Select Page

Odjel za sestrinstvo

Upiši sestrinstvo na Hrvatskom katoličkom sveučilištu!

Oduvijek sanjaš o studiju sestrinstva? Upiši smjer broj 1 sa svojeg popisa želja i postani dio malog dinamičnog Sveučilišta s najmodernijom opremom, sveučilišnim kampusom u centru Zagreba, pristupačnim nastavnicima i malim studentskim grupama.

PREUZMI BROŠURU

Preuzmi brošuru i provjeri:

  • prednosti studija na Hrvatskom katoličkom sveučilištu
  • detaljne informacije o preddiplomskom sveučilišnom studiju Sestrinstvo, uključujući izvedbeni plan, najčešće postavljana pitanja i načine plaćanja
  • informacije o uvjetima upisa za redovite i izvanredne studente

 


Studenti o studiju sestrinstva na HKS-u:

Lovro Ačkar

Lovro Ačkar

Kliničke vježbe sestrinstva na Sveučilištu organizirane su na najbolji mogući način, s najboljim uvjetima u Zagrebu. Raspoređeni smo po skoro svim bolnicama, a radimo pod vodstvom mentora koji su prošli stručno usavršavanje na našem Sveučilištu.

David Mlakić

David Mlakić

Naši profesori su visokoobrazovani utjecajni ljudi u zdravstvu i edukaciji zdravstvenih radnika. Unatoč obavezama, uvijek su pristupačni, dragi i voljni pomoći — bilo savjetima oko našeg mentalnog i fizičkog zdravlja, bilo odgovaranjem na naša pitanja.


Sveučilišni nastavnici o studiju sestrinstva na HKS-u:

Roberto Antolović

prof. dr. sc. Roberto Antolović

HKS je mlado, integrirano i strukturirano interdisciplinarno Sveučilište s velikim potencijalom daljnjeg razvoja u nastavnom i znanstveno-istraživačkom radu. Edukacija studenata je prilagođena njihovim potrebama tako da omogućava studentima boravak u krugu kampusa Sveučilišta, što potencira druženje, blisku suradnju i komunikaciju samih studenata te studenata s njihovim predmetnim nastavnicima i mentorima.

Ana Tikvica Luetić

doc. dr. sc. Ana Tikvica Luetić, dr. med.

Obzirom da imam iskustva rada i na drugim sveučilištima, čini mi se meritornim za istaknuti kako je odnos prema studentima na Hrvatskom katoličkom sveučilištu puno brižniji, uključujući stalnu brigu o duhovnim potrebama studenata. Zbog svega navedenog mogu reći da smo mi na Odjelu za sestrinstvo, ali i na cijelom Sveučilištu, jedna velika profesionalna obitelj čiji je primarni fokus briga o sveobuhvatnoj edukaciji naših studenata.