VAŽNI DATUMI

15. 5. 2021.

početak prijave izlaganja

15. 9. 2021.

završetak prijave izlaganja

25. 10. 2021.

obavijest o prihvaćanju izlaganja

25. 11. 2021.

program skupa

1. 1. 2022.

početak prijava radova za zbornik

1. 3. 2022.

završetak prijava radova za zbornik

Registracija sudionika

15. 5. 2021. početak prijave izlaganja
SuperWebTricks Loading...