VAŽNI DATUMI

15. 5. 2019.

početak prijave izlaganja

15. 9. 2019.

  5. 10. 2019. 

završetak prijave izlaganja

20. 10. 2019.

obavijest o prihvaćanju izlaganja

1. 11. 2019.

početak prijava radova za zbornik

1. 12. 2019.

program skupa

1. 2. 2020.

završetak prijava radova za zbornik

Bodovanje

Skup je prijavljen Agenciji za odgoj i obrazovanje, koja je dala pozitivno stručno mišljenje i uvrstila ga u Katalog stručnih skupova.

Skup će biti prijavljen sljedećim komorama: Hrvatska psihološka komora, Hrvatska liječnička komora, Hrvatska komora edukacijskih rehabilitatora, Hrvatska komora socijalnih radnika, Hrvatska komora medicinskih sestara, Hrvatska komora fizioterapeuta i drugima prema potrebi.

Više informacija uskoro.

SuperWebTricks Loading...