Diplomski studij sestrinstva

Na diplomskome sveučilišnom studiju sestrinstva student stječe najmanje 120 ECTS bodova.

Diplomski sveučilišni studij služi produbljivanju znanja i usavršavanju vještina stečenih tijekom preddiplomskoga studija, dakle, kritičkog promišljanja i samostalnosti u radu, ovladavanja istraživačkom metodologijom i vještinama izrade i izlaganja znanstvenog rada i preuzimanja osobne i timske odgovornosti u izvršavanju svakodnevnih i složenih zadataka u stalnim i izvanrednim uvjetima zdravstvene skrbi. Tijekom ovoga studija studenti stječu posebna znanja i vještine u palijativnoj medicini i palijativnoj skrbi. Na završetku ovoga studija studenti stječu socijalne vještine kojima će unaprijediti komunikaciju s radnom okolinom, bolesnicima i njihovim obiteljima, kao i s društvenom zajednicom.


Trajanje studija

Diplomski sveučilišni studij traje 4 semestra i završava izradom i obranom diplomskoga rada.


Akademski naziv

Završetkom diplomskoga sveučilišnog studija i obranom diplomskoga rada stječe se akademski naziv:
magistar/magistrica sestrinstva (mag. med. techn.).

Uz diplomu, studentu se izdaje i dopunska isprava o studiju (dodatak diplomi).


Uvjeti upisa na studij

Budućim studentima i svim zainteresiranima za diplomski studij sestrinstva na Hrvatskome katoličkom sveučilištu preporučamo da prate informacije o upisima na mrežnim stranicama Hrvatskoga katoličkog sveučilišta.


Studijski program diplomskog sveučilišnog studija Sestrinstvo


 

Bio sam gladan i dali ste mi jesti, bio sam gol i odjenuli ste me, bio sam bolestan, a vi ste se pobrinuli za mene, bio sam beskućnik i primili ste me u kuću…
Mt 25, 35-37