Diplomski studij psihologije

Na diplomskom sveučilišnom studiju psihologije od studenta se traži stjecanje minimalno 120 ECTS bodova.

Diplomski studij psihologije omogućuje stjecanje potrebnih profesionalnih znanja i vještina nužnih za obavljanje psihološke prakse. Studenti u programu diplomskog studija stječu teorijska i metodološka znanja te profesionalne i specifične vještine koje su sastavni dio suvremene profesionalne izobrazbe psihologa, a opisane su i u Europskoj diplomi iz psihologije. Studijski program sastoji se od obveznih predmeta koje trebaju uspješno položiti svi studenti te od izbornih predmeta iz različitih grana psihologije, grupiranih u pojedine tematski sličnije predmetne cjeline (module).


Trajanje studija: 4 semestra


Akademski naziv:

Završetkom diplomskog sveučilišnog studija stječe se akademski naziv magistar/magistra (mag.) psihologije. 


Studijski program diplomskog sveučilišnog studija Psihologija

 

Obavijesti studentima

Konzultacije

Raspored konzultacija izvođača nastave za zimski semestar akademske godine 2018./2019. možete preuzeti OVDJE.

Satnica

Satnicu HKS-a možete preuzeti OVDJE