Kotizacija

 

U cijenu kotizacije uključeni su materijali skupa, osvježenje u stankama, svečana večera, ručak i potvrda o sudjelovanju.

 

 

Rana kotizacija
(do 31. 10. 2017.)

Kasna kotizacija
(od 1. 11. 2017.)

Zaposleni

300 kn

400 kn

Studenti poslijediplomskih studija, vježbenici

200 kn

300 kn

Studenti preddiplomskih i diplomskih studija, umirovljenici, nezaposleni*

100 kn

/

Kotizacija – Svečana večera**

150 kn

 

* Studenti preddiplomskih i diplomskih studija, umirovljenici i nezaposleni mogu besplatno sudjelovati u svim aktivnostima skupa, no svakako se moraju registrirati (Obrazac za registraciju). Ako žele dobiti materijale skupa, trebaju uplatiti 100 kuna najkasnije do 31. 10. 2017. godine (zadnji dan uplate rane kotizacije) te priložiti potvrdu o uplati prilikom registracije.

**Svi sudionici koji su oslobođeni plaćanja kotizacije (studenti preddiplomskih i diplomskih studija, umirovljenici i nezaposleni), a žele sudjelovati na svečanoj večeri, trebaju uplatiti 150 kuna prije početka skupa te priložiti potvrdu o uplati prilikom registracije.

ORGANIZATOR

Odjel za psihologiju
Hrvatskog katoličkog sveučilišta

KONTAKTI

e-mail: psyconf2017@unicath.hr

tel: + 385 (0) 1 370 66 00