Hrvatsko katoličko sveučilište u akademskoj godini 2021./2022. započet će s izvođenjem Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Medicina.

Studij medicine na Medicinskom fakultetu Hrvatskog katoličkog sveučilišta izvodi se sukladno Dopusnici Ministarstva znanosti i visokog obrazovanja Republike Hrvatske za izvođenje studijskog programa Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Medicina izdanoj 12. lipnja 2020. godine.

Katolička sveučilišta diljem svijeta poznata su i po svojim studijima medicine. Po uzoru na najsuvremenije koncepcije sličnih studija u Europi i svijetu nastao je i studij Medicinskog fakulteta Hrvatskog katoličkog sveučilišta. Ovaj studij nastoji u Hrvatsku uvesti inovativan sustav suvremene medicinske izobrazbe koja ustraje na razvijanju humanističkih aspekata medicine, skrbi usredotočenoj na bolesnike te društvenoj odgovornosti i ranom uvođenju studenata u kliničku nastavu.

Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina traje šest godina. Studenti tijekom studija ostvaruju ukupno 360 ECTS bodova, a nakon završetka studija stječu akademski naziv doktor odnosno doktorica medicine.

U prvu godinu planira se upisati do 43 studenta, od čega je upisna kvota za državljane Europske unije 40 studenata. Jedno je upisno mjesto predviđeno za strane državljane, potom za pristupnike s pravom prednosti te za Hrvate izvan Republike Hrvatske.

Administrativni trošak prijave upisa za Integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij Medicina iznosi 250 kuna. Pristupnici koji su ostvarili pravo upisa od 1. do 40. upisnog mjesta obavezno podmiruju troškove upisa od 300 kuna po godini studija te troškove djelomične participacije u troškovima studiranja od 38.000 kn po godini studija.

Za upis na studij medicine razrađeni su opći i dodatni uvjeti upisa, detaljno opisani na mrežnim stranicama Sveučilišta. Pristupnici će na državnoj maturi trebati položiti u obveznom dijelu predmete Hrvatski jezik, Matematiku i strani jezik na A razini, te u izbornome dijelu predmete Kemija, Fizika i Biologija. Za uspješan upis potrebno je proći i pristupni intervju na kojem će se vrednovati motiviranost za studij i dodatna postignuća. Sve informacije o upisu na studij medicine dostupne su na mrežnim stranicama Sveučilišta kao i na platformi Postani student.

Osim na Kampusu Hrvatskog katoličkog sveučilišta velik dio nastave studija medicine izvodit će se u zdravstvenim ustanovama. Za potrebe izvođenja nastave Hrvatsko katoličko sveučilište potpisalo je niz sporazuma ili ugovora o suradnji s kliničkim ustanovama u Zagrebu, općim bolnicama u Karlovcu, Koprivnici, Bjelovaru, Gospiću, Varaždinu, Sisku, Šibeniku, Čakovcu i Požegi, sa specijalnim bolnicama u Zagrebu i Strmcu, kao i s drugim zdravstvenim ustanovama i privatnim znanstvenim institucijama. Detaljan popis objavljen je na mrežnim stranicama Medicinskog fakulteta Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

prof. dr. sc. Dalibor Karlović

prof. dr. sc. Dalibor Karlović

Na prvoj sjednici Fakultetskog vijeća Medicinskog fakulteta Hrvatskog katoličkog sveučilišta održanoj u  srijedu 20. travnja 2021. za dekana je izabran prof. dr. sc. Dalibor Karlović, redoviti profesor Hrvatskog katoličkog sveučilišta i predstojnik Klinike za psihijatriju Kliničkog bolničkog centra Sestre milosrdnice.

Iako će ova godina biti prva godina izvođenja Integriranog preddiplomskog i diplomskog sveučilišnog studija Medicina na Hrvatskom katoličkom sveučilištu, samo je Sveučilište od svog osnivanja 2006. znatno naraslo, u svim se aspektima razvilo te danas okuplja niz sastavnica koje oslikavaju ideju koja stoji iza samog Sveučilišta. Na tim temeljima i iskustvu i jest razvijen studij medicine, što uz inovativnost jamči i uspješnost. Hrvatsko katoličko sveučilište i studij medicine mjesto je na kojem ćete osim akademskog puta stjecanja stručnih kompetencija dobiti zajednicu na koju se uvijek možete osloniti, a koja njeguje pozitivno ozračje za napredovanje ne samo kao studenta već kao cjelovite osobe. Na HKS-u nikad nećete biti samo broj, već jedinstveni i unicathni“, poručio je maturantima prof. dr. sc. Dalibor Karlović, obnašatelj dužnosti dekana Medicinskog fakulteta Hrvatskog katoličkog sveučilišta.

 

Hrvatsko katoličko sveučilište