RJEŠENJE O PRIJMU

Na temelju članaka 45., 47. i 52. Zakona o državnim službenicima, članka 55. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta, članka 24., st. 3. Pravilnika o ustroju i o radu – pročišćeni tekst, Odluke, KLASA: 602-04/17-04/03, URBROJ: 498-05-17-142, o prijmu na slobodna radna mjesta izvan nastave, Odluke, KLASA: 602-04/17-04/03, URBROJ: 498-05-17-170, o izmjenama i dopunama Odluke, KLASA: 602-04/17-04/03, URBROJ: 498-05-17-142 od 14. studenoga 2017. godine i objavljenog Natječaja te Izvješća imenovane Komisije, rektor prof. dr. sc. Željko Tanjić donosi

 

 

RJEŠENJE O PRIJMU

 

Mirta Pavić, mag. croat. et mag. educ. croat., izabire se na radno mjesto I. vrste stručni suradnik u Uredu rektora, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci, s pripadajućim koeficijentom složenosti poslova 1,115.

 

Obrazloženje

Hrvatsko katoličko sveučilište raspisalo je Natječaj za zasnivanje radnog odnosa za radno mjesto stručni suradnik u Uredu rektora, na neodređeno vrijeme s punim radnim vremenom uz probni rad od 6 mjeseci – 1 izvršitelj, objavljen u Narodnim novinama broj 110/2017 od 15. studenoga 2017. godine. Nakon provedenog natječajnog postupka Komisija je dostavila Izvješće čelniku Sveučilišta slijedom čega je odlučeno kao u izreci Rješenja.