Katedra za teologiju

Sveučilišni nastavnici

Klikom na ime otvorite pregled kontakt podataka.
prof. dr. sc.  Željko Tanjić, rektor
 

Telefon:   +385 1 3706 624

Email:   rektorat@unicath.hr

CV:    HR  / EN

Termin konzultacija:   Po dogovoru; uz prethodnu najavu e-mailom

Soba:   018

doc. dr. sc. Marijana Kompes
 

Telefon:   +385 1 3706 620

Email:   marijana.kompes@unicath.hr

CV:    HR  / EN

Termin konzultacija:   Ponedjeljak, 13:30-14:30

Soba:   304

doc. dr. sc. Zoran Turza
 

Telefon:   +385 1 3706 628

Email:   zoran.turza@unicath.hr

CV:    HR  / EN

Termin konzultacija:   Srijeda, 9:00-10:00

Soba:   306F

dr. sc. Marija Sertić
 

Email:   marija.sertic@unicath.hr

CV:    HR  / EN

Termin konzultacija:   

Soba:   

dr. sc. Josip Markotić,
poslijedoktorand
 

Telefon:   +385 1 3706 628

Email:   josip.markotic@unicath.hr

CV:    HR  / EN

Termin konzultacija:   Srijeda, 13:00-14:00

Soba:   306F