Tribina na HKS-u: Ljudski život – dar i poziv

KADA: 16.05.2019.

16.05. 2019. u 12 sati, Dvorana “Blaženi Alojzije kard. Stepinac”

Tema: Ginekološki, psihološki i moralni aspekti početka ljudskog života

doc. dr. sc. Ingrid Marton, KB “Sveti Duh”, Hrvatsko katoličko sveučilište
doc. dr. sc. Martina Knežević, Hrvatsko katoličko sveučilište
doc. dr. sc. Stjepo Bartulica, Hrvatsko katoličko sveučilište