući se prema drugim znanstvenim disciplinama, poput filozofije, antropologije, povijesti, psihologije, geografije, demografije, bioznanosti, teologije i drugih. Naš je cilj da studenti postignu zavidna temeljna i posebna znanja iz područja sociologije, ali i da se nauče otvarati prema drugim disciplinama kako bi sveobuhvatno mogli sagledati kompleksne suvremene društvene fenomene i osposobili se da po završetku studija mogu brzo i fleksibilno djelovati u različitim radnim sredinama i različitim interdisciplinarnim timovima. Pri čemu vodimo računa da studiranje ne znači samo sakupljanje specifičnih znanja i vještina, već je sveučilišni život jednako tako i usvajanje određenih,  vrijednosti, kodeksa ponašanja i odnosa prema ljudima i svijetu. Zato je važno stalno podsjećati na njegovanje etičkog potencijala u društvu, kako bi se prevladale neravnoteže i izazovi koje ubrzani napredak nužno donosi.

Obavijesti studentima

Konzultacije

Raspored konzultacija izvođača nastave za zimski semestar akademske godine 2018./2019. možete preuzeti OVDJE.

Satnica

Satnicu HKS-a možete preuzeti OVDJE