Odjel za komunikologiju

Diplomski sveučilišni studij Komunikologija

Ukratko o studiju!

Akademski naziv: magistar/magistra komunikologije (mag. comm.)

Trajanje studija: 4 semestra

Završetak studija: najmanje 120 ECTS bodova, polaganje svih ispita i obrana diplomskoga rada

Uz zajedničke temeljne predmete, studenti će proučavati pojedine skupine predmeta kako bi na taj način detaljnije i iscrpnije stekli znanja, razvili potrebne kompetencije i vještine na području novinarstva i odnosa s javnošću. Upravo zato student bira jedno od dva ponuđena usmjerenja: Interkulturalna komunikacija i novinarstvo ili  Znanstveno istraživanje medija i odnosi s javnošću. Nakon II. semestra studenti će imati priliku, kroz konkretnu suradnju i rad u medijskim ustanovama ili odgovarajućim institucijama, i na praktični način upoznati se s konkretnim zahtjevima svoje profesije.

U svakom semestru student upisuje  obvezne i izborne predmeta (najmanje 30 ECTS bodova). U pravilu se predmeti ocjenjuju tijekom semestra kroz kontinuiranu provjeru znanja (kolokviji, testovi…) te kroz razne nastavne aktivnosti na predavanjima, seminarima i vježbama (70% konačne ocjene) te završnog ispita (30% konačne ocjene).

Studijski program diplomskog sveučilišnog studija Komunikologija dostupan je na poveznici.

 Što ćete naučiti?

Diplomski sveučilišni studij komunikologije omogućava stjecanje vještina i profesionalnih znanja koja su potrebna za efikasno komuniciranje na različitim područjima, kao i za daljnje znanstveno usavršavanje. Naime, uspješno komuniciranje u današnjem globaliziranom svijetu pretpostavlja poznavanje različitih kultura, društvenih i komunikacijskih procesa, novih medijskih sustava, ali i kompetentnost u provođenju znanstvenih istraživanja da bi, polazeći od dobivenih rezultata, mogli upravljati komunikacijama odnosno radom u odnosu s javnošću na različitim područjima.

 Što nakon završetka studija?

Studenti će nakon završetka diplomskog sveučilišnog studija biti osposobljeni za osmišljavanje medijskih programa i projekata te za rad u novinarstvu (tiskano i agencijsko novinarstvo, radijsko novinarstvo, televizijsko novinarstvo, on-line novinarstvo i dr.) i odnosima s javnošću i sl.

Završetkom diplomskog sveučilišnog studija stječu se uvjeti za upis na poslijediplomski sveučilišni (doktorski) studij.

Saznaj više…

KONZULTACIJE

Raspored konzultacija izvođača nastave za zimski semestar akademske godine 2018./2019. možete preuzeti
OVDJE.

SATNICA

Satnicu HKS-a možete preuzeti OVDJE