Preddiplomski studij psihologije

Na preddiplomskom sveučilišnom studiju psihologije od studenta se traži stjecanje minimalno 180 ECTS bodova.

Ovaj dio obrazovanja usmjeren je prije svega na orijentaciju studenata u različitim područjima psihologije, proučavanje pojedinih sadržaja iz znanstvenih disciplina bliskih psihologiji te je namijenjen ponajprije stjecanju nužnih znanja, vještina i kompetencija potrebnih za diplomski studij psihologije. Studenti koji na ovoj razini završe svoje obrazovanje osposobljeni su za poslove u kojima se traži primjena temeljnih istraživačkih metoda, tehnika prikupljanja i statističke analize podataka, osmišljavanje i provođenje jednostavnijih istraživanja i projekata, prezentiranje stručnih sadržaja i slično. Završetak obrazovanja na ovoj razini ne omogućuje obavljanje bilo kakve psihološke prakse niti pruža potrebne nužne kompetencije za njeno obavljanje.


Akademski naziv
Završetkom preddiplomskog studija stječe se akademski naziv
prvostupnik/prvostupnica struke (baccalaureus/baccalaurea).


Trajanje studija:  6 semestara


Uvjeti upisa na studij

Buduće studente i sve zainteresirane za studij psihologije na Hrvatskom katoličkom sveučilištu preporučamo da prate informacije o upisima  na mrežnim stranicama Hrvatskog katoličkog sveučilišta i na portalu Postani student.


Uvjeti upisa u višu godinu studija i ponavljanje godine

Uvjeti upisa u višu godinu studija sukladni su članku 77. Pravilnika o studijima i studiranju, a uvjeti ponavljanja godine sukladni su članku 78. istog Pravilnika.


Studijski program preddiplomskog sveučilišnog studija Psihologija

Obavijesti studentima

Konzultacije

Raspored konzultacija izvođača nastave za zimski semestar akademske godine 2018./2019. možete preuzeti OVDJE.

Satnica

Satnicu HKS-a možete preuzeti OVDJE