Preddiplomski studij komunikologije

U preddiplomskom studiju od studenta se traži stjecanje minimalno 180 ECTS bodova.

Za vrijeme preddiplomskog studija studenti će biti upoznati s različitim područjima koje proučava znanstvena grana komunikologije, od interpersonalne komunikacije do komunikacije putem masovnih medija i novih medija, i to na teoretskoj i praktičnoj razini, te će proučavati sadržaje iz komunikologiji bliskih znanstvenih disciplina. Osim toga, studentima se nudi mogućnost upisivanja niza izbornih kolegija koji nisu vezani uz samu disciplinu komunikologije čime mogu unaprijediti i obogatiti vlastite intelektualne i teorijske okvire.

Preddiplomski studij komunikologije namijenjen je stjecanju temeljnih znanja, kompetencija i vještina potrebnih za diplomski studij komunikologije.

Ako studenti odluče na ovoj razini završiti svoje obrazovanje, osposobljeni su za poslove i radne zadatke u kojima se, među ostalim, traže znanja i vještine kao što su:

  • metodološka istraživačka znanja temeljne razine;
  • sposobnost osmišljavanja jednostavnijih medijskih programa i projekata;
  • vještine razumijevanja stručne literature;
  • sposobnost pisanja stručnih istraživačkih izvještaja;
  • vještine obavljanja osnovnih zadaća u novinarstvu (tiskano i agencijsko novinarstvo, radijsko novinarstvo, televizijsko novinarstvo, on-line novinarstvo i dr.) i odnosima s javnošću i sl.

Akademski naziv koji se stječe završetkom studija:
Završetkom preddiplomskog sveučilišnog studija komunikologije stječe se akademski naziv sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) komunikologije (univ. bacc. comm.).


Trajanje studija:  6 semestara


Uvjeti upisa na studij
Odluka o uvjetima za upis redovitih studenata u 1. godinu preddiplomskih jednopredmetnih sveučilišnih studija povijesti, psihologije sociologije i komunikologije Hrvatskog katoličkog sveučilišta u akademskoj godini 2015./2016.


Uvjeti upisa u višu godinu studija i ponavljanje godine
Uvjeti upisa u višu godinu studija sukladni su Članku 63. i članku 65. Pravilnika o studijima i studiranju, a uvjeti ponavljanja godine sukladni su članku 66. istog Pravilnika.


Sveučilišnim preddiplomskim studijskim programom komunikologije propisani su i dodatni uvjeti za upis u višu godinu studija. Student preddiplomskog studija komunikologije može upisati II. godinu studija ako je do vremena upisa u II. godinu studija stekao najmanje 50 ECTS bodova s prve godine i položio predmete:

  • Uvod u komunikologiju
  • Uvod u novinarstvo
  • Uvod u odnose s javnošću

Student preddiplomskog studija komunikolgije može upisati III. godinu studija ako je do vremena upisa u III. godinu studija s prve dvije godine studija stekao najmanje 100 ECTS bodova i položio predmete:

  • Osnove statistike
  • Teorije medija

Studijski program preddiplomskog sveučilišnog studija Komunikologija nalazi se na linku. 

Obavijesti studentima

Konzultacije

Raspored konzultacija izvođača nastave za zimski semestar akademske godine 2016./2017. možete preuzeti OVDJE.

Satnica

Satnicu HKS-a možete preuzeti OVDJE