Preddiplomski studij povijesti

Program sveučilišne izobrazbe podijeljen je u dva temeljna ciklusa (sustav 3+2):

  • preddiplomski sveučilišni studij (bakalaureatski ili prvostupanjski) u trajanju od tri (3) godine
  • sveučilišni diplomski studij u trajanju od dvije (2) godine.

U preddiplomskom sveučilišnom studiju od studenata se traži stjecanje minimalno 180 ECTS bodova (30 ECTS po semestru).

Taj dio obrazovanja namijenjen je ponajprije stjecanju nužnih znanja, kompetencija i vještina.
Također služi kao uvod u različita područja povijesti (stari vijek, srednji vijek, novi vijek, suvremeno doba), ali i mogućnost širenja intelektualnih i teorijskih okvira putem izbornih predmeta drugih disciplina.

Cilj preddiplomskog sveučilišnog studija povijesti uopće jest razvijanje kritičkog promišljanja i samostalnosti u radu te ovladavanje istraživačkom metodologijom i vještinama izradbe i izlaganja znanstvenog rada.

 

Akademski naziv

Završetkom preddiplomskog studija stječe se akademski naziv sveučilišni prvostupnik/prvostupnica struke (baccalaureus/baccalaurea) povijesti.

 

Trajanje studija

6 semestara

 

Uvjeti upisa na studij

Buduće studente i sve zainteresirane za studij povijesti na Hrvatskom katoličkom sveučilištu preporučamo da prate informacije o upisima  na mrežnim stranicama Hrvatskog katoličkog sveučilišta i na portalu Postani student.

 

Uvjeti upisa u višu godinu studija i ponavljanje godine

Uvjeti upisa u višu godinu studija sukladni su članku 77. Pravilnika o studijima i studiranju, a uvjeti ponavljanja godine sukladni su članku 78. istog Pravilnika.

Ostale informacije o studiju

Obavijesti studentima

Konzultacije

Raspored konzultacija izvođača nastave za zimski semestar akademske godine 2018./2019. možete preuzeti OVDJE.

Satnica

Satnicu HKS-a možete preuzeti OVDJE