Odjel za sestrinstvo

DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ SESTRINSTVO

Ukratko o studiju!

Akademski naziv: magistar/magistra sestrinstva (mag. med. techn.)

Trajanje studija: 4 semestra

Završetak studija: najmanje 120 ECTS bodova, polaganje svih ispita i obrana diplomskoga rada

U svakom semestru studenti upisuju obvezne i izborne predmete. Predmeti se uglavnom ocjenjuju kroz kontinuiranu provjeru znanja koja se sastoji od seminara, kolokvija, (kliničkih) vježbi i drugih aktivnosti te završnog ispita.

Studijski program diplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo dostupan je na poveznici.

Što ćete naučiti?

Diplomski sveučilišni studij služi usavršavanju kritičkog promišljanja i samostalnosti u radu, ovladavanja istraživačkom metodologijom i vještinama izrade i izlaganja znanstvenog rada i preuzimanja osobne i timske odgovornosti u izvršavanju svakodnevnih i složenih zadataka u stalnim i izvanrednim uvjetima zdravstvene skrbi. Tijekom ovoga studija studenti stječu posebna znanja i vještine u palijativnoj medicini i palijativnoj skrbi. Na završetku ovoga studija studenti stječu socijalne vještine kojima će unaprijediti komunikaciju s radnom okolinom, bolesnicima i njihovim obiteljima, kao i s društvenom zajednicom. 

Što nakon završetka studija?

Studenti će se nakon završetka diplomskog sveučilišnog studija moći zaposliti na svim razinama zdravstvene zaštite (primarne, sekundarne, tercijarne) kao i izvan sustava zdravstvene zaštite u odgojno-obrazovnim ustanovama te drugim ustanovama socijalne skrbi.

 

Saznaj više…

KONZULTACIJE

Raspored konzultacija izvođača nastave za zimski semestar akademske godine 2018./2019. možete preuzeti
OVDJE.

SATNICA

Satnicu HKS-a možete preuzeti OVDJE