HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE
srpanj 2015.

Popis članova odbora, povjerenstava i ovlaštenja

Etičko povjerenstvo

 1. prof. dr. sc. Jerko Valković – predstavnik Odjela za komunikologiju,
 2. prof. dr. sc. Tomislav Anić – predstavnik Odjela za povijest,
 3. doc. dr. sc. Mia Šetić – predstavnica Odjela za psihologiju,
 4. izv. prof. dr. sc. Zvonimir Koporc – predstavnik Odjela za sestrinstvo,
 5. dr. sc. Miriam Mary Brgles, predstavnica Odjela za sociologiju,
 6. dr. sc. Anto Čartolovni – predstavnik Katedre za teologiju,
 7. izv. prof. dr. sc. Marica Miletić Medved, Odjel za sestrinstvo
 8. dr. sc. Odilon Singbo, sveučilišni kapelan
 9. Mirela Lončar, studentica II. godine diplomskog studija povijesti
 10.  

Odbor za osiguranje kvalitete

 • prorektorica za nastavu izv. prof. dr. sc. Ines Sabotič
 • prorektor za znanost prof. dr. sc. Hrvoje Štefančić
 • prof. dr. sc. Roberto Antolović
 • doc. dr. sc. Marija Šakić Velić
 • studentica Matea Vidulić

Odbor za izdavačku djelatnost

 •  prof. dr. sc. Emilio Marin, prorektor za međunarodnu suradnju, predsjednik Odbora
 • mr. sc. Tomislav Murati
 • Suzana Obrovac Lipar, prof., Voditeljica Ureda za odnose s javnošću
 • izv. prof. dr. sc. Ivica Miškulin

Odbor za studije

 • prof. dr. sc. Gordan Črpić, prorektor za organizaciju i poslovanje
 • izv. prof. dr. sc. Ines Sabotič, prorektorica za nastavu
 • prof. dr. sc. Mladen Stanec
 • prof. dr. sc. Jerko Valković
 • izv. prof. dr. sc. Jasminka Štefulj

Odbor za znanost

 • prof. dr. sc. Hrvoje Štefančić
 • prof. dr. sc. Livia Puljak
 • izv. prof. dr. sc. Roko Mišetić
 • izv. prof. dr. sc. Tomislav Domazet Lošo
 • doc. dr. sc. Marijana Kompes

Knjižnični odbor

 • prof. dr. sc. Hrvoje Štefančić, prorektor za znanost;
 • izv. prof. dr. sc. Marta Čivljak, pročelnica Odjela za sestrinstvo; 
 • doc. dr. sc. Ljiljana Pačić – Turk, pročelnica Odjela za psihologiju;
 • prof. dr. sc. Jerko Valković, pročelnik Odjela za komunikologiju;
 • izv. prof. dr. sc. Roko Mišetić, pročelnik Odjela za sociologiju;
 • izv. prof. dr. sc. Mario Kevo, pročelnik Odjela za povijest;
 • mr. sc. Tomislav Murati, voditelj Sveučilišne knjižnice                       

Povjerenstvo za znanstvene skupove

 1. doc. dr. sc. Mario Bara
 2. doc. dr. sc. Maja Jazvinšćak Jembrek
 3. izv. prof. dr. sc. Ivan Majnarić

Stegovno povjerenstvo za studente

 1. prof. dr. sc. Dalibor Karlović
  – doc. dr. sc. Mario Bara
 2. doc. dr. sc. Luka Šešo
  – izv. prof. dr. sc. Ivan Majnarić
 3. Matea Škomrlj, studentica
  – Iva Soldo, studentica

Povjerenstvo Sveučilišta za ECTS

 1. prof. dr. sc. Hrvoje Kekez, Sveučilišni ECTS koordinator i predsjednik Povjerenstva
 2. prof. dr. sc. Ivan Majnarić, ECTS koordinator Odjela za povijest
 3. dr. sc. Mario Bara, ECTS koordinator Odjela za sociologiju
 4. dr. sc. Ivana Vrselja, ECTS koordinator Odjela za psihologiju
 5. prof. dr. sc. Jasna Ćurković Nimac , ECTS koordinator Odjela za komunikologiju
 6. prof. dr. sc. Marica Miletić Medved, ECTS koordinator Odjela za sestrinstvo

Studentski zbor

 1. Hrvoje Barić, predsjednik Studentskog zbora
 2. Matija Vinković, potpredsjednik Studentskog zbora
 3. Lucija Josipa Hercezi, administracija