HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE
srpanj 2015.

Popis članova odbora, povjerenstava i ovlaštenja

Etičko povjerenstvo

 1. izv. prof. dr. sc. Jerko Valković, predstavnik Odjela za komunikologiju
 2. izv. prof. dr. sc. Tomislav Anić, predstavnik Odjela za povijest
 3. doc. dr. sc. Mia Šetić, predstavnica Odjela za psihologiju
 4. izv. prof. dr. sc. Zvonimir Koporc, predstavnik Odjela za sestrinstvo
 5. dr. sc. Lucija Mihaljević, predstavnica Odjela za sociologiju
 6. dr. sc. Anto Čartolovni, predstavnik Katedre za teologiju
 7. Karla Marijanović, studentica II. godine diplomskog studija psihologije – predstavnica studenata
 8. izv. prof. dr. sc. Marica Miletić Medved
 9. vlč. Odilon Singbo, sveučilišni kapelan

Odbor za osiguranje kvalitete

 • prorektorica za nastavu izv. prof. dr. sc. Ines Sabotič
 • prorektor za znanost prof. dr. sc. Hrvoje Štefančić
 • prof. dr. sc. Roberto Antolović
 • doc. dr. sc. Marija Šakić Velić
 • studentica Matea Vidulić

Odbor za izdavačku djelatnost

 • prorektor za međunarodnu suradnju prof. dr. sc. Emilio Marin
 • izv. prof. dr. sc. Ivica Miškulin
 • doc. dr. sc. Dario Sambunjak
 • mr. sc. Tomislav Murati
 • Suzana Obrovac Lipar, prof.

Odbor za studije

 • prof. dr. sc. Gordan Črpić, prorektor za organizaciju i poslovanje
 • izv. prof. dr. sc. Ines Sabotič, prorektorica za nastavu
 • prof. dr. sc. Mladen Stanec
 • izv. prof. dr. sc. Jerko Valković
 • izv. prof. dr. sc. Jasminka Štefulj

Odbor za znanost

 • prof. dr. sc. Hrvoje Štefančić
 • prof. dr. sc. Dubravko Habek
 • izv. prof. dr. sc. Roko Mišetić
 • izv. prof. dr. sc. Tomislav Domazet Lošo
 • doc. dr. sc. Siniša Bilić Dujmušić

Knjižnični odbor

 • prorektor za znanost prof. dr. sc. Hrvoje Štefančić
 • nadstojnik (voditelj) Sveučilišne knjižnice mr. sc. Tomislav Murati
 • pročelnici sveučilišnih odjela
  • izv. prof. dr. sc. Mario Kevo, Odjel za povijest
  • doc. dr. sc. Ljiljana Pačić-Turk, Odjel za psihologiju
  • izv. prof. dr. sc. Roko Mišetić, Odjel za sociologiju
  • izv. prof. dr. sc. Jerko Valković, Odjel za komunikologiju
  • doc. dr. sc. Marta Čivljak, Odjel za sestrinstvo

Povjerenstvo za znanstvene skupove

 1. doc. dr. sc. Mario Bara
 2. doc. dr. sc. Maja Jazvinšćak Jembrek
 3. izv. prof. dr. sc. Ivan Majnarić

Stegovno povjerenstvo za studente

 1. prof. dr. sc. Dalibor Karlović
  – doc. dr. sc. Mario Bara
 2. doc. dr. sc. Luka Šešo
  – izv. prof. dr. sc. Ivan Majnarić
 3. Matea Škomrlj, studentica
  – Iva Soldo, studentica

Povjerenstvo Sveučilišta za ECTS

1)            izv. prof. dr. sc. Hrvoje Kekez, Sveučilišni ECTS koordinator

2)            izv. prof. dr. sc. Ivan Majnarić, ECTS koordinator Odjela za povijest

3)            doc. dr. sc. Marija Šakić Velić, ECTS koordinatorica Odjela za psihologiju

4)            doc. dr. sc. Filip Galović, ECTS koordinator Odjela za sociologiju

5)            izv. prof. dr. sc. Jasna Ćurković Nimac, ECTS koordinatorica Odjela za komunikologiju

6)            izv. prof. dr. sc. Marica Miletić-Medved, ECTS koordinatorica Odjela za sestrinstvo

Studentski zbor

 

Novosti i obavijesti

Najave događanja