Strategija razvoja Hrvatskog katoličkog sveučilišta u razdoblju do 2020. godine usvojena je 2014. godine u kojoj su naznačene su misije i vizije Sveučilišta.

Misija Hrvatskog katoličkog sveučilišta

Misija Hrvatskog katoličkog sveučilišta kontinuirana je potraga za istinom kroz istraživanja, te očuvanje i prenošenje znanja za dobrobit društva, pri čemu osobitu pozornost posvećujemo odgoju cjelovite osobe u katoličkoj tradiciji i duhovnosti na temelju Apostolske konstitucije o katoličkim sveučilištima Ex corde Ecclesiae. Prema aktima Sveučilišta, zadaća Sveučilišta je provođenje visokoškolske i znanstvene djelatnosti uz razvijanje nastavnog, znanstvenog, istraživačkog i stručnog rada te obavljanje odgovarajućih popratnih radova. Sveučilište povezivanjem znanstvenog istraživanja, umjetničkog stvaralaštva i izvođenja studijskih programa, razvija znanost, umjetnost i struku, priprema studente za obavljanje profesionalnih djelatnosti na temelju znanstvenih spoznaja i metoda kao i umjetničkih vrijednosti, stvara visokoobrazovni, znanstveni i umjetnički pomladak, sudjeluje u ostvarivanju društvenih interesa studenata te promiče međunarodnu suradnju u visokom obrazovanju i u znanstvenoj i umjetničkoj djelatnosti.

Prema Statutu, djelovanje Hrvatskog katoličkog sveučilišta temelji se na: načelima katoličkog nauka s visokim i posebnim zahtjevima slobode i odgovornosti; vrednovanju, čuvanju, promicanju i zaštiti hrvatske tradicije i nacionalne baštine te cjelokupne kulture; akademskoj autonomiji, akademskim slobodama i ovlastima Sveučilišta;  javnosti rada; nedjeljivosti sveučilišnog nastavnog, znanstveno-nastavnog rada i znanstvenog istraživanja, odnosno umjetničkog stvaralaštva; uzajamnosti i partnerstvu pripadnika akademske zajednice; etičnosti svih članova akademske zajednice; usklađivanju s europskim sustavom visokog obrazovanja; poštivanju i afirmaciji ljudskih prava u skladu s naučavanjem Crkve; promicanju razumijevanja katoličke vjere te katoličke i hrvatske kulture i misli; jedinstvu stručnog i obrazovnog rada u svrhu osposobljavanja za specifična stručna znanja i vještine; konceptu cjeloživotnog obrazovanja; povezanosti s predtercijarnim obrazovanjem; interakciji s društvenom zajednicom i obvezi razvoja društvene odgovornost studenata i drugih članova akademske i znanstvene zajednice; međunarodnim mjerilima kvalitete i zaštiti intelektualnog vlasništva.

Vizija Hrvatskog katoličkog sveučilišta

Vizija koja je navedena u Strategiji razvoja Sveučilišta je sljedeća: U godini 2020. Sveučilište stoji na čvrstim temeljima u poljima ključnih potpornih elementa: organizacijska shema Sveučilišta posložena je i provjerena; kampus Sveučilišta je obnovljen, opremljen, uređen i u bitnim elementima nadograđen te stavljen u funkciju rasta i razvoja integriranog Sveučilišta; sredstva za rast Sveučilišta efikasno su utrošena, a model održivog poslovanja u potpunosti implementiran; Sveučilište je privuklo izvrsne ljude u svim područjima svog djelovanja, od studenata, nastavnika, znanstvenika i umjetnika do administrativnog i drugog osoblja; uspostavljen je spektar kvalitetnih preddiplomskih, diplomskih i doktorskih studijskih programa; razvijena je istraživačka i stručna izvrsnost u različitim poljima znanosti i umjetnosti; uspostavljeni su raznoliki kanali suradnje sa zajednicom izvan kampusa i cijelim društvom; Sveučilište je prepoznatljivo na nacionalnoj i internacionalnoj razini; na Sveučilište rado dolaze svi njegovi dionici, s pažnjom pridonose njegovu rastu i razvoju te se međusobno duhovno i intelektualno obogaćuju.

Vrijednosti Hrvatskog katoličkog sveučilišta

Težimo uravnotežiti našu misiju s našim vrijednostima koje nas stalno usmjeravaju prema našem cilju:

Razvoj cjelovite osobe – na temelju katoličke baštine, odgoja, studija i znanja želimo odgojiti osobnosti koje su spremne odgovorno djelovati u društvu i Crkvi.
Katolički identitet – smatramo da katolički identitet nije prepreka, nego obogaćenje i usmjeravanje znanstvenog, istraživačkog i sveučilišnog rada prema širim obzorjima istine.
Integritet – ono što kažemo, to radimo. Naše riječi i naša djela odraz su pouzdanosti, poštenja i istine za koju se zalažemo.
Postignuća – očekujemo izvrsnost svakog pojedinca i cjelokupne sveučilišne zajednice u postizanju zadanih ciljeva.
Ulaganja – spremni smo neprestano ulagati u Sveučilište kako bismo mogli pružiti što bolju priliku mladim ljudima da ostvare svoje životne težnje.
Razboritost – znanje i mudrost, sloboda i istina, ljubav i razum.