Preddiplomski studij sestrinstva

Na preddiplomskome sveučilišnom studiju sestrinstva od studenata se traži stjecanje minimalno 180 ECTS bodova.

Taj dio obrazovanja namijenjen je stjecanju nužnih znanja, kompetencija i vještina u sestrinstvu. Student tijekom studija stječe znanje i vještine o teorijama na kojima se temelji opće sestrinstvo, uključujući dostatno razumijevanje strukture, psiholoških funkcija i ponašanja zdravih i bolesnih osoba te odnosa između zdravstvenog stanja i fizičke i socijalne okoline ljudskog bića. Student stječe znanje iz područja etike sestrinske profesije i općih načela zdravlja i sestrinstva. Stječe i adekvatno kliničko iskustvo, pod nadzorom kvalificiranog osoblja za pružanje njege, islustvo rada u timu te iskustvo rada s članovima ostalih zdravstvenih profesija.


Trajanje studija

Preddiplomski sveučilišni studij traje 6 semestara i završava izradom i obranom završnoga rada.


Akademski naziv

Na završetku preddiplomskoga sveučilišnog studija sestrinstva, obranom završnoga rada, stječe se akademski naziv sveučilišni:
prvostupnik/prvostupnica sestrinstva (baccalaureus/baccalaurea med. techn.).


Uvjeti upisa na studij

Budućim studentima i svim zainteresiranima za preddiplomski studij sestrinstva na Hrvatskome katoličkom sveučilištu preporučamo da prate informacije o upisima na mrežnim stranicama Hrvatskoga katoličkog sveučilišta.


 

quotesign

„Zaista, kažem vam, što god učiniste jednom od ove moje najmanje braće, meni učiniste!””
Mt 25, 35-40