HRVATSKO KATOLIČKO SVEUČILIŠTE
Ilica 242
10000 Zagreb

Zagreb, 18. studenoga 2019. godine

Na temelju članka 93. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju (Narodne novine, broj 123/03, 198/03, 105/04, 174/04, 02/07, 46/07, 45/09, 63/11, 94/13, 139/13, 101/14, 60/15, 131/17), članka 79. Statuta Hrvatskog katoličkog sveučilišta – pročišćeni tekst, članka 23. Pravilnika o izboru u znanstveno-nastavna, umjetničko-nastavna, nastavna, suradnička i stručna zvanja i odgovarajuća radna mjesta – pročišćeni tekst, članka 3. Odluke Rektorskog zbora o obliku i načinu provedbe nastupnog predavanja za izbor u znanstveno -nastavna zvanja, umjetničko-nastavna i nastavna zvanja, prijedloga predsjednika Povjerenstva za provođenje natječajnog postupka i Odluke Rektora Hrvatsko katoličko sveučilište izdaje sljedeću

O B A V I J E S T

I. dr. sc. Ivana Brstilo Lovrić, pristupnica Natječaja za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docent i na radno mjesto docenta održat će

NASTUPNO PREDAVANJE

dana 27. studenoga 2019. godine (srijeda) u vremenu od 9:30 sati do 10:15 sati u dvorani „Blaženi Alojzije kard. Stepinac“ na Hrvatskom katoličkom sveučilištu, Ilica 242, Zagreb, , kao pristupnica na natječaj za izbor jednog nastavnika u znanstveno-nastavno zvanje docent i na radno mjesto docenta u znanstvenom području društvenih znanosti, znanstveno polje sociologija, s temom:

INTERNET POTROŠNJA STUDENATA U HRVATSKOJ: SOCIOLOŠKA PERSPEKTIVA

II. Nastupno predavanje održat će se pred Stručnim povjerenstvom, nastavnicima i studentima Hrvatskog katoličkog sveučilišta te pred drugim zainteresiranim osobama.

III. Nakon održanog nastupnog predavanja održat će se rasprava u kojoj slušatelji mogu pristupniku postavljati pitanja u vezi s temom predavanja.

Pozivaju se svi zainteresirani da u što većem broju budu nazočni nastupnom predavanju pristupnika.

TAJNIK SVEUČILIŠTA

dr. sc. Hrvoje Meštrić