Tribina na HKS-u: Ljudski život – dar i poziv

KADA: 29.04.2019.

29.04. 2019. u 12 sati, Dvorana “Blaženi Alojzije kard. Stepinac”

Tema: Priziv savjesti
prof. dr. sc. Jasenka Markeljević,  KBC Sestre Milosrdnice
prof. dr. sc. Aleksandra Korać Graovac, Pravni fakultet Zagreb
prof. dr. sc. Željko Tanjić, Rektor Hrvatskog katoličkog sveučilišta

 

Ostale objave

Najave događanja