Diplomski sveučilišni studij Komunikologija

Diplomski studij komunikologije omogućava stjecanje vještina i profesionalnih znanja koja su potrebna za efikasno komuniciranje na različitim područjima kao i za daljnje znanstveno usavršavanje. Da bi uspješno svladali ovaj dio profesionalnog osposobljavanja tijekom diplomskog studija potrebno je steći minimalno 120 ECTS bodova. Polazeći od aktualnog društvenog konteksta i novijih trendova u promišljanju obrazovanja današnjih komunikatora odnosno medijskih djelatnika na diplomskom studiju komunikologije studentima su ponuđena dva usmjerenja: Interkulturalna komunikacija i novinarstvo te Znanstveno istraživanje medija i odnosi s javnošću. Naime, uspješno komuniciranje u današnjem globaliziranom svijetu pretpostavlja poznavanje različitih kultura, društvenih i komunikacijskih procesa, novih medijskih sustava ali i kompetentnost u provođenju znanstvenih istraživanja da bi, polazeći od dobivenih rezultata, mogli upravljati komunikacijama odnosno radom u odnosu s javnošću na različitim područjima.


Akademski naziv koji se stječe završetkom studija:

Završetkom diplomskoga sveučilišnog studija stječe se akademski naziv magistar/magistrica komunikologije (mag. comm.).
Uz diplomu studentu se izdaje i dopunska isprava o studiju (dodatak diplomi).


Trajanje studija:  4 semestara


Studijski program diplomskog sveučilišnog studija Komunikologija nalazi se na linku.

Obavijesti studentima

Konzultacije

Raspored konzultacija izvođača nastave za zimski semestar akademske godine 2016./2017. možete preuzeti OVDJE.

Satnica

Satnicu HKS-a možete preuzeti OVDJE