Vjera Brković, prof. pred., s Odjela za povijest o aktualnoj temi kurikuluma