Preddiplomski studij sestrinstva

Na preddiplomskome sveučilišnom studiju sestrinstva od studenata se traži stjecanje minimalno 180 ECTS bodova.

Taj dio obrazovanja namijenjen je stjecanju nužnih znanja, kompetencija i vještina u sestrinstvu. Student tijekom studija stječe znanje i vještine o teorijama na kojima se temelji opće sestrinstvo, uključujući dostatno razumijevanje strukture, psiholoških funkcija i ponašanja zdravih i bolesnih osoba te odnosa između zdravstvenog stanja i fizičke i socijalne okoline ljudskog bića. Student stječe znanje iz područja etike sestrinske profesije i općih načela zdravlja i sestrinstva. Stječe i adekvatno kliničko iskustvo, pod nadzorom kvalificiranog osoblja za pružanje njege, islustvo rada u timu te iskustvo rada s članovima ostalih zdravstvenih profesija.


Trajanje studija

Preddiplomski sveučilišni studij traje 6 semestara i završava izradom i obranom završnoga rada.


Akademski naziv

Na završetku preddiplomskoga sveučilišnog studija sestrinstva, obranom završnoga rada, stječe se akademski naziv sveučilišni:
prvostupnik/prvostupnica sestrinstva (baccalaureus/baccalaurea med. techn.).


Uvjeti upisa na studij

Budućim studentima i svim zainteresiranima za preddiplomski studij sestrinstva na Hrvatskome katoličkom sveučilištu preporučamo da prate informacije o upisima na mrežnim stranicama Hrvatskoga katoličkog sveučilišta.


Studijski program preddiplomski sveučilišni studij Sestrinstvo


 

quotesign

„Zaista, kažem vam, što god učiniste jednom od ove moje najmanje braće, meni učiniste!””
Mt 25, 35-40